Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік придбання основних засобів

Читайте также:
  1. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  3. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  4. Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів
  5. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  6. Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність
  7. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  8. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  9. Біогеохімічні цикли основних хімічних елементів
  10. Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів

Придбання за плату — найпоширеніший спосіб отримання об’єктів основних засобів (далі — ОЗ). ОЗ, придбані за плату, зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка, відповідно до п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби», складається з таких витрат:

— суми, сплаченої постачальникам та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

— реєстраційних зборів, державного мита та інших аналогічних платежів;

— ввізного мита (для імпортованих ОЗ);

— непрямих податків, що сплачуються при придбанні ОЗ (якщо вони не компенсуються суб’єкту підприємницької діяльності);

— затрат на страхування ризиків доставки ОЗ;

— затрат на транспортування, установку, налагодження, монтаж ОЗ;

— інших витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Якщо об’єкти ОЗ купуються за рахунок кредитів банку або іншого позикового капіталу (частково або повністю), то в первісну вартість не включаються затрати на сплату відсотків за користування кредитом. Винятки — витрати зі сплати відсотків за кредитом на створення кваліфікаційного активу. Відповідно зі змінами до П(С)БО 31 «Фінансові витрати» з 01.01.11 р. вони обов’язково капіталізуються у собівартість кваліфікаційних активів. Кваліфікаційний актив — це актив, який потребує суттєвого часу для його створення. Суттєвим можна вважати час, який становить більше, ніж 3 місяці.

Витрати на придбання ОЗ акумулюються на субрахунку 152«Придбання (виготовлення) основних засобів» та на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» для інших необоротних матеріальних активів, які спеціально призначено для цього Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

При купівлі ОЗ у постачальників або в інших кредиторів заборгованість перед ними відображають за Кт рахунку 63«Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або 685«Розрахунки з іншими кредиторами».Якщо такі постачальники — платники ПДВ, покупець має право на податковий кредит (якщо він теж — платник ПДВ). Податковий кредит з ПДВ відображають за Дт субрахунку 641«Розрахунки за податками» та Кт рахунків 63, 68.

Після узагальнення за дебетом рахунку 15«Капітальні інвестиції» всіх витрат на придбання ОЗ вони вводяться в експлуатацію шляхом списання з кредиту рахунку 15«Капітальні інвестиції»в дебетрахунку10 «Основні засоби» або рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»на підставі Акта приймання-передачі.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав