Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вибір стратегії ціноутворення.

Читайте также:
  1. В цілому, вибір типу вогнегасника обумовлюється видом та розмірами осередків загорання, а норми їх накопичення установлюються згідно Правил пожежної безпеки.
  2. Вибір методів дослідження
  3. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).
  4. Вибір носіїв реклами та підготовка рекламного звернення.
  5. Вибір об’єктів дослідження
  6. Вибір перетину жил і марки кабелю
  7. Вибір способу пошуку залежно від вимог до професійних якостей кандидатів
  8. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  9. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Стратегія ціноутворення – це політика цін на довгострокову перспективу (вибір підприємством можливої динаміки зміни вихідної ціни товару в умовах ринку, що найкраще відповідає цілям підприємства).

Рішення, що повинні бути прийняті при розробці стратегії ціноутворення приймаються на шести рівнях:

~ ціновий рівень;

~ гнучкість цін протягом ЖЦТ;

~ диференціація цін у рамках товарного асортименту;

~ посегментна цінова дискримінація;

~ географічна цінова дискримінація;

~ стратегії стосовно конкурентів.

 

Рішення 1. Ціновий рівень

1) Використовуючи стратегію преміального ціноутворення («Зняття вершків») підприємство спочатку окупає витрати, потім захоплює ринок. Ціни встановлюються на рівні більш високому, ніж, на думку покупця, заслуговує товар із даною цінністю.

Дана стратегія буде ефективна у випадках, якщо:

~ існує досить великий попит на даний товар;

~ попит на даний товар нееластичний: немає або майже немає конкуруючих марок товарів

Переваги: можливість одержання високих прибутків у короткому проміжку часу; високі ціни є показником високої якості товару (на думку багатьох споживачів), що відбивається на іміджі фірми.

2) Застосовуючи стратегію цінового прориву («Низьких цін») підприємство спочатку захоплює ринок, а потім окупає витрати. Ціна встановлюється на більш низькому рівні, ніж заслуговує товар із погляду покупця, виходячи з цінності даного товару.

Переваги: захоплення великої частки ринку, збільшення обсягу продажів; високі бар'єри для входження в галузь нових конкурентів, ефект від масштабу.

Недоліки: товар може бути сприйнятий як низькоякісний; неможливість одержання високих прибутків; попит перевищує виробничі можливості; звужується можливість для цінового маневру в майбутньому (важко підвищувати низькі ціни, вихід – розширювати асортимент); можна не окупити витрати, якщо відбудеться різка зміна кон'юнктури.

3) При використанні стратегії нейтрального ціноутворення, ціна встановлюється на рівні, що забезпечує оптимальне з погляду споживача співвідношення ціни і якості продукції.

 

Рішення 2. Гнучкість цін протягом ЖЦТ

~ фіксовані ціни протягом ЖЦТ (ціна не піддається ринковим коливанням, залишається постійною, щоб у споживачів виникали асоціації певного товару з визначеною ціною);

~ абсолютно гнучкі ціни (ціна на товар буде чуйно реагувати на будь-яку, навіть найменшу зміну кон'юнктури ринку);

~ умовно гнучкі ціни (квартальні, річні), періодичні.

 

Рішення 3. Диференціація цін у рамках товарного асортименту

Зазвичай підприємство випускає не якийсь окремий товар, а асортимент товарів. У цьому випадку постає проблема співвідношення цін на окремі марки, моделі товару.

Щоб споживач міг чітко відокремити один якісний рівень від іншого, необхідно, щоб розходження в ціні відбивало розходження в цінності товару для споживача. Для цього:

1) ціновий перехід від однієї моделі до іншої не повинен бути плавним, тобто ціни моделей не повинні бути 200, 210, 220,..., 300, 310, 320, 330 грн. тощо;

2) ціни на товари різної якості не повинні бути близькими. Основна задача – виділити такі "сходинки" у цінах, що визначали б якість запропонованого товару.

 

Рішення 4. Встановлення єдиної ціни або її зміна по сегментах ринку (посегментна цінова дискримінація)

Цінова дискримінація – це продаж того самого товару різним покупцям за різною ціною. Цінова дискримінація можлива в наступних випадках:

~ Сегменти ізольовані один від одного;

~ Розходження в умовах споживання товару;

~ Незначні модифікації товару;

~ На промисловому ринку, змінюючи умови постачання і сервіс.

 

Рішення 5. Географічна цінова дискримінація передбачає включення транспортних витрат у ціну товару. Існує декілька підходів:

~ Встановлення єдиної ціни на всьому ринку, виходячи із середньої вартості доставки;

~ Встановлення поясних (зональних) цін (у залежності від дальності регіону);

~ Франкування (у контракті обумовлюються умови постачання товару).

 

Рішення 6. Перерозподіл витрат у рамках номенклатури

Прибуток від продажу одного виробу компенсує недоотриманий прибуток від продажу іншого виробу (оператори мобільного зв'язку продають телефони нижче тієї ціни, за якою вони придбали їх у виробника і доодержують цей залишок, коли покупець використовує послуги мобільного зв'язку). Підприємства, у номенклатурі яких є товари, що взаємодоповнюють один одного, можуть у цінах на ці товари перерозподіляти витрати, тобто в ціну одного товару включати витрати або їхню частину на виробництво іншого.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав