Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика основних функцій фінансового менеджменту.

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  6. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  7. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
  8. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  9. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  10. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення

 

У межах фінансового менеджменту передбачається і вирішення стратегічних і тактичних питань. Під стратегією в даному випадку розуміють загальний напрям і спосіб використання засобів для досягнення поставленої мети. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах, які не суперечать загальній стратегії розвитку. Тактика – це конкретні методи та засоби для до­сягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завдання тактики - вибір найбільш оптимального рішення і найбільш прийнятних у кон­кретній господарській ситуації методів управління.

Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми (обпекти управління) та керуючої підсистеми (суб’єкта управління) (рис.8.1):

 

Рисунок 8.1. Типова схема фінансового менеджменту.

 

Об’єктом управління в системі фінансового менеджменту є су­купність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів та фінансових відносин між суб’єктами господарювання та їх підрозділами Суб’єкт управління - група людей (фінансова дирекція, фінансовий менеджер), яка здійснює цілеспрямований вплив на функціонування об’єкта.

Формально контроль за діяльністю фірми здійснюють власники часток її капіталу, тобто акціонери. Вони мають можливість впливати на рішення компанії через право голосу Практично ж керівництво фірмою та контроль за її діяльністю від імені акціонерів здійснюються, по-перше, радою директорів, члени якої обираються акціонерами на щорічних зборах, і, по-друге, управлінцями (менеджерами). Більшість акціонерів мало цікавиться діяльністю фірми, їх хвилює лише рівень доходів. Тому право керувати корпорацією надасться професіоналам, а не власникам капіталу (акціонерам). Безпосереднє управління фірмою здійснює персонал з числа її керівного складу президент, віце-президент, скарбник, головний бухгалтер-контролер та секретар. Кількість виконавців, що здійснюють функції фінансового менеджменту, залежить від розмірів фірми

Фінансовий менеджмент охоплює систему функцій, поданих на рис. 16.2. При цьому масштабність фірми не впливає на їх кількість, а лише визначиє ступінь складності. У великих корпораціях чітко виділяється група функцій скарбника, або касира та головного бухгалтера-контролера, або фінансиста-контролера. У малих та середніх компаніях функції фінансового менеджменту менш складні та менш розмежовані. Вони можуть комбінуватися з функціями виробництва та збуту

Функції скарбника охоплюють:

· звітування перед персоналом компанії про результати її фінансової діяльності складання інвестиційних програм і плану платежів за кредити ви роблених рекомендацій щодо виплати дивідендів;

· відкриття банківських рахунків управління невеликими сумами готівки та залишками коштів на банківських рахунках здійснення платежів за зобов’язаннями компанії прогнозування грошових надходжень на рахунок фірми та сплати нею боргів, інкасація реєстрація грошових переказів І проводок;

· визначення кредитоспроможності клієнтів фірми систематичний контроль їх грошових надходжень і розрахунок грошових дисконтів (відрахувань) і строює реалізації продукції для здійснення платежів;

· вироблення рекомендацій щодо видів боргових зобов’язань, які б найкраще відповідали потребам фірми та її платоспроможності ведення переговорів з інвестиційними банками реєстрація агента з трансферту ведення справ з державного регулювання, погашення цінних паперів вироблення правил взаємовідносин акціонерів оплата дивідендів підписання чеків, контрактів, договорів про оренду векселів облігацій і сертифікатів заставних документів з печаткою та інших документів корпорації індосаментів, інкасація чеків.

 

Рисунок 8.2. Розподіл функцій фінансового менеджменту компанії.

 

На головного бухгалтера-контролера корпорації (фінансиста-контролера) покладаються такі функції:

· забезпечення необхідної інформації для здійснення загального контролю над діяльністю фірми шляхом організації рахівництва та калькуляції витрат виробництва підготовка фінансових звітів та ведення книг обліку

· бюджетування та фінансовий контроль за фірмою;

· специфічна контрольна діяльність, тобто: введення загальних рахунків основного і допоміжних (рахунків основної та дочірніх компаній) визначення раптових припинень фінансування компанії та гарантування її активів; контроль за грошовими платежами та надходженнями; перевірка рахунків-фактур, а також рахунків кредиторської та дебіторської заборгованостей; облік за платіжними відомостями, облік додаткових виплат, а також облік будівель і обладнання, облік витрат, пов'язаних з діяльністю різноманітних управлінських структур компанії; підготовка регулярних фінансових зведень і звітів і пояснень до них; інвентаризація; ведення статистики; розрахунок податків;

· здійснення внутрішнього аудиту;

· пояснення результатів контролю.

Функції скарбника та головного бухгалтера-контролера тісно пов'язані між собою і їх неможливо виконувати незалежно одну від іншої.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав