Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НАВЧАЛЬНОЇ (ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ) ПРАКТИКИ

Читайте также:
  1. I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  2. I. Учебные цели практики
  3. I. Цели и задачи практики
  4. I. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
  5. I. Цели и задачи учебной и производственной практики
  6. II. Материалы судебной (и иной юридической) практики.
  7. II. Методические указания по прохождению учебной практики
  8. II. Объекты и сроки прохождения практики
  9. II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.
  10. II. Учебно-ознакомительный этап (2-11 день практики)

(педагогічна компонента)

студента ІІІ курсу

_________________________________

(група)

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Напрям підготовки 6.02020204 «Музичне мистецтво»

 

 

ЗНЗ № _________________________

Керівник практики від кафедри педагогіки і психології ________________________________

 

Київ – 2014

Індивідуальний план

на період проходження практики

з «___»________2014 р. по «___»________2014 р.

Студента _________________________________

Групи ____________________________________

 

 

№ з/п Завдання практики Термін виконання Відмітка про виконання  
1. Педагогічне спостереження уроку музики      
2. Дидактичний аналіз уроку    
3. Аналіз виховного заходу    
4. Вивчення спрямованості інтересів учнів    
5. Оформлення звітної документації    

 

 

Змістовий модуль ІІІ

Психолого-діагностична діяльність студентів

 

Завдання практики:

 

- спостереження за поведінкою школяра на уроках та в позаурочний час;

- проведення індивідуальних психологічних досліджень;

- складання психолого-педагогічної характеристики учня;

- узагальнення отриманих результатів роботи та підготовка звітної документації.

 

Етапи виконання завдань

Перший тиждень

Ознайомлення з психологічними особливостями організації роботи вчителя музики та характером його взаємодії з учнями на уроках. Спостереження за поведінкою школярів. Збір загальної інформації про досліджуваного учня та його оточення.

Другий тиждень

Спостереження за школярами та проведення індивідуальних досліджень розвитку пізнавальних процесів.

Третій тиждень

Спостереження за школярами та проведення індивідуальних досліджень мотивації учбової діяльності.

Четвертий тиждень

Узагальнення результатів психологічних досліджень та складання психолого-педагогічної характеристики.

Спостереження за поведінковими проявами школяра та вивчення його індивідуально-психологічних особливостей проводиться упродовж всього періоду практики. Виняткове значення має інформація, здобута в результаті спілкування з учнями та проведення психологічних досліджень.

Студенту-практиканту пропонується провести дослідження пізнавальних процесів та мотивації учбової діяльності.

Студент-практикант може варіювати зміст діагностичної програми практики, використовуючи різні (але не менше двох) психологічні методики, освоєні в процесі вивчення психології.

Перелік звітної документації

1. Узагальнені результати психологічного дослідження (додатки Е, Ж, З).

2. Психолого-педагогічна характеристика школяра (додаток Д).

3. Індивідуальний план роботи.

4. Звіт про проходження практики.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав