Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии ФГУ

Читайте также:
  1. I. Особенности гигиенических требований к детской одежде.
  2. II Перестройка главных институтов государства
  3. II. Перечень дисциплин модуля «Челюстно-лицевой хирургии, оториноларингологии и офтальмологии» и количество часов по каждой дисциплине
  4. IV. Просие институты поддержки отечественного бизнеса.
  5. V. Институты Центрального офиса
  6. А) По младенческой и детской смертности
  7. БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
  8. БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
  9. Белорусский институт усовершенствования врачей, Минский медицинский институт
  10. Билет 29. Право собственности как институт гражданского права.

Іс жүргізу барысында азаматтар мен заңды тұлғалардың , мемлекеттің құқықтары мен бостандақтарын, заңды мүдделерін толық қорғап жан-жақта қамтамасыз ету үшін ароцесске қатысушылардың барлығы заңда көрсетілген барлық талаптарға сай әрекет етуі қажет. Осы мақсатта заңда бірқатар кепілдіктер беру қарастырылған. Олар: 1)конституциялық кепілдіктер (барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдігі, соттардың тәуелсіздігі, т.б.),

2)сотта айыпталушының (қорғаушы алуға құқығы, кінәсіздік презумпциясы т.б.) құқықтырын қорғауға кепілдіктер. Бұл жағдайда процессуалды қатнастар екіжақта сиаптта болады, бір жақтың құқықтарын қорғау екінші жақтаң міндеттерін орындау арқылы қамтамасыз етіледі.Сондықтанмемлекет заңда азаматтардың құқықтарын бекіте отырып оны нақт қамтамасыз етуге міндеттеннеді. Ол үшін осы қызметтерді атқаратын құқық қорғау органдарының іс жүргізу қызметін бақылау маңызды роль атқарады.

Іс жүргізудегі бақылау:

1. Сот істі бірінші инстанция сотында қарамас бұрын өзіне дейін істі жүргізген, тексерген, органдардың шешімдеріне сүйене тоырып үкім шығарады.

2. Азаматтар іс жүргізген мемлекеттік орген немесе лауазымды тұлғаның заңды бұзған шешімдері мен іс-әрекеттеріне шағымдануға құққығы бар.

3.Соттың шығарған шешім мен үкіміне қарсы прокурордың адвокаттың айыпталушының, жәбірленушінің т.б. шағымдану құқығы

4. Іс жүргізудегі прокурорлық бақылау: 1) Прокурор жедел іздестіру, істі тексеру, анықтау жұмыстарын бақылайды; 2)Әкімшілік істерді жүргізудібақылауға құққығы бар; 3)Сот шешімдеріне наразылық білдіруге құқылы, ондай жағдайда прокурордың шағымы жоғары тұрған сотта қаралады; Іс жүргізудегі бақылаудың тағы бір түрі – ведомстволық бақылау. Ведомстволық бақылауға ішкі істер органының басшысының істерді тексеру, анықтаумен, әкімшілік істерді жүргізумен айналысатындардың жұмысын бақылауынжатқызуға болады. Бақылаудың келесі бір түріне - іс жүргізуге қатысушылардың құқық қолданатын органдардың қызметін бақылап, олардың заңсыз әрекеттеріне шағымдануын жатқызуға болады.Сонымен қатар ҚР Конституциялық кеңесінің шешімі бойынша әркімнің өз құқығын қорғауға, соның ішінде сот арқылы қорғауға мүмкіндігі бар

 

 

 

Департамент образования г. Москвы

Московский институт развития образования

Северное окружное управление образования

Федеральная инновационная площадка ГБОУ ЦО № 1679

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи»

Психологический институт РАО - лаборатория «Диагностика творчества»

Научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии ФГУ

НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН - лаборатория «Системные механизмы адаптации человека»


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав