Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РЕЄСТРАЦІЯ ПОСУДИН

Читайте также:
  1. Державна реєстрація авторського права.
  2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
  3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ
  4. Реєстрація осіб як платників податку.
  5. Реєстрація статутного капіталу
  6. Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
  7. Стаття 9. Державна реєстрація лікарських засобів
  8. УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСУДИН

 

Посудини до пуску їх у роботу повинні бути зареєстровані в ЕТЦ. Реєстра­ції в ЕТЦ не підлягають:

- посудини 1-ї групи, що працюють при температурі не вище 200 °С, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в мЗ (літрах) не перевищує 0,05 (500), а також посудини 2, 3 і 4-ї груп, що працюють при зазначеній вище температурі, в яких добуток тиску в МПа (кгс/см2) на місткість в мЗ не перевищує ІмЗ.

- апарати повітророздільних установок і розподілу газів, розташованих в середині теплоізоляційного кожуха (регенератори, колони, теплообмінники, конденсатори, адсорбери, відокремлювані, випарники, фільтри, пароохолодники, підігрівники);

- посудини холодильних установок і холодильних блоків у складі технологі­чних установок;

- резервуари повітряних електричних вимикачів;

- посудини, що входять до системи регулювання, мащення та ущільнення турбін, генераторів і насосів;

- бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л включ­но, які встановлені стаціонарно, а також, які призначені для транспорту­вання і (або) зберігання стиснутих, зріджених і розчинених газів,

- генератори (реактори) дня отримання водню, які використовуються гідро­метеорологічною службою;

- посудини, які включені в закриту систему видобування нафти (від свердло­вини до магістрального трубопроводу);

- посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідинних і сипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожнюван­ні;

- посудини із стиснутим і зрідженим газами, призначені дня забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені;

- посудини, які встановлені в підземних гірничих виробках;

- вісцинові та інші фільтри, які встановлені на газорозподільних станціях і пунктах;

- конденсатозбірники на лінійній частині магістральних газопроводів;

- пристрої (метанольниці) для введення інгібітора гідратоутворення в газопроводах;

- пневмогідроприводи механізмів управління запірної арматури;

- вхідні буферні посудини, буферні посудини на виході всіх ступеней масло-вологовідділювачів компресорних установок, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), які змонтовані на спільному з компресорними установками фундаменті та не мають відключаючої запір­ної арматури.

Реєстрація посудини здійснюється на підставі письмової заяви адміністра­ції власника посудини. Для реєстрації повинні бути подані:

- паспорт посудини встановленої форми;

- посвідчення про якість монтажу;

- схема включення посудини із зазначенням джерела тиску, параметрів її ро­бочого середовища, арматури, контрольно-вимірювальних приладів, засо­бів автоматичного керування, запобіжних та блокувальних пристроїв. Схе­ма повинна бути затверджена власником посудини;

- паспорт запобіжного клапана з розрахуванням його пропускної здатності. Посвідчення про якість монтажу складається організацією, що виконувала монтаж, і має бути підписане керівником цієї організації, а також керівником

- І підприємства, яке є власником посудини, і скріплено печаткою. У посвідченні повинні бути наведені такі дані:

- найменування монтажної організації;

- найменування підприємства — власника посудини;

- найменування підприємства-виготовлювача і заводський номер посудини;

- відомості про матеріали, застосовані монтажною організацією додатково до вказаних у паспорті;

- відомості про зварювання, що включають вид зварювання, тип і марку еле­ктродів, термообробку, режим термообробки і діаграми: прізвища зварни­ків і термістів, номери їх посвідчень; результати випробувань контрольних стиків (зразків), а також результати неруйнівного дефектоскопічного конт­ролю стиків;

- висновки про відповідність проведених на посудині монтажних робіт нор­мативним документам, проекту, технічним умовам та інструкції з монтажу і придатності їх до експлуатації при вказаних в паспорті параметрах;

- копія дозволу органів Держпромгірнагляду на монтаж посудини.

ЕТЦ зобов'язаний протягом 5 днів з дня отримання заяви розглянути пода-I ну документацію. При відповідності документації на посудину вимогам норма­тивної документації, ЕТЦ в паспорті посудини ставить штамп про реєстрацію, пломбує документи і повертає їх власнику посудини. Про відмову в реєстрації повідомляється власнику посудини в письмовій формі із зазначенням причин відмови та з посиланнями на відповідні статті нормативних документів.

При перестановці посудини на нове місце або переданні посудини іншому власнику, а також при внесенні змін у схему її включення посудина до пуску в роботу повинна бути перереєстрована в ЕТЦ. Для зняття з обліку зареєстрова­ної посудини власник зобов'язаний подати в ЕТЦ заяву про причини зняття і паспорт посудини. При відсутності паспорта заводом-виготовлювачем скерову­ється його дублікат. У випадку відсутності дубліката ЕТЦ складає в установленому порядку новий паспорт за встановленою формою.

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав