Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Етап занепаду

Читайте также:
  1. Економічні причини занепаду античних цивілізацій
  2. Причини і наслідки занепаду Київської Русі

 

У кінці кінців збут різновиду товару або марки все-таки піде вниз. Падіння збуту може бути повільним, як у випадку з вівсяною крупою, або стрімким, як у випадку з автомобілем «Эдзел». Збут може впасти до нульової відмітки, а може опуститися до низького рівня і залишатися на цьому рівні протягом багатьох років.

 

Падіння збуту пояснюється рядом причин, у тому числі досягненнями в технології, зміною смаків споживачів і загостренням конкуренції з боку вітчизняних і зарубіжних суперників. По мірі падіння збуту і прибутків деякі фірми ідуть з ринку. Що залишилися можуть скоротити асортимент товарної пропозиції, відмовитися від дрібних сегментів ринку і найменш ефективних торгових каналів, урізати асигнування на стимулювання і ще більше знизити ціни.

 

Збереження у своїй номенклатурі товару, що вступив у стадію занепаду, може виявитися для фірми надзвичайно накладним справою. Товар може віднімати надто багато часу у керівництва. До того ж він часто вимагає коректування ціни і переоцінки товарно-матеріальних запасів. Вартість його виробництва висока, він вимагає і реклами, і уваги продавців, а кошти або сили, можливо, було б краще направити на організацію виробництва нових, більш прибуткових товарів. Сам факт падіння його успіху може викликати у споживачів подив по відношенню до фірмі-виробнику в цілому. Але найбільш значні неприємності можуть очікувати фірму в майбутньому. Не будучи своєчасно знятими з виробництва, застарілі товари заважають початку енергійних пошуків заміни собі. З-за них фірма задовольняється однобоким комплексом маркетингу, в якому занадто велика роль відводиться «вчорашнім годувальникам» і дуже маленька - «годувальникам завтрашнім». Такі товари підривають рентабельну діяльність сьогодні і послаблюють позиції фірми в майбутньому.

 

З урахуванням всіх чтих міркувань фірма повинна приділяти оольше уваги своїм дряхлеющим виробів. Першою справою необхідно виявляти товари, що вступили у стадію спаду, за допомогою регулярного аналізу показників їх збуту, частки ринку, рівня витрат і рентабельності 10. Щодо кожного з них керівництво фірми повинно прийняти рішення або про продовження його випуску, або про «пожимании плодів», або про виключення його з номенклатури. Рішення про продовження випуску марки може бути прийнято в надії, що конкуренти підуть з конкретної сфери діяльності.

 

Внутрішні фактори Сильні сторони Слабкі сторони  
  Висока якість продукції. Широкий асортимент продукції (асортимент компанії в категоріях «Соки, нектари, соковмісні напої» нараховує більше 80 позицій). Наявність 17-тьох торгових марок. Найвищий показник серед конкурентів по обсягу реалізації продукції. Частка ринку становить 47 %. Виробництво продукції максимально автоматизоване. Діє ефективна політика стимулювання збуту. Відділ продажів займається реалізацією продукції компанії як на теренах України, так і за її межами. Наявність висококваліфікованого персоналу. Плинність кадрів незначна. Наявність виробничих потужностей, які складаються із 4-ьох заводів. На одному із них працює єдиний в Україні автоматизований купажний цех. Постійне вдосконалення технологічних процесів. Розроблення нових продуктів харчування (серед новинок: напій з високим вмістом соку Sanday Ice Fruit та фруктова вода Sanday Ice Water). Незважаючи на те, що компанія виготовляє різноманітні напої та продукти харчування (соки, нектари, енергетичні напої, вина, чіпси), все ж таки рівень диверсифікації низький. Спостерігається зниження обсягу продажів продукції, і як наслідок - зменшення грошових потоків компанії. Рівень рентабельності 20 %. Для такої масштабної компанії, як «Сандора», цей показник є дещо низьким. У зв’язку з кризою в компанії «Сандора» провели невелику оптимізацію - 3 % наших співробітників. Є потреба в оптимізації управлінської структури компанії.  
Зовнішні фактори Можливості Загрози  
  Тісні стосунки з постачальниками та споживачами. Високий рівень знання та впізнання споживачами даної продукції. Індекс впізнаваємості даної продукції - 90 %. це найкращий показник серед конкурентів. Можливе зростання культури споживання соків. Сприятливе розміщення товариства (південь України, Миколаївська обл.). Ефективно продумана політика збуту та експорту продукції. «Сандора» - лідер не лише на ринку України, а й за її межами. Обсяг експорту становить 25 % від всієї продукції. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країнах світу. «Сандора» бере активну участь у масштабній доброчинній діяльності. Окрім того, що це благородно, це ще й своєрідна реклама продукції. На даний момент серед українців спостерігається незначне споживання соків порівняно із деякими зарубіжними країнами. Велика кількість конкурентів, в тому числі і російських виробників соків, які поступово просуваються на терени нашої держави. Немає належної державної підтримки, відсутня спеціальна державна програма розвитку садівництва і овочівництва. Необґрунтованість українського законодавства із подальшими його змінами, доповненнями і т. д. перешкоджає стабільній діяльності товариства, а також його збутовій, експортній діяльності. Незадовільний стан українського садівництва та несприятливі погодні умови часто призводять до неврожаїв, до дефіциту сировинної бази соків (тобто овочів і фруктів), а саме українські овочі та фрукти складають 30 % сировинної бази компанії. Нестабільність економіки України відлякує потенційних інвесторів. Із кризою спостерігаються значні затримки платежів від деяких партнерів. Фінансова криза "залишила відбиток" на купівельній спроможності споживачів, яка значно знизилась. Нестабільність курсу як національної, так і іноземної валюти призводить до негативних наслідків: починаючи від непорозумінь з іноземними постачальниками через підвищення ціни на сировину, і як наслідок цього вимушене підняття цін на готову продукцію і незадоволеність у зв’язку із цим споживачів.  
       

 

Отже, кульмінаційним моментом проведення SWOT - аналізу є вибір стратегії, тобто якісно визначеного напряму розвитку організації.

Потреба у формуванні нової стратегії назріває тоді, коли виникають нові цілі або виявляється, що досягти їх у межах діючої стратегії неможливо. Водночас визначити, як повинен змінитися вибраний напрям розвитку, доволі складно. Кожна організація, реагуючи на різні можливості й загрози та маючи різні сильні та слабкі сторони, здійснює власний стратегічний вибір, тобто обирає ту чи іншу стратегію. Вона називається корпоративною (загальною, портфельною) стратегією. Її формує вище керівництво організації як генеральний напрям розвитку на тривалу перспективу. Розрізняють три основні типи загальних стратегій: стабільності, зростання, скорочення.

Оцінивши сильні та слабкі сторони ВАТ «Сандора», а також можливості та загрози щодо неї з боку зовнішнього середовища, було зроблено висновок про обрання стратегії стабільності. Стратегія стабільності передбачає зосередження на існуючих видах діяльності та їхню підтримку. Її переважно обирають ті організації, які домінують на ринку. До такої компанії відноситься «Сандора». Дотримання даної стратегії - це найпростіший і найменш ризикований шлях. Конкретним виявом цієї стратегії можна вважати утримання організацією існуючої частки ринку.

На вибір даної стратегії вплинуло те, що:

1. «Сандора» з-поміж усіх конкурентів володіє найбільшою часткою ринку. Вона лідер не лише на ринку України, а й у пяти закордонних державах. Обсяг експорту становить 25 % від всієї продукції. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країнах світу.

2. Дана компанія більше не потребує реклам, оскільки її продукція є найбільш впізнанною з-поміж інших виробників аналогічної продукції. Згідно маркетингових досліджень, коефіцієнт впізнанності даної продукції становить 90 %, а це дуже хороший результат.

3. Протягом останніх періодів у компанії суттєво зменшились обсяги продажів їхньої продукції, як наслідок цього - зменшення грошових потоків організації, що негативно вплинуло на величину прибутку та на загальний фінансовий стан компанії.

Тому зараз важливо зберегти лідерські позиції на ринку, утримати існуючі частки ринку, тобто «втриматись на плаву» хоча б на період кризи. Основні конкуренти «не наздоженуть», і тим паче «не переженуть» ВАТ «Сандора» по частці завойованого ринку. Головним завданням на даний момент є збереження цієї частки. Коли важкі для компанії часи пройдуть, тоді можна буде переглянути обрану стратегію

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав