Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  3. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  4. Апарати для проведення теплових процесів.
  5. БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
  6. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
  7. Визначити зв’язок хімічного складу і структурної організації м’язів з їх функцією і пояснити послідовність біохімічних процесів у м’язах при їх скороченні і розслабленні.
  8. Дослідження хіміко-технологічних показників основної сировини
  9. Економічних явищ та процесів

 

Загальні вимоги до виробничих процесів регламентуються ГОСТ 12.3.002-75. Вони передбачають:

-усунення безпосереднього контакту працівників з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами вироб­ництва, котрі справляють небезпечну дію;

-заміну технологічних процесів та операцій, пов'язаних з виникненням не­безпечних та шкідливих виробничих факторів

-процесами та операціями, при виконанні котрих ці фактори відсутні або Мають меншу інтенсивність;

-комплексну механізацію та автоматизацію виробництва;

-застосування дистанційного керування технологічними процесами та опе­раціями за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

-герметизацію обладнання;

-застосування засобів колективного захисту працівників;

-раціональну організацію праці та відпочинку з метою профілактики моно­тонності та гіподинамії, а також зниження важкості праці;

-своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідли­вих виробничих факторів па окремих технологічних операціях;

- запровадження систем керування технологічними процесами, котрі забез­печують захист працівників та аварійне вимкнення виробничого обладнан­ня;

-своєчасне видалення та знешкодження відходів виробництва, котрі є дже­релами небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

-забезпечення пожежо- та вибухобезпеки.

Значного мірою безпека виробничих процесів залежить від організації та раціональності планування цехів, дільниць, від рівня облаштованості робочих місць, виконання вимог безпеки до виробничих приміщень, зберігання, транс­портування, складання вихідних матеріалів, заготовок та готової продукції, а також від видалення відходів, їхньої утилізації, від дотримання вимог безпеки, що ставляться до виробничого персоналу.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

 

. Розташування виробничого обладнання, вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва У виробничих при­міщеннях та на робочих місцях не повинно бути небезпечним для персоналу. Розташування виробничого обладнання та комунікацій, котрі є джерелами не­безпечних та шкідливих виробничих факторів, відстань між одиницями облад­нання, а також між обладнанням і стінами виробничих будівель, споруд пови­нні відповідати діючим нормам технологічного проектування, будівельним но­рмам і правилам.

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав