Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мезооточення

Книга выходит в авторской редакции

 

 

Подп. в печать 00.00.00. Формат 60x84 1/16.

Бум.офсетная. Гарнитура «Times». Печать цифровая.

Объем 00 уч.-изд. л. Тираж 000 экз. Заказ № 00.

 

Отпечатано в типографии ГОУВПО «ОГИМ»

460038, г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 16.

Тел./факс: (3532) 36-19-62, 36-48-18.

 

Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

 

Кафедра економiки будiвництва

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Маркетинг»

на тему:Розробка та обґрунтування комплексу маркетингових заходiв

ТОВ «Сандора»

 

Студенки 3 курсу групи МО- 31

напряму підготовки_6.030601

спеціальності Менеджмент органiзацii

Бiлашко Г. В

Керівник доц.Демiдова О.О

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії

 

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Київ - 2014 рік

Вступ

Актуальнiсть .Сучасний ринок перенасичений товарами. Він страждає не від дефіциту, а від надлишків. На полицях магазинів представлено десятки товарів одного виду, що майже нічим не відрізняються один від одного. Якщо всі товари на ринку однакові, повноцінної перемоги не доможеться жодна компанія. Щоб покупець захотів придбати саме цей товар, виробник повинен диференціювати свій товар на тлі товарів конкурентів, додати йому такі властивості які будуть вигідно виділяти його в розумі споживача.

За кожною компанією або ринковою пропозицією повинна стояти якась доведена до свідомості цільового ринку особлива ідея; кожна компанія повинна придумувати нові властивості, послуги, гарантії, заохочення для відданих споживачів, нові зручності й задоволення.

Але навіть якщо компанія не схожа на інші, її відмінності недовговічні. Гарні ідеї швидко копіюються, тому компанії повинні постійно придумувати нові більш значимі характеристики й переваги товару для залучення уваги розпещених вибором і схильних до економії споживачів.

Щоб не програти на конкурентному полі, що звужується, виробники товарів повинні мати технології брендінгу. Мова йде про створення марок, чиї товарні й естетичні характеристики в сполученні із психологічною складовою здатні привернути увагу споживача.

Сьогодні усвідомлене бажання створити нематеріальний актив у вигляді сильного бренду в українських компаній дуже велике. Звичайно, брендований продукт здатний завоювати більшу частку ринку, попит на нього росте високими темпами, його можна продавати по більш високих цінах. Наявність сильної марки полегшує менеджменту компанії ведення переговорів з партнерами й вибудовування збутової мережі, а також збільшує ринкову вартість компанії.Позиція торговельної марки на ринку – це її образ у свідомості споживачів.

Метою роботи є pозробка та обґрунтування комплексу маркетингових заходiв ТОВ «Сандора»

Обект дослiдження –ТОВ «Сандора»- український виробник соків, соковмісних продуктів, газованих напоїв

Завдання роботи:

ü провести оцiнку стану оточуючого середовища.

ü визначити систему нужд та потреб, на задоволення яких працюе фiрма.

ü визначити товари та товарний асортимент.

ü провести характеристика ринку.

ü визначити систему маркетинговоi iнформацii.

ü визначити постановку маркетингових дослiджень.

ü визначити розвиток товарноi номенклатури

ü визначити маркетинговi заходи

ü визначити стратегiю виводу новинки на ринок.

ü визнаити закупiвлю та постачання для потреб фiрми.

ü визначити органiзацiю служби маркетингу.

 

1. Характеристика органiзацii

Компанія «Сандора» створена у 1995 році і вже протягом 14 років залишається лідером вітчизняного сокового ринку. За даними незалежних досліджень на долю продаж компанії «Сандора» припадає більше 47% всіх обсягів роздрібних продаж соків, нектарів та напоїв в Україні.

Промислові потужності нашої компанії включають в себе промисловий комплекс №1 по переробці та виробництву сокової продукції у с. Миколаївське Миколаївської області, два сезонних заводи по переробці овочів та фруктів в Херсонській області і Криму, а також промисловий комплекс №2 по виробництву продукції в с. Мішково-Погорілово Миколаївської області. Проектна сукупна потужність підприємств – близько 1,5 млрд. пакетів соків і сокової продукції на рік. Загальна добова продуктивність компанії «Сандора» складає понад чотири мільйони пакетів. Штат працівників компанії перевищує 3,2 тисячі чоловік.

На сьогоднішній день «Сандора» є провідним виробником соків та нектарів. Це результат інноваційного розвитку компанії, вдосконалення виробничих процесів, розробки нових видів продуктів, а також використання передових технологій

 

На сьогоднішній день «Сандора» є провідним виробником соків, нектарів та газованих напоїв. Це результат інноваційного розвитку компанії, вдосконалення виробничих процесів, розробки нових видів продуктів, а також використання передових технологій. До продуктового портфелю компанії сьогодні входить 17 торгових марок:

Соки:

ТМ «Сандора»;

ТМ «Сандора Ексклюзив»;

ТМ «Сандора Мультиактив»;

ТМ «Сандора Класика»;

ТМ «Сандорик»;

ТМ «Дар»;

ТМ «Садочок» і «Садочок» Морс;

ТМ «Миколаївський соковий завод»

Сокові напої:

ТМ «SANDAY ICE FRUIT»;

ТМ «SANDAY ICE WATER»;

Холодний чай:

ТМ «SANDAY ICE TEA»;

ТМ «LIPTON ICE TEA»;

Газовані безалкогольні напої:

ТМ "ФруТонус";

Вина:

ТМ «Святкова Колекція»;

ТМ «Золота Ольвія»;

Енергетичний напій:

Adrenaline Rush

Для компанії «Сандора» пріоритетними залишаються смакові переваги споживачів. Асортимент продукції ТОВ «Сандора» представлений майже 300-ми позиціями, що може задовольнити очікування будь-якого споживача, який з усього розмаїття смаків та їх комбінацій вибере саме свій.

Торгові представництва ТОВ «Сандора» обслуговують більшу частину території України. ТОВ «Сандора» експортує 25% своєї продукції, що складає більше 67% всеукраїнського експорту соків. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країн світу: США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Ізраїлі, Греції, Польщі, Канаді, а також в країнах ближнього зарубіжжя – Росії, Білорусії, Молдові, Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані.

Індекс впізнавання продукції компанії «Сандора» у споживачів складає 90%. Це найвищий показник серед усіх виробників соків і сокової продукції в Україні. Продукція ТОВ «Сандора» представлена в усіх цінових категоріях й доступна споживачеві з будь-яким рівнем доходу.

Місія компанії "Сандора" - надати своїм споживачам та клієнтам найздоровіші і чудові напої, підвищуючи тим самим акціонерну вартість компанії та рівень задоволеності співробітників. Після приєднання компанії "Сандора" до сім'ї PepsiCo, лідер українського сокового ринку представляє в Україну місію та цінності другого в світі виробника продуктів харчування - бути кращою в світі компанією-виробником продуктів харчування, сфокусованої на готових продуктах і напоях. Компанія прагне забезпечити дохід своїм інвесторам, створюючи можливості для зростання і процвітання своїм співробітникам, діловим партнерам і суспільству в тих регіонах, де вона працює. І в усьому, що робить компанія, вона керується трьома принципами - чесність, послідовність і справедливість.

Основний принцип роботи компанії - «Відповідально до мети» (Performance with Purpose). Завдяки йому ми робимо позитивний внесок у життя всього суспільства. «Відповідально до мети» поширюється на всі аспекти нашого бізнесу і має на увазі три головних складових сталого розвитку:

1. Здоров'я людини. Це ціла стратегія - пропонувати споживачам широкий асортимент продукції для здорового харчування.

2. Навколишнє середовище та екологія. Компанія піклується про збереження природних ресурсів і мінімізуємо вплив виробництва на навколишнє середовище.

3. Підтримка талантів. Значна увага приділяється розвитку потенціалу співробітників і створення сприятливого робочого середовища.

 

2.Структура елементiв оточуючого середовища

Компонента Найважливіші чинники
Демографічна - чисельність населення - товариство «Сандора» експортує свою продукція більш ніж у 20 країнах світу, тому значне зменшення чисельності українського населення не дуже помітно впливає на його функціонування; - вікова структура - у даний період часу спостерігається такий процес, як «старіння нації», а за різноманітними дослідженнями та спостереженнями компанії «Сандора» найбільша частка споживачів припадає на осіб, віком 20-45 років. - розміщення - розміщення товариства є дуже сприятливим (південь України, а саме в Миколаївська область), адже тут вирощується великий різновид фруктів. Також варто зазначити, що ця частина країни вважається популярною курортною зоною, з розміщенням громістких торгових центрів та відпочинкових комплексів; - міграційний процес - цей чинник не є вагомим для товариства, адже виробництво продук- ції «Сандора» є максимально автоматизованим, та й управлінський персонал здебільшого іноземний.
Економічна - курс валюти - найкраща умова для бізнесу - стабільність валют. Наприклад, якщо зростає курс євро, товариство несе додаткові витрати: адже купує концентровані соки й упаковку у Європі. Щодо зростання курсу американської валюти, то оскільки для своїх акціонерів готується звітність у доларах, то показники при перерахунку з гривень є нижчими.; - рівень інфляції - на сьогоднішній день спостерігається значний ріст інфляційних процесів, ця ситуація погана для інвестицій. Коли в країні не росте економіка й виникають додаткові ризики, іноземні інвестори починають вивозити свій капітал. Також в зв’язку з кризою спостерігаються значні затримки платежів від деяких партнерів. Та оскільки ВАТ «Сандора» зацікавлене у довго- строкових партнерських відносинах, то аналізується кожна ситуація та даються відстрочки, щоб не втратити партнерів; - державна економічна політика - сучасний розвиток сировинної бази для вітчизняного соковиробництва неможливий без державної підтримки, потрібна спеціальна державна програма розвитку садівництва і овочівництва. Якщо найближчим часом не вдатися до кардинальних заходів в цьому плані, то вже через декілька років підприємствам з виробництва соків потрібно буде цілковито купувати сировину за кордоном, що не тільки вплине на ціну кінцевої продукції, але й остаточно знищить таку галузь як виробництво овочів і фруктів. Також слід зазначити, що більшість законів України приймаються необґрунтовано, і пізніше довгий час доповнюються та переробляються, це перешкоджає, в першу чергу стабільній діяльності товариства, не говорячи вже про збутову та експортну діяльність; - зміни у структурі споживання населення - у середині 70-х років ринок соку на теренах пострадянського простору не досягав і 600 мільйонів літрів. А зараз тільки українські виробники виготовляють його в межах 810 мільйонів літрів (показник минулого року). Хоча споживання соку у середньому кожним українцем подвоїлося порівняно з показниками у Радянському Союзі, але ми сильно відстали від сусідів на Заході. У Словенії, наприклад, рівень споживання соків одним мешканцем досяг 108 літрів щорічно, середнім європейцем - 50 літрів, а середнім українцем - всього 18 літрів. І це у той час, коли Україна має унікальні можливості для вирощування фруктів і овочів.
Природна - рівень забруднення навколишнього середо- вища - в зв’язку з порівняно не великими штрафними санкціями, багато підприємств викидують шкідливі викиди в повітря, що значно знижує родючість овочів та фруктів; - використання ресурсів - в Україні спосте- рігається останнім часом не дуже хороші погодні умови, неврожай, а також поганий стан українського садівництва, що призводить до дефіциту сировинної бази соків, а саме овочів та фруктів.
Технологічна - інноваційна діяльність галузі - у теперішній час 80% соку розливається в упаковки "тетрапак". Така упаковка розповсюдилася більш ніж у 165 країнах п'яти континентів. Імперія "ТетраПак" - це 43 фабрики і 12 дослідницьких центрів. Компанія має багато нагород, в тому числі визнаного у світі інституту харчових технологій, за внесок видатних інновацій в своїй галузі; - темпи технологічних змін у галузі - нові ідеї у виробництві і сфері якості не можуть ефективно упроваджуватися на підприємствах, оскільки не мають серйозної наукової і експериментальної бази. Наприклад, абсолютно не розвиваються наукоємні напрями нових технологій, нового вигляду упаковки і ін; - інтенсивність НТП - у зв’язку з посиленням світової кризи розвиток НТП у харчовій промисловості призупинився як в Україні, так і за кордоном.
Політико-правова - політичні події - цей чинник макрооточення на сьогоднішній час є дуже актуальним адже саме його нестабільність відлякує інвесторів, та змушує національні підприємства завжди бути «на сторожі» - стан законодавства - важливою проблемою є відсутність можливості представлення і захисту інтересів українського виробника сокової продукції на міжнародному і регіональному рівнях. Українські виробники не мають можливості брати участь у формуванні концепцій розвитку світового сокового ринку, виробленні міжнародних і регіональних стратегій і вимог, а це - потенційний програш на світовому і регіональних ринках. Крім цього, відсутні відпрацьовані підходи до захисту внутрішнього ринку на даний момент і після вступу до Всесвітньої торгової організації (ВТО), а також зі зміцнення позицій української продукції на ринках інших країн.
Соціально-культурна - рівень освіти - фахівців харчової промисло- вості готують у українському державному універси- тетті харчових технологій (Київ), а також Одеській державній академії харчових технологій і Харківській державній академії технології та організації харчування; - традиції та звичаї суспільства - за давніми традиціями ангіну лікували за допомогою лимонного соку, також у разі цинги рекомендували пити лимонний сік, розбавлений водою. А вживання яблук і яблучного соку вважалось ефективним лікуванням проти руйнування клітин мозку, що призводить до втрати пам'яті; - ставлення людей до праці - ставлення до праці та її результатів - одна з виразних рис української ментальності. За даними ООН українці найпрацьовитіший народ.

Мезооточення


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 36 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав