Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чому античність не знала особистості?

Читайте также:
  1. Що складає основу особистості?

Як співвідносяться індивідуальність і особистість?

Індивідуальність – це ті особливості, якими відрізняються один від іншого носії однієї і тієї ж природи. Це відмінності людей між собою. Тому виявлення рис, що індивідуалізують – це пізнання того, як, якою мірою, яким чином дана людина здійснює свою людяність.Особистість – це власне той суб'єкт, що має всі природно-індивідуальні властивості. Саме по собі особистісне буття безякісне.

Чим відрізняється індивідуальність природна і особиста? Наведіть приклад.

Щоб не припускатися визначення особистості через її індивідуальність, потрібно розуміти звідки і як ця індивідуальність виникає. наприклад, якщо під час снігопаду немає двох схожих сніжинок серед безлічі інших, то це індивідуальність природна. А якщо сніжинку на хусточці вишила для тата донечка, то ця індивідуальність буде особистісною, бо вона має особистісну адресність, і тато не проміняє її ні на які вишиті золотом на оксамиті художні сніжинки інших майстрів.

Що означає висновок О.Лосєва, що „особистість є субстанційною єдинороздільною тотожністю душі і тіла”?

Як і через які посередники впливає суспільство на людину?

У чому проявляється самототожність людини?

Самотожність людини проявляється у її поведінці, вчинках, характері, розумі. Якщо собака народилась собакою, то собакою і здохне. З людиною все складніше, людина родилась людиною, а померти може гірше собаки. Образ існування людина має від Бога особисто, цей образ розкривається у відношенні до ближнього, у суспільному середовищі та передається в культурній традиції від покоління до покоління. Саме цей образ існування забезпечує людину свідомістю.

У чому проявляється триєдність волі, розуму і почуттів?

Як пов’язані свідомість і мозок?

Вже те, що багатство і змістовність форм відображення пов'язані зі складністю та досконалістю нервової системи, ступенем її централізації, саме по собі підтверджує матеріалістичний тезу: свідомість є функція мозку. Ця теза підкріплюється надійно і даними фізіології та патології вищої нервової діяльності, зокрема, тим, що порушення в психіці часто пов'язані з пошкодженням певних ділянок мозку. У людини найбільшою складності досягає структура центральної нервової системи, перш за все головного мозку, і відповідно відображення виступає в найбільш складній формі - у вигляді людського мислення.

Що таке несвідоме? Яка його роль? Поясніть.

Несвідоме - сукупність психічних процесів, актів і станів, обумовлених явищами дійсності, у впливі яких суб'єкт не віддає собі звіту, форма психічного відображення, в якій образ дійсності і ставлення до неї суб'єкта не виступають як предмет спеціальної рефлексії, складаючи нерозчленованим ціле. Наприклад, існує несвідома пам'ять - це та пам'ять, яка пов'язана з довготривалою і генетичною пам'яттю. Це та пам'ять, яка управляє мисленням, уявою, увагою, визначаючи зміст думок людини в даний момент часу, його образи, об'єкти, на які спрямована увага. Несвідоме мислення особливо виразно виступає в процесі вирішення людиною творчих завдань, а несвідома мова - це внутрішня мова.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав