Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ мають відношення до завдання. За ступенем поширеності виділяють юридичні терміни:

Читайте также:
  1. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  2. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  3. VII. Домашнє завдання.
  4. Авторське право. Елементи правовідношення.
  5. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  6. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  7. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  8. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  9. Визначте моду
  10. Визначте найбільш адекватне визначення документа

За ступенем поширеності виділяють юридичні терміни:

А. Дефінітивні

Б. Загальновживані

В. Технічні

Г. Міжгалузеві

Д. Договірні

Е. Загальноправові

Ж. Галузеві

91. Визначте відповідність способів (форм) систематизації права та їх характеристик:

1. Неофіційна консолідація А. Об'єднання норм у звід законів держави
2. Кодифікація Б. Об'єднання норм за предметною ознакою з вилученням недіючих норм
3. Звичайна інкорпорація В. Об'єднання норм за допомогою нормативно-правового акту
4. Генеральна інкорпорація Г. Об'єднання норм за алфавітно-предметною ознакою уповноваженими органами з вилученням недіючих норм
5. Офіційна консолідація Д. Об'єднання норм за хронологічною ознакою без зміни їх змісту

92. Визначте співвідношення правотворчості та правотворення:

А. Правотворчість є початковим і основним етапом правотворення

Б. Правотворчість є центральним етапом правотворення

В. Правотворчість та правотворення – це поняття-синоніми

Г. Правотворення є результатом правотворчості

Д. Правотворчість є завершальним етапом правотворення

93. Визначте послідовність правотворчих дій:

А. Внесення законопроекту для обговорення 3

Б. Ухвалення рішення про необхідність закону 2

В. Опублікування законопроекту для всенародного обговорення 6

Г. Внесення пропозиції про необхідність прийняття закону 1

Д. Офіційне опублікування закону 7

Е. Прийняття правотворчого рішення 4

Ж. Розробка тексту законопроекту 5

94. НЕ можна включати в текст нормативно-правового акту:

А. Заклики

Б. Прості пропозиції

В. Декларації

Г. Епітети

Д. Емоційно незабарвлені слова

Е. Стандартні слова

Ж. Метафори

95. До принципів правотворчості НЕ відноситься:

А. Законність

Б. Науковість

В. Професіоналізм

Г. Лобізм

Д. Гуманізм

96. Розташуйте правотворчі операції в порядку їх реального здійснення:

А. Розгляд проекту нормативного акту 5

Б. Розробка проекту нормативного акту 4

В. Попереднє обговорення проекту 3

Г. Стадія законодавчої ініціативи 1

Д. Рішення компетентного органу про необхідність видання акту 2

Е. Прийняття нормативного акту 6

97. Форма систематизації права - це:

А. Делімітація

Б. Інкорпорація

В. Демаркація

Г. Ратифікація

Д. Денонсація

98. Визначте пункти, які відносяться до видів інкорпорації за обсягом:

А. Генеральна

Б. Хронологічна

В. Алфавітна

Г. Галузева

Д. Неофіційна

Е. Офіційна

Ж. Спеціальна

99. Виникнення потреб у правовому регулюванні, їх визначення та закріплення на цій основі правил поведінки - є етапами:

А. Здійснення права

Б. Тлумачення права

В. Застосування права

Г. Формування права

Д. Розуміння права

100. Встановіть відповідність елементів юридичної техніки і їх закріплення в правових нормах:

1. Юридичний Термін Б А. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або він не визнаний судом недійсним
2. Юридична Конструкція Г Б. Правочином є дія особи, спрямована на придбання, зміну або скасування цивільних прав та обов'язків
3. Юридична Презумпція А В. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її знаходження
4. Юридична Фікція В Г. Представництвом є правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право здійснити операцію від імені іншої сторони, яку вона представляє

101. Законотворчість - це:

А. Діяльність щодо прийняття норм суб'єктами правотворчості

Б. Діяльність компетентних органів щодо санкціонування соціальних норм

В. Діяльність щодо прийняття нормативно-правових актів органами законодавчої влади

Г. Діяльність державних органів щодо прийняття нормативно-правових актів

Д. Діяльність компетентних органів щодо ратифікації міжнародних угод

102. Нормотворчість, правотворчість та законотворчість співвідносяться так, що:

А. Нормотворчість, правотворчість та законотворчість є синонімами

Б. Правотворчість містить у собі нормотворчість та законотворчість

В. Законотворчість містить у собі правотворчість та нормотворчість

Г. Нормотворчість містить у собі правотворчість і законотворчість

Д. Нормотворчість, правотворчість і законотворчість є відокремленими видами діяльності

103. Новий нормативно-правовий акт є результатом:

А. Генеральної інкорпорації

Б. Неофіційної консолідації

В. Правоустановчої кодифікації

Г. Офіційної консолідації

Д. Звичайної інкорпорації

104. До результатів систематизації права НЕ відноситься:

А. Закон України «Про міжнародне приватне право»

Б. Господарський кодекс України

В. Звід законів України

Г. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України

Д. Збірник Постанов Кабінету Міністрів України

105. До видів обліку правової інформації НЕ відноситься:

А. Картотечний облік нормативно-правових актів

Б. Реєстр нормативно-правових актів

В. Журнальний облік нормативно-правових актів

Г. Ведення контрольних текстів нормативно-правових актів

Д. Електронний облік нормативно-правових актів

106. До суб'єктів правотворчості в Україні НЕ відноситься:

А. Народ

Б. Кабінет Міністрів

В. Верховна Рада

Г. Президент

Д. Верховний Суд

107. До стадій правотворчості НЕ відноситься:

А. Прийняття правотворчого рішення

Б. Внесення пропозиції про необхідність прийняття закону

В. Розробка проекту закону

Г. Ухвалення рішення про необхідність закону

Д. Внесення проекту закону на обговорення


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав