Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додатки та форми. Роль форми в додатку

Читайте также:
  1. Cущность, виды, источники формирования доходов. Дифференциация доходов населения.
  2. I. Предпосылки формирования философии НВ.
  3. I. Сопровождение перехода на новый образовательный уровень (обучение в школе) Уровень сформированности познавательной деятельности и отдельных её компонентов
  4. II. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
  5. II. Механизм формирования общественного мнения.
  6. II. Профориентационное направление работы: обеспечение формирования и развития профессионального и жизненного самоопределения Изучение образовательных запросов
  7. II. Формирование групп и социальная динамика
  8. III. Организация информирования поступающих
  9. III. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса (участие в формировании «умения учиться») Определение мотивации учебной деятельности
  10. III. Формирование новых понятий.

 

Saluton! - Здравствуйте!

Dankon! - Спасибо! Grandan dankon! - Большое спасибо! Ne dankinde! - Не стоит благодарности! Mi petas pardonon! - Прошу прощения!

Kio estas via nomo? - Как вас зовут ("что есть ваше имя")?

Ĉu vi parolas en Esperanto? - Вы говорите на эсперанто?

Ĉu vi komprenas min? - Вы меня понимаете? Jes, mi komprenas. Ne, mi ne komprenas. Да, я понимаю. Нет, я не понимаю.

Kio estas ĝi? - Что (есть) это? Ĝi estas mia nova gitaro. - Это моя новая гитара.

Kie vi loĝas? - Где вы живете? Mi loĝas en Rusio. - Я живу в России.

Kiel diri en Esperanto " стол "? Как сказать на эсперанто "стол"?

Kioma horo? Который час? La deka kaj duono. Десять тридцать ("и половина").

Mi pensas, ke du plus tri estas kvin. Я думаю, что 2+3=5.

Ĝis revido! - До свидания!

ТЕМА: ФОРМИ. УПРАВЛІННЯ ФОРМАМИ. МОДАЛЬНІ ФОРМИ

Додатки та форми. Роль форми в додатку

 

Більшість додатків Windows забезпечують взаємодію з користувачем за допомогою набору елементів управління, розміщених в одному або декількох вікнах. Введення та відображення даних, керуючий вплив користувача, відображення стану додатку та окремих його частин – усі ці операції виконуються з активним використанням вікон додатку.

Форма – це найважливіший візуальний компонент. Форми являють собою видимі вікна Windows і являються основною частиною практично любого додатку. Терміни „форма” та „вікно” – синоніми, тобто позначають одне й теж.

Для роботи з формою призначений компонент Form класу TForm. Зі створення форми починається конструювання додатку. У формі розміщаються візуальні компоненти, що утворюють інтерфейсну частину додатку, та системні (не візуальні) компоненти. Таким чином, в системі Delphi форма є компонентом, який служить контейнером для всіх інших компонентів. В принципі можна створити і без віконний додаток, однак більшість додатків все ж мають видиме на екрані вікно, що містить інтерфейсну частину додатку.

З погляду користувача форма - це вікно, в якому він працює з додатком. Кожній новій формі, що вводиться у додаток, відповідає свій модуль (unit), який описує цю форму як клас і що включає, якщо необхідно, якісь додаткові константи, змінні, функції і процедури.

Типова форма являє собою прямокутне вікно з рамкою. Більшість вікон містить область заголовку, в якій розміщені значок заголовку, заголовок та ряд кнопок, що дозволяють згортати, розгортати (віднолювати попередні розміри і положення) і закрити вікно, викликати вікно підказки. У багатьох формах відображаються також рядок головного меню (під областю заголовка) та рядок стану (зазвичай в нижній частині вікна). При необхідності у формі можуть автоматично зявлятися полоси прокручування, призначені для перегляду вмісту вікна. Інша частина простору вікна називається клієнтською областю. В ній можна розміщати елементи керування, виводити текст та графіку, маніпулювати дочірніми вікнами.

Форма може бути модальною та немодальною. Немодальна форма дозволяє без її закриття переключатися в іншу форму додатка. Модальна форма потребує обов’язкового закриття перед зверненням до будь-якої іншої форми додатку.

Форми, які відображають різні повідомлення і вимагають від користувача введення будь-якої інформації, часто називають діалоговими вікнами. У свою чергу, діалогове вікно також може бути немодальним або модальним.

У Windows є два основних типи додатків: однодокументні або SDI (Single Document Interface – однодокументний інтерфейс) та багатодокументні або MDI (Multipe Document Interface - багатодокументний інтерфейс).

Однодокументні додатки складаються з однієї або декількох незалежних одна від одної форм. В SDI-додатках ні одне вікно на екрані візуально не містить у собі інші вікна, тому іноді не ясно, яке з них є головним (батьківським) вікном додатку. У багатодокументному додатку головне вікно містить дочірні вікна, розміщені в його межах.

Особливості MDI – додатків будуть розглянуті нами на наступному занятті.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 39 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав