Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Банкіри озвучили топ-10 проблем фінансової системи України

Читайте также:
  1. GPS-системи
  2. GІІ.Излагаете проблему группе. Вместе со всеми вырабатываете решение на основе консенсуса. Выполняете любое решение группы.
  3. I. О проблеме достоверности учебных курсов.
  4. I. Сущность общественного мнения, его характеристики и проблемы изучения.
  5. II категория. Проблемные кредитные организации
  6. II.2. Глобальная демографическая проблема
  7. II.3. Глобальная продовольственная проблема
  8. III кисәк. Кешелекнең хәзерге глобаль проблемалары
  9. III. Классификация проблем абонентов ТД.
  10. III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Найбільш значущими проблемами української банківської системи є захист інтересів кредиторів і досудове вилучення застав, а також формування культури обслуговування боргів в суспільстві. Про це свідчать результати анкетування провідних банкірів країни, проведеного тижневиком "Дзеркало тижня".

На другому місці по значущості проблем банкіри помістили нагромадження "поганих" активів, зростання резервів по проблемних кредитах.

На третьому місці - відсутність довгострокового кредитного ресурсу на внутрішньому ринку із-за можливості дострокового зняття депозитів.

Далі в списку "пріоритетних" проблем банкіри помістили створення умов для відновлення кредитування приватних і корпоративних клієнтів.

На п'ятому місці в списку - непрозорість роботи валютного ринку і валютний-курсової політики банківського регулятора.

На шосте місце банкіри поставили конфлікт інтересів в НБУ, що суміщає функції грошово-кредитного регулювання і банківського нагляду. На сьоме - недосконалість процедур формування страхових резервів і оподаткування діяльності банків. На восьме - доступ до кредитів рефінансування Національного банку.

На дев'ятому і десятому місцях опинилися стан міжбанківського кредитного ринку і проблема неплатежів в банківській системі і вплив на економічну ситуацію відповідно.

Частка іноземного капіталу в сукупному зареєстрованому статутному капіталі українських банків за підсумками січня 2007 року скоротилася до 27,3% з 27,6% на початок року (прес-центр Нацбанку України (НБУ).

Банківська система, як складова фінансової системи регіону, за основними ресурсними показниками не задовольняє вимог інноваційно-орієнтованої економіки і не спроможна повністю реалізувати наявний потенціал у реальному секторі регіональної економіки.

Помітну роль у фінансовій ситуації в регіонах відіграє страхова галузь, сукупні страхові внески якої 2005 р. становили приблизно 1,5% ВВП. Сукупні активи решти фінансових установ та організацій(пенсійних фондів, кредитних спілок і лізингових компаній) не досягли й 1% ВВП.

Страхові компанії залишаються основою небанківського фінансового сектора. У середньому на душу населення в Україні припадає всього 30 євро страхових премій, що значно менше, ніж в інших європейських країнах (наприклад, у Німеччині - 1250 євро, у Польщі - 120 євро).

Не врегульована діяльність страховиків у сфері обов’язкового медичного страхування. Щороку рівень страхових виплат (відношення суми страхових виплат до суми страхових платежів) неухильно зменшується. У 2000 році він становив 19,1%, а у 2004 році - 7,9%. Це свідчить про розвиток негативних тенденцій на національному страховому ринку, оскільки у світовій практиці ситуація на страховому ринку вважається незадовільною, якщо рівень виплат нижчий ніж 70%.

У питанні стабілізації фінансової ситуації в регіонах велику ва­гу набирають фінанси домогосподарств.

Фінансові ресурси домогосподарств, якщо їх розглядати як сумарний дохід у розпоряджен­ні тобто чистий дохід після сплати необхідних податків та інших пла­тежів, поділяються на дві частини - призначені для поточного спожи­вання та для заощаджень.

Сучасна українська економічна наука визначає заощадження як частину доходів домогосподарств, яка не використана на поточне споживання та призначена для забезпечення потреб у майбутньому.

Основними факторами, що визначають формування заощаджень домогосподарств, є;

- державна політика доходів та соціального захисту населення,

- цінова політика, демографічна ситуація в країні,

- досконалість та довіра до мережі фінансово-кредитних установ.

Заощадження за складної соці­ально-економічної ситуації в Україні та низького рівня життя насе­лення призначені переважно для забезпечення старості осіб похилого віку, оплату медичного обслуговування навчання дітей, поліпшення житлових умов тощо.

Поширений у розвинутих країнах світу мотив заощадження населення для отримання додаткового доходу, у вітчиз­няних умовах не набув значного поширення з огляду на низький, сере­дній рівень доходів.

У грудні 2005 року в Україні діяло 58 недержавних пенсійних фондів (НПФ), у той час як рік до того їх було 21. Сумарні активи НПФ на кінець 2005р. встановивши 46 млн. грн., що на 40% більше, ніж у 2004р. Кількість учасників НПФ зросла на 26,2% і досягла 75000.

 

Щодо діяльності кредитних спілок, то кількість їх членів у регіонах зросла протягом 2005р майже на 57% і становила 1231 тис. осіб, з яких 497,1 тис. осіб - члени кредитних спілок, котрі мають чинні кредитні договори, та 79,1 тис. – члени спілок, котрі мають внески на депозитних рахунках.

 

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав