Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Біохімічні основи тренувань

Читайте также:
  1. Банківські ризики та основи їх менеджменту
  2. Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні
  3. Біохімічні зміни в організмі спортсмена
  4. БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ СПОРТСМЕНА ПРИ ВТОМІ
  5. Біохімічні основи якостей рухової діяльності
  6. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ "ПОТОЧНОГО" ВІДНОВЛЕННЯ
  7. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ
  8. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВІДНОВНИХ
  9. Біохімічні та фізіологічні основи вуглеводного обміну
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основная литература:

   
  1. Ефимова М.Р. Практикум по социальной статистике : учеб. пособие / М. Р. Ефимова, С. Г. Бычкова ; ред. М. Р. Ефимова. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 445 с   2. Ефимова М.Р. Финансовые расчеты. Практикум : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / М. Р. Ефимова ; Гос. ун-т управления. - М. : Кнорус, 2009. - 183 с. - Библиогр.: С. 175   3. Самаров К.Л. Финансовая математика : практический курс : учеб. пособие / К. Л. Самаров. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 78 с. - Библиогр.: С. 76    
 
 

Дополнительная литература:

  1. Тимаева С.А. Финансовые вычисления в Excel / С. А. Тимаева, Ю. Д. Погуляев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Южно-Уральский институт управления и экономики. - Челябинск : Полиграф-Мастер, 2004. - 56 с. - Библиогр.: С. 55  
  2. Четыркин Е.М. Финансовая математика : учебник / Е. М. Четыркин ; Финансовая акад. при правительстве РФ. - 9-е изд. - М. : Дело, 2010. - 397 с  
  3. Четыркин Е.М. Финансовая математика : учебник / Е. М. Четыркин ; Финансовая акад. при правительстве РФ. - 8-е изд. - М. : Дело, 2008. - 397 с  
  4. Четыркин Е.М. Финансовая математика : учебник для вузов / Е. М. Четыркин. - 6-е изд. - М. : Дело, 2006. - 396 с  
  5. Четыркин Е.М. Финансовая математика : учебник / Е. М. Четыркин. - М. : Дело, 2007. - 397 с  
  6. Четыркин Е.М. Финансовая математика : учебник / Е.М. Четыркин ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд. - М. : Дело, 2003. - 397 с  

Біохімічні основи тренувань

Спортивне тренування містить у собі чотири основних принципи: повторність і регулярність виконання фізичних вправ, правильне співвідношення роботи і відпочинку, поступове збільшення тренувальних навантажень.

Повторність виконання фізичних вправ – важливий принцип спортивного тренування. В процесі тренування потрібна багаторазова повторність виконання фізичних вправ.

Принцип правильного співвідношення роботи і відпочинку полягає в тому, що виконання різних за своїм характером і тривалістю фізичних навантажень потребує певного періоду відпочинку. Така необхідність визначається насамперед тим, що після виконання роботи, неоднакової за тривалістю й інтенсивністю, фаза надвідновлення настає в різні періоди відпочинку. Крім того, суперкомпенсація різних компонентів, використаних працюючим м’язом при виконанні однакових навантажень, буде відбуватися в різний час. Під час виконання різних за характером фізичних вправ така різниця в часі суперкомпенсації різних речовин, що відновлюються в м’язі, буде ще більшою.

Виконання короткочасних фізичних вправ інтенсивної потужності, при яких на ресинтез АТФ використовується переважно креатинфосфат, може чергуватися з відносно короткими періодами відпочинку. Тривала робота, при якій використовуються глікоген і білки, потребує більшого періоду відновлення.

Відповідно до принципу гетерохроності найбільш швидко відновлюється креатинфосфат. Тому фаза суперкомпенсації цієї сполуки настає швидше й триває протягом короткого проміжку часу. Повне відновлення глікогену і, тим більше, білків, відбувається набагато повільніше, тому їх фаза суперкомпенсації буде більш тривалою.

Знання цих закономірностей дуже важливо для правильної регламентації тривалості роботи і відпочинку спортсменів, які виконують різні за потужністю фізичні вправи. Організація правильного співвідношення роботи і відпочинку в процесі тренування сприяє швидкому розвитку спритності, сили і витривалості спортсменів.

Поступове збільшення тренувальних навантажень є дуже важливим принципом, що підвищує ефективність спортивного тренування. У процесі виконання фізичних вправ однакової потужності організм людини поступово пристосовується до них шляхом вироблення певних біохімічних змін. Згодом ступінь біохімічного пристосування стає настільки високим, що під час виконання аналогічних навантажень кількість використаних на роботу речовин буде мінімальною. Це у свою чергу впливає на фазу суперкомпенсації, яка стає менш вираженою і більш короткою.

Таким чином, у процесі тренування виникає необхідність поступового збільшення виконуваних навантажень, що значно прискорює підвищення працездатності спортсменів.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав