Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання. Видами функцій юридичної відповідальності є:

Читайте также:
  1. VII. Домашнє завдання.
  2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  3. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  4. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  5. Визначте моду
  6. Визначте найбільш адекватне визначення документа
  7. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  8. Визначте причини прийняття християнства.
  9. Визначте пункти, ЩО НЕ відноситься до завдання
  10. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання

Видами функцій юридичної відповідальності є:

А. Виховна

Б. Виправна

В. Штрафна

Г. Контрибуційна

Е. Превентивна

Ж. Реституційна

З. Правопоновлююча

146. Юридична відповідальність має аспекти:

А. Загальний і спеціальний

Б. Публічний і приватний

В. Проспективний і ретроспективний

Г. Загальноправовий і галузевий

Д. Ідеологічний і фактичний

147. Визначте відповідність функцій юридичної відповідальності і їх характеристик:

1. Правопоновлююча Г А. Попередження правопорушень
2. Компенсаційна В Б. Вплив на правосвідомість
3. Штрафна Д В. Відшкодування заподіяного збитку
4. Превентивна А Г. Приведення порушеного права в колишній стан
5. Виховна Б Д. Караючий вплив на правопорушника

148. Підставою юридичної відповідальності є:

А. Вина суб'єкта у здійсненні правопорушення та заподіянні шкоди

Б. Протиправна поведінка суб'єкта, яка потягла шкідливі наслідки

В. Протиправна поведінка суб'єкта, яка створила реальну загрозу настання шкідливих наслідків

Г. Наявність ознак складу правопорушення у поведінці суб'єкта

Д. Наявність об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують поведінку суб'єкта

149. Визначте пункти, які НЕ відносяться до самостійних видів юридичної відповідальності:

А. Кримінальна

Б. Професійна

В. Матеріальна

Г. Дисциплінарна

Д. Службова

Е. Посадова

Ж. Адміністративна

150. Визначте послідовність етапів реалізації юридичної відповідальності:

А. Ухвалення рішення про необхідність притягнення суб'єкта до юридичної відповідальності 4

Б. Визначення можливого правопорушника 3

В. Поява юридичного факту (правопорушення) 1

Г. Встановлення доказів, що підтверджують наявність ознак складу правопорушення у поведінці суб'єкта 5

Д. Виникнення правовідносин між правопорушником та державою 2

Е. Прийняття правозастосовчого акту, який закріплює реалізацію функцій юридичної відповідальності 7

Ж. Ухвалення рішення про притягнення до юридичної відповідальності 6

151. До самостійних видів соціальної відповідальності НЕ відноситься:

А. Корпоративна

Б. На основі звичаєвих норм

В. Правова

Г. Канонічна

Д. Моральна

152. Визначте відповідність видів юридичної відповідальності та правопорушень:

1. Адміністративна Д А. Незаконна відмова в прийнятті у навчальний заклад будь-якої форми власності
2. Матеріальна Г Б. Прогул без поважної причини
3. Карна А В. Втрата майна, довіреного на підставі спеціального письмового договору
4. Дисциплінарна Б Г. Необережне пошкодження майна (товарів) покупцем
5. Майнова В Д. Неправомірний безквитковий проїзд у міському транспорті

153. Юридична відповідальність і правова відповідальність співвідносяться так, що:

А. Вони синоніми

Б. Юридична відповідальність пов'язана з порушенням законодавства, а правова – всіх інших джерел права

В. Правова відповідальність – частина юридичної відповідальності

Г. Правова відповідальність – синонім соціальної відповідальності, а юридична – її частина

Д. Правова відповідальність і юридична відповідальність – це частини соціальної відповідальності

154. Юридична відповідальність і охоронні правовідносини співвідносяться так, що:

А. Юридична відповідальність визначається як охоронне правовідношення

Б. Юридична відповідальність виступає підставою виникнення охоронного правовідносини

В. Юридична відповідальність реалізується у вже виниклому охоронному правовідношенні, підставою якого є юридичний факт – правопорушення

Г. Юридична відповідальність є елементом складу (структури) охоронних правовідносин

Д. Юридична відповідальність і охоронне правовідношення – це відокремлені поняття

155. Юридична відповідальність реалізується у правовідносинах, які виникли між правопорушником і:

А. Потерпілим

Б. Судом

В. Правоохоронним органом

Г. Виконавчою службою

Д. Державою

156. Юридичну відповідальність виключає:

А. Неповноліття

Б. Стан сильного душевного хвилювання

В. Стан токсичного сп'яніння

Г. Стан крайньої необхідності

Д. Вкрай скрутне матеріальне становище

157. Критерієм класифікації юридичної відповідальності є:

А. Предмет правового регулювання

Б. Особистість правопорушника

В. Обсяг заподіяної шкоди

Г. Своєрідність стану об'єктивних і суб'єктивних ознак правопорушення

Д. Спосіб правового впливу на суспільні відносини

158. Обов'язок правопорушника перетерпіти передбачені правовою нормою несприятливі юридичні наслідки - це:

А. Неминучість покарання

Б. Індивідуалізація примусу

В. Юридична відповідальність

Г. Здійснення заходів державного примусу

Д. Застосування санкції правової норми

159. Юридичну відповідальність від інших видів соціальної відповідальності відрізняє:

А. Обґрунтованість юридичної відповідальності

Б. Персоніфікація юридичної відповідальності

В. Значимість юридичної відповідальності

Г. Забезпеченість державним примусом

Д. Забезпеченість авторитетом соціальних інститутів суспільства

160. Підставами звільнення від юридичної відповідальності НЕ є:

А. Акт амністії

Б. Закінчення строку давності притягнення до відповідальності

В. Необхідна оборона

Г. Крайня необхідність

Д. Здійснення злочину в стані афекту

Е. Алкогольне сп'яніння, внаслідок якого особа не може усвідомлювати своїх дій

161. Яке з визначень поняття «держава» є найбільш повним:

А. Пануюча в суспільстві організація, що поєднує населення в єдине ціле та керує ним

Б. Організація політичної влади за узгодженням публічних і приватних інтересів і захисту суспільства

В. Суверенна політична організація історично сформованого суспільства, що управляє його справами в інтересах індивідів як членів суспільства

Г. Апарат управління в інтересах економічно панівного класу

Д. Механізм влади для забезпечення спільних інтересів і захисту від нападу зовні

162. Однією з юридичних ознак держави є:

А. Наявність національної валюти

Б. Наявність єдиної державної мови

В. Наявність багатопартійної політичної системи

Г. Наявність права

Д. Наявність державного кордону


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.103 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав