Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характерною особливістюостанньої є те,що фінанси, телекомунікації, засоби масової інформації перетворюються на провідні сектори економіки.

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  3. Автоматизоване оброблення банківської інформації.
  4. Вербальні засоби ділового спілкування
  5. Вили джерел інформації
  6. Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту
  7. Виражальні засоби лексики. Лексичні помилки
  8. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
  9. ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В МКП
  10. Газета як джерело оперативної інформації.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Саме вони утворюють глобальні сектори економіки.

Однак попри значущість названих секторів економіки, які спеціалісти називають «новою економікою», такий підхід є звуженим, не повним і не відображує повною мірою економічну сутність глобалізації.

Поділ національної та світової економіки на «нову» і «стару» є не зовсім коректним. Адже у так званій старій економіці представлені не тільки галузі, які є матеріальною базою для подальшого розвитку науково-технічного прогресу (електроніка, електротехніка, машинобудування), а й ті, що спрямовані на задоволення потреб людей (агропромисловий комплекс, освіта, медицина, культура).

Нова економіка – поняття значно ширше, яке виходить за межі власне секторіального її поділу. Вона є поєднання ринкової системи, державного регулювання економіки і соціальної системи. При цьому великого значення набуває соціальна стабільність у країні.

Провідну роль у мегаекономіці відіграють :

- транснаціональний капітал і банки,

- національні держави,

- світові та регіональні угруповання країн,

- міжнародні організації,

- мегаполіси,

- офшори, окремі бізнесмени (Карлос Слім Елу, Біл Гейтс, Уоррен Баффет-174 млрд.дол.) - транснаціоналісти.

Кожний із цих елементів може брати участь у кількох глобальних процесах.

Сутність глобалізаційних процесів в економіці.

· Головними суб’єктами конкуренції стають ТНК і ТНБ та їхні філії у багатьох країнах світу

· Регіональні угруповання країн посідають чільне місце у глобальному конкурентному середовищі.

· Освоєння зарубіжного ринку стає основною метою процесу господарювання

· Поступова конвергенція національних економічних систем

· Посилення ролі держави як регулятора соціально-економічних процесів, що відбуваються всередині національної економіки, та організатора представництва місцевих товаровиробників на світових ринка

· Нерівномірність розміщення ТНК, а, отже, і матеріально-фінансових, організаційних, інформаційних ресурсів у розвинених та інших країнах

· Соціалізація економіки, яка передбачає у найрозвиненіших країнах світу виведення зі сфери впливу законів ринку багатьох напрямів соціальної сфери (освіта, медичне обслуговування тощо), запровадження прогресивної шкали оподаткування особистих доходів

· Зростання різниці щодо рівнів економіки та добробуту населення між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються

Основа мегаекономіки - транснаціональний капітал (рушій процесу глобалізації, регулятор міжнародної системи телекомунікацій, більша частина світового виробництва товарів тривалого користування: автомобілів, електронного обладнання, літаків.

ТНК контролюють майже 1/3 світового ВВП, 1/2 промислового виробництва, 2/3 світової торгівлі і володіють 4/5 усіх ліцензій та патентів. Найбільші ТНК зосереджені в США, Японії, Великій Британії, Німеччині, Франції за домінуючої ролі американських транснаціональних корпорацій («Дженерал Моторс», «Форд Мотор»,»Мицуї», «Іточі», «Міцубісі», «Ексон» тощо.

Для формування глобального конкурентного середовища на макрорівні характерним є інтенсивне створення регіональних економічних блоків (ЄС,

Дедалі зростає економічна і політична роль мегаполісів, які є місцем розміщення транснаціонального капіталу Токіо, Чікаго – 13 великих світових центрів).

Невід’ємним елементом глобалізації капіталу є офшорні зони.

Офшорні зони – це невеликі держави або території, що залучають чужоземні капітали через надання податкових чи інших пільг у здійсненні фінансово - кредитних операцій із чужоземними резидентами і в чужоземній валюті (близько 100 офшорних зон, Панама - 330 офшорних компаній).

Транснаціональні корпорації , що базуються у семи високорозвинених країнах, - це глобальні суб’єкти , які володіють 80-90% усієї наукоємної продукції і практично всім експортом, зокрема їм належить 46 із 50 макротехнологій, які забезпечують конкурентне виробництво, а на решту країн світу припадає 3-4 макротехнології.

У зв’язку з цим у світі нині існує кілька технологічних укладів. Сім передових країн переходять до п’ятого , інформаційно-технологічного укладу, іншим розвиненим країнам притаманний четвертий – індустріальний уклад.

! Існуючий розрив між економіками різних країн дає можливість країнам-лідерам отримувати надприбутки, застосовуючи механізм ціноутворення.

Диспаритет цін, порядки і правила, які встановлюють транснаціональні корпорації в світі, дають змогу країнам «золотого мільярда» споживати 80% світових виробничих ресурсів, виробляти понад 80% екологічно небезпечних відходів.

Таким чином, глобалізація відтворює загальну нерівномірність і породжує суперечності у світовій економіці.

Основні суперечності у світовій економіці у зв’язку з глобалізацією.

 

Країни передового центру, 1 млрд. населення Країни периферії, 100 країн – 4 млрд. населення
Зосереджена сучасна технологія,банківська і комерційна діяльність;     Є ринками збуту продукції, постачальниками сировини та енергоносіїв; на їх території розміщують екологічно шкідливі виробництва, а також заводи зі збирання технологічно складного обладнання, зокрема, автомобілів;
Дедалі активніше залучають до світового поділу праці менш розвинені країни. Це зумовлює необхідність технічного і технологічного оновлення виробництва, а отже, сприяє зростанню добробуту населення цих країн
Все частіше відбуваються техногенні катастрофи: ядерні аварії, транспортні, енергетичні, гуманітарні. Таким чином, економічні, технологічні, політичні, соціальні чинники глобалізації спричинюють суперечності, в які втягуються всі країни світу незалежно від розміру території, рівня багатства, економічного чи культурного розвитку.
Формування мегаекономіки і глобального ринку зумовлює ліквідацію національної економіки, державного суверенітету, позбавляє народи права розпоряджатися власними ресурсами, зокрема корисними копалинами, землею, водними ресурсами тощо.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав