Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація маркетингу (в залежності від обсягів ринку, цільових сегментів, наявного попиту).

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Акт проголошення незалежності України
  3. Акт проголошення незалежності України (24.08.1991 року).
  4. Акт проголошення незалежності української держави (1941р.) та його значення.
  5. В залежності від виду підприємства та рівнів ієрархії, з яких воно складається, можуть застосовувати різні види стратегій.
  6. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  7. Види маркетингу.
  8. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  9. Види пам’яті та їхня класифікація
  10. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Існує багато видів маркетингу. їх можна згрупувати за певними принципами.

Залежно від орієнтації маркетингової діяльності:

- орієнтований на продукт - спрямований на вдосконалення якостей і властивостей товару;

- орієнтований на споживача - передбачає попереднє вивчення потреб ринку;

- змішаний - містить властивості двох попередніх видів маркетингу. Залежно від сфери застосування:

- товарів споживчого попиту - передбачає дослідження потреб споживчого ринку, розроблення та реалізацію товарів широкого вжитку;

- виробничо-технічного призначення - передбачає вивчення промислового ринку, розроблення товарів промислового призначення, упровадження їх на ринок та реалізацію;

- торговий - працює на ринку посередників;

- прямих інвестицій - досліджує проблеми інвестиційної діяльності національної фірми за межами країни.

Залежно від терміну, на який розрахована маркетингова політика підприємства:

- стратегічний - розроблюється на най триваліший період і полягає в розробці маркетингових стратегій;

- тактичний- розроблюється на менш тривалий період;

- оперативний - розроблюється на найкоротший період, що дає змогу постійно коригувати маркетингові заходи залежно від стану ринку;

Залежно від завдань попиту;

Залежно від головних суб'єктів уваги - виробничий, товарний, збутовий, ринковий і сучасний.

За рівнем розв'язання маркетингових завдань - макро- та мікроекономічний.

За ступенем диференціації маркетингових функцій - глобальний і диференційований

Таблиця 3. Види маркетингу та відповідні завдання попиту

Вид маркетингу Завдання попиту
Конверсійний Попит на товар або послуги негативний, його варто стимулювати
Стимульований Попит на товар відсутній, його необхідно створювати
Розвиваючий Попит потенційний (він існує, але товару ще немає), необхідно створити товар
Ремаркетинг Попит знижується, необхідно товар оновити, надати попиту нового імпульсу
Синхромаркетинг Попит коливається, його слід стабілізувати
Підтримувальний Попит відповідає можливостям фірми, його необхідно підтримувати на такому рівні
Демаркетинг Попит надмірний, його слід зменшити
Протидіючий Сформувався ірраціональний попит, його варто звести до нульового рівня

Залежно від кінцевої мети діяльності підприємства:

- комерційний (кошти на здійснення цього маркетингу виділяються з бюджету підприємства; мета його здійснення - отримання прибутку);

- некомерційний (кошти на його здійснення можуть виділятися з бюджету не лише фірми, а й держави або місцевої адміністрації), його мета необов'язково полягає в одержанні прибутку (доброчинність, місіонерство тощо);

- базовий, реалізація якого пов'язана з фінансуванням процесу продажу;

- реактивний - організація процесу продажу доповнюється розробленням і здійсненням спеціальних програм спілкування з покупцями (покупець може звернутися до фірми-виробника або торгової фірми у разі виникнення будь-яких питань, скарг або побажань);

- відповідальний- через невеликі проміжки часу після акту продажу виробник цікавиться думкою споживача про відповідність якості товару купівельним очікуванням, з'ясовує пропозиції споживачів з удосконалювання продукції або послуг, пов'язаних із продажем;

- проактивний - торгові представники компанії звертаються до споживачів із пропозиціями вдосконаленіших або нових товарів;

- партнерський - компанія працює в постійній взаємодії зі споживачами.

- прямий - формування безпосередніх тривалих відносин із покупцями. - сітьовий - забезпечення зв'язку між виробником, споживачем та посередником на договірних засадах;

- пристосований- пов'язаний з вирішенням питань передання коштів на суспільні та добродійні потреби.

 

Залежно від маркетингової стратегії і тактики конкурентів:

- імітаційний - наслідує кроки конкурентів;

- інноваційний - випереджає конкурентів;

- оборонний - застосовується переважно фірмами-лідерами на ринку для збереження своїх позицій і відмежування від конкурентів;

- атакуючий (або агресивний) - застосовується фірмами, які претендують на лідерство.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав