Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття моделі. Моделювання як метод дослідження моделей.

Читайте также:
  1. A. гностическим методам
  2. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  3. C) Методы стимулирования поведения деятельности
  4. E) мировоззренческая, гносеологическая, методологическая.
  5. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  6. I. Из истории развития методики развития речи
  7. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. I. Определение эпидемического процесса и методологическое обоснование разделов учения об эпидемическом процессе.
  9. I. Определение эпидемического процесса и методологическое обоснование разделов учения об эпидемическом процессе.
  10. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

 

Розв'язання задачі з використанням комп'ютера вимагає попередньої підготовки і здійснюється в декілька етапів.

Постановка задачі. Опис початкових даних і формулювання цілей задачі відповідно до умови задачі.

Побудова інформаційної моделі. Опис реального об'єкта дослідження в прийнятних для реалізації задачі термінах, тобто зведення дослідження на реальному об'єкті до розв'язання задачі на моделі.

Вибір програмного забезпечення. Вибір існуючого прикладного програмного забезпечення або розробка нового програмного забезпечення, що включає розробку алгоритму, вибір системи програмування, написання програми, тестування програми.

Аналіз добутих результатів. Аналіз результатів, отриманих на моделях і на реальних об'єктах під час експлуатації. Після цього розроблені прикладні програми можуть ще виправлятися й допрацьовуватися.

Модель — це словесний опис, креслення, макет, деяка формула, які відображають найсуттєвіші властивості об’єкта. Процес створення і дослідження моделей називається моделюванням.

Окрім математичних моделей є фізичні – макети. Макет – це деякий спрощений фізичний об’єкт, який дає уявлення про реальний об’єкт чи явище. (напр.., дитяча машинка)

Навколишній світ складається з великої кількості об’єктів (живих істот, предметів), які виконують певні дії чи над якими можна виконати дії. Ці об’єкти характеризуються розмірами, формою, матеріалом, станом, кольором, масою, швидкістю, температурою тощо. В інформатиці характеристики об’єктів називаються властивостями (параметрами, атрибутами). Деяка сукупність властивостей з певною точністю описує об’єкт, тобто є його моделлю.

Для дослідження об'єкта не обов'язково створювати матеріальну модель, часто досить створити інформаційну модель.

Інформаційна модель — це абстрактний об'єкт або необхідна інформація про об'єкт, подана в потрібній формі. Це може бути словесний опис об’єктів або опис структури даних із зазначенням, що треба визначити і які зв’язки між даними. Зв’язки можуть описуватися формулами.

Наприклад, для задачі “Телефонний довідник” моделлю буде структура даних – таблиця із заголовками стовпців Прізвище (текстове дане) і номер телефону (числове дане)

Інформаційна модель може бути описана різними способами: природною мовою, мовою математики, хімії, біології, мовою графічних структур і т. д. Окремим видом інформаційної моделі є математична модель — модель, описана за допомогою математичних співвідношень (площа фігури, формула шляху). Модель, описана за допомогою програмних засобів і реалізована на комп'ютері, називається комп'ютерною моделлю модель автомобіля майбутнього, літака, фасон одягу, зачіски в т.ч.). Такі моделі ще називають імітаційними або віртуальними.

Модель має максимально відповідати реальному об’єкту, тобто бути адекватною об’єктові. Відхилення характеристик (параметрів) узгоджується замовником досліджень.

Висновки. Розв'язання задач із використанням комп'ютера має кілька етапів: постановка задачі, побудова інформаційної моделі; вибір програмного забезпечення або розробка нового програмного забезпечення, що

 

З давніх часів людина використовує моделювання для дослідження об'єктів, процесів та явищ в різних галузях своєї діяльності. Результати цих досліджень допомагають визначити та покращити характеристики реальних об'єктів та процесів, краще зрозуміти сутність явищ та пристосуватись до них або керувати ними, конструювати нові та модернізувати старі об'єкти. Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав