Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лабораторна робота № З Програмування умовних конструкцій

Читайте также:
 1. IV. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции
 2. Quot;Програмування. Частина III.
 3. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
 4. XV. Аналітична робота.
 5. Ассемблер. Лабораторная работа № 5
 6. Бычий цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, лабораторная диагностика. Тениаринхоза.
 7. Види робіт та конструкцій, на які повинні складатися акти огляду прихованих робіт
 8. Вирус папилломы человека. Характеристика. Онкогенность. Лабораторная диагностика
 9. Виховна та позакласна робота.
 10. Вступ в Об'єктно-орієнтоване програмування
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОСТИХ ПРОЕКТІВ.

Мета роботи: Знайомство зі структурою інтегрованого середовища Delphi Вивчення можливостей команд головного меню системи. Закріплення теоретичного матеріалу та одержання практичних навичок розроблення призначеного для користувача інтерфейсу, програмування лінійних та розгалужених обчислювальних процесів.

Завдання для самостійної підготовки:

Для успішного виконання даної роботи та послідуючого циклу робіт рекомендується попередньо повторити матеріал по описанню інтегрованого середовища розробки Delphi 6.0. Рекомендується також детально розібратися в призначенні та порядку виконання команд головного меню. Крім того необхідно повторити стандартні типи даних, способи оголошення типів змінних, арифметичні та логічні оператори, основні функції мови Pascal, компоненти Delphi 6.0 для введення та відображення текстової інформації та їх властивості, призначення та основні властивості компонента Button. Результатом домашньої самостійної роботи повинні бути ескізи екранних форм з розміщеними на них елементами та тексти програмних кодів готові до введення на комп’ютері для розв’язання поставлених завдань.

 

Зміст звіту:

1. Тема та мета роботи.

2. Текст завдання.

3. Копія екранної форми, з розміщенням всіх задіяних компонентів з відповідними назвами (для кожного завдання).

4. Повний текст сформованого модуля (для кожного завдання).

При захисті лабораторної роботи необхідно вміти відповідати на контрольні запитання .

Робоче завдання:

 

Завдання 1. Спроектувати додаток для задачі обчислення значення функції при заданих початкових значеннях Функцію вибрати у відповідності з номером варіанту.

 

Виходячи із змісту задачі, доцільно на формі розташувати текстові поля (Edit), написи (Label), вікно редагування (Memo) і дві кнопки керування (Button). Текстові поля необхідні для введення початкових даних, вікно редагування використовується для відображення результатів розв’язання задачі. Написи забезпечують ідентифікацію текстових полів.

Сценарій діалогу: Після запуску програми користувач вводить у текстові поля початкові значення змінних і клацанням лівою клавішею миші на кнопці Обчислити запускає процедуру, що виконує операцію обчислення значення функції і виводить результат у вікні редагування. При цьому бажано передбачити переміщення фокуса з першого текстового поля на друге, щоб після введення значення у перше текстове поле і натиснення на клавішу <Tab> курсор перемістився на друге текстове поле. Це створює додаткові зручності для користувача. Клацанням лівою клавішею миші по кнопці Кінець закриває додаток.

Після розміщення компонентів на екранній формі необхідно встановити властивості цих елементів:

1. Задати заголовок форми Обчислення значення функції, шрифт та колір форми на власний розсуд.

2. Задати відповідні написи та очистити текстові поля, та вікно редагування.

Далі необхідно вирівняти всі об’єкти на формі та задати для них відповідні розміри.

Враховуючи, що виконання розрахунків за формулою та розкриття додатка пов’язано з клацанням лівою клавішею миші по кнопках Обчислити та Кінець створити процедури оброблення цих подій.

Запустити додаток на виконання та перевірити роботу його елементів.

Зберегти проект на робочій дискеті під іменем Lab1 в папці Robota_1_1.

 

Додаткове завдання:

 

Розмістити на формі кнопку Очистити для очищення текстових полів та вікна редагування.

.

Завдання 2. Спроектувати додаток для задачі обчислення значення функції, яка визначається різними аналітичними виразами при заданих початкових значеннях параметра. Функцію вибрати у відповідності з номером варіанту.

Запустити додаток на виконання та перевірити роботу його елементів.

Зберегти проект на робочій дискеті під іменем Lab1 в папці Robota_1_2.

Контрольні запитання:

1. Назвіть основні етапи розробки додатку.

2. Як запустити Delphi?

3. Як зберегти розроблений проект?

4. Якими способами можна запустити додаток на виконання?

5. Назвіть основні елементи Вікна Форми.

6. Назвіть основні елементи Інспектора Об'єктів.

7. Яким чином здійснюється розміщення компонентів у Вікно Форми?

8. Які властивості форми Ви знаєте?

9. Які елементи керування Вам відомі?

10. Як можна вирівняти компоненти на формі?

11. Як задати однаковий розмір для декількох компонентів?

12. Які ви знаєте властивості компонента редактора (Edit) ?

13. Як здійснюється очищення компонента редактора (Edit) у вікні Форми?

14. Які ви знаєте властивості кнопок керування?

15. Як задати спільні властивості для групи об’єктів?

 

Варіанти індивідуальних завдань до завдання 1:

 1. де х=5.2, у=6, z = -2
 2. U = (cos2 3x+sin3 2x)2, де x = 3.2
 3. Ti = , де x = 0.49
 4. z = + 0.2x де x = 6.4
 5. c = , де x = 2, a = 3, p = 6, b = 2
 6. w = , де x = 2.6, k = 2
 7. s = , де x = 2.6, y = 7.3, b = 2.1
 8. a = 2-x , де x = 3.981, y = -1,625
 9. b = , де x = 3.981, z = 0.512
 10. z = , де x = 3.251, y = 0.325, a = 2
 11. a = , де x = 17.421, y = 10.365
 12. b = x(arctg z+e-(x+3)), де x = -0.622, z = 5.541
 13. b = x(sin (arctg x) +cos2y), де x = 0.335, y = 0.025, z = 32.005
 14. b = , де x = 0.100, y = -0.875, z = 0.765
 15. a = , де x = 1.542, y = -3.261, z = 80.005
 16. a = , де x = -0.851, y = 1.250
 17. a = , де x = 1.825, y = 18.225
 18. a = , де x = 16.55, y = -2.75
 19. b = (arcsin z)2+|x+y|, де x = 16.55, y = -2.75, z = 0.15
 20. a = , де x = 37.15, y =-12.55
 21. b = , де u = 125.331, v = 33.075
 22. a = , де x = 0.22, y = -6.72
 23. b = , де u = 10.05, v = 0.35
 24. Q = , де x = -12.650, y = -2.255, u = 3.205
 25. b = , де x = -17.22, y = 6.33, z = 3.25

Варіанти індивідуальних завдань до завдання 2:


1) 2)

 

3) 4)

 

5) 6)

 

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

 

17) 18)

 

19) 20)

 

21) 22)

 

Лабораторна робота № З Програмування умовних конструкцій

Мета роботи:Навчитися складати блок-схеми та програми з розгалуженням на мові С. Виконувати програми на ПК.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав