Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Матеріальні витрати – 620 тис. грн.

Читайте также:
  1. Бюджетний дефіцит -це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.Допустимо 3% від ВВП.
  2. Витрати
  3. Витрати з перевезення майна;
  4. Витрати на виробництво і зміна собівартості 1 ц кукурудзи на зерно по статтях
  5. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика
  6. Витрати на оплату праці працівників підприємства.
  7. Витрати на покращення умов і охорону праці.
  8. Витрати на проектно-конструкторську документацію
  9. Витрати ® перетворення ® результати
  10. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Критерії визначення РОЗМІРУ витрат, пов’язаних з розглядом справи

Витрати на оплату праці – 390 тис. грн.

Інші операційні витрати – 350 тис. грн.

Дебіторська заборгованість – 38 тис. грн.

Кредиторська заборгованість – 41 тис. грн.

Сума ПДВ, сплачена підприємством, – 312 тис. грн.

Розв’язок: ЧГП(оп.) = 1800-620-390-350+38-41-312= 125 (тис.грн).

 

2. Визначте чисті грошові потоки підприємства від інвестиційної та фінансової діяльності.

Придбано основних засобів (і) – 120 тис. грн.

Отримана довгострокова фінансова позика (ф) – 80 тис. грн.

Реалізовано обладнання (і) – 90 тис. грн.

Сума сплачених відсотків за кредитами (о) – 32 тис. грн.

Придбані ціні папери інших підприємств (і) – 10 тис. грн.

Отримані дивіденди від довгострокових фінансових інвестицій (і) – 6 тис. грн.

Виплачені дивіденди власникам підприємства (ф) – 15 тис. грн.

Розв’язок: ЧГП(інв.) = -120+90-10+6= -34 (тис.грн).

ЧГП(фін.)=80-15=65 (тис.грн.)

 

ЗАДАЧІ

до теми «Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках»

1. Фінансові установи залучають фінансові активи вкладників на рік. Сума коштів складає 10 тис. грн. Необхідно визначити прибутковість вкладення коштів:

1) при нарахуванні відсотків щоквартально в розмірі 14% річних з капіталізацією доходу;

2) при нарахуванні 22% річних раз у рік.

Розв’язок: 1)

2)

 

 

2. Підприємство здійснює вибір кредитування у двох банках. Перший банк пропонує кредит на 3 роки під 10% річних, що нараховуються за складними процентами. Другий банк здійснює кредитування за простими відсотками. Який відсоток повинен запропонувати другий банк підприємству, щоб досягти еквівалентних з першим банком умов кредитування?

Розв’язок:

Відповідь: Другий банк може запропонувати підприємству 11% річних.

ЗАДАЧІ

до теми «Вартість і оптимізація структури капіталу»

1. Кількість привілейованих акцій АТ дорівнює 3000, а дивіденд склав 15 грн. Кількість простих акцій дорівнює 3000 з дивідендом 20 грн. Вартість власного капіталу на початок року склала 1850 тис. грн., а на кінець – 2100 тис. грн. Обчисліть ціну власного капіталу підприємства.

Розв’язок:

Висновок: за користування 1 грн власного капіталу підприємство сплачує 5,3 коп.

2. АТ має можливість здійснювати фінансування з різних джерел. Для прийняття фінансового рішення щодо оптимізації структури капіталу необхідно визначити його ціну, тобто розрахувати середньозважену ціну капіталу за допомогою наступних даних:

Джерело коштів Облікова оцінка, тис. грн. Частка, % Ціна, %
Залучені: - короткострокові - довгострокові     ? ?   8,5 5,2
Прості акції ? 16,5
Привілейовані акції ? 12,4
Нерозподілений прибуток ? 15,2

Зробіть висновки щодо можливості залучення тих чи інших джерел фінансування діяльності підприємства.

Розв’язок: загальна сума залучених коштів складає 6000+2000+7000+15000+500=17000 (грн.). Частку кожного з фінансових ресурсів обчислимо співвідношенням його облікової оцінка до загальної суми залучених коштів. Звідси середньозважена вартість капіталу:

Висновок: за користування 1 грн капіталу підприємство сплачує 11,9 коп. Вигідно залучати ті кошти, ціна за користування якими не перевищує середньозваженої 11,9%. Інвестувати залучені кошти варто в інвестиційні проекти, які забезпечують дохідність вищу 11,9%.

 

3. Розрахуйте ефект фінансового важеля (ЕФВ), якщо вартість власних коштів складає 20 тис. грн. На розширення виробництва фірма взяла кредит в сумі 40 тис. грн. під 12% річних. Прибуток фірми склав 15 тис. грн.

Розв’язок: (1-С.п.) – коефіцієнт, що коригує податкове навантаження на прибуток. Вважають, що оподатковується третина прибутку, тобто С.п. = 1/3. Звідси (1-С.п.)= 1-1/3=2/3.

Висновок: вплив зміни величини позикового капіталу на рентабельність власного капіталу 17,3%.

4. Активи фірми 200 тис. грн. Плече важеля – 1. Відсоток за кредит – 15%. Нетто-результат експлуатації інвестицій 35 тис. грн. Розрахуйте рентабельність власних коштів (РВК).

Розв’язок: (1-С.п.) – коефіцієнт, що коригує податкове навантаження на прибуток. Вважають, що оподатковується третина прибутку, тобто С.п. = 1/3. Звідси (1-С.п.)= 1-1/3=2/3.

Висновок: рентабельність власного капіталу за визначеної структури фінансових ресурсів підприємства складає 13,34%.

 

5. Розрахуйте внутрішні темпи росту (ВТР) фірми при умові, що позичені кошти складають 450 тис. грн., власні – 150 тис. грн., нетто-результат експлуатації інвестицій 70 тис. грн., в т.ч. на дивіденди виплачено 15 тис. грн. Ставка за користування позиченими коштами 10%.

,

Розв’язок:

Оскільки дивіденди виплачують з чистого прибутку, то використовуючи величину НРЕІ (валового прибутку), обчислимо величного чистого прибутку підприємства, вирахувавши відсотки за кредит та податки.

Висновок: оскільки підприємство використовує вагому частину прибутку на виплату дивідендів, внутрішні темпи росту фірми незначні і складають лише 1,12%.

ЗАДАЧІ

до теми “Управління прибутком”

1. Якою буде сила впливу виробничого важеля (ЕВВ), якщо сукупні витрати на виробництво продукції складають 75 тис. грн., з них змінні – 60 тис. грн. Виручка від реалізації продукції – 90 тис. грн.?

Розв’язок:

Висновок: при зміні виторгу від реалізації продукції удвічі прибуток зміниться у 2*2=4 рази.

 

2. Постійні витрати фірми становлять 30 тис. грн. і складають п’яту частину собівартості продукції. Рентабельність продукції = 10%. Розрахуйте валову маржу (ВМ) (суму покриття витрат).

Розв’язок:

Загальні витрати (собівартість) = 30000*5=150000 (грн.). Звідси змінні витрати складають 150000-30000=120000 (грн.)

. Звідси обчислимо прибуток, який =0,1*150000=15000 (грн.)

Виторг від реалізації продукції складає собівартість та прибуток, тобто 150000+15000=165000 грн.

ВМ=165000-120000=45000 (грн.)

 

3. Визначте поріг рентабельності (ПР), якщо прибуток фірми складає 10 тис. грн., затрати на виробництво продукції 50 тис. грн., в т.ч. матеріальні витрати 17 тис. грн., амортизація основних засобів 5 тис. грн., оплата праці основних робітників 13 тис. грн., оплата праці адміністративно-управлінського і допоміжного персоналу 15 тис. грн.

( - коефіцієнт валової маржі)

Розв’язок:

Постійні витрати = 5000+15000=20000 (грн.)

Змінні витрати = 17000+13000=30000 (грн.)

Виторг від реалізації продукції = 10000+50000=60000 (грн.)

Звідси обчислимо валову маржу, яка =60000-30000=30000 (грн.)

 

4. Обчисліть величину запасу фінансової стійкості ( , ) підприємства при умові, що прибуток склав 5 тис. грн., витрати на виробництво продукції 40 тис. грн., з них змінні витрати – 30 тис. грн.

,

Розв’язок:

Виторг від реалізації продукції = 40000+5000=45000 (грн.)

Звідси обчислимо валову маржу, яка =45000-30000=15000 (грн.)

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 41 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав