Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які характерні риси української філософії?

Читайте также:
  1. Акт відновлення Української держави (30 червня 1941 року).
  2. Акт проголошення незалежності української держави (1941р.) та його значення.
  3. Взаємозв’язок у навчанні української та російської мов
  4. Відновлення української державності як гарантії забезпечення усіх прав українського народу.
  5. Відродження української національної свідомості у першій половині 19ст. Діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
  6. Г. С. Сковорода як видатний діяч української культури.
  7. Гетьманський переворот П. Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави.
  8. Головні тенденції та періодизація розвитку української культуриХХ ст.
  9. Державно-правові засади діяльності Української Головної Визвольної Ради.
  10. Деякі правила української літературної вимови

Часто підкреслюють: «Сковорода – це український Сократ». Дайте порівняльну характеристику цим двом мислителям.

Подібно до Сократа, Г.Сковорода дотримується тверджень: «пізнай себе», «поглянь у себе». Близьким до традиційних античних поглядів є утвердження у філософії ідеалу «евдемонії» (щастя, блаженство – найвища мета людського життя), проповіді «автаркії» (самодостатності, незалежності від зовнішнього світу), «аскези» (стриманості, відмови від життєвих благ). А істинне пізнання проникає в незмінну сутність речей, тому воно може стати основою справжнього щастя, тобто Сковорода йде за сократівським принципом тотожності щастя та істини.

Як можливе щастя за Г.Сковородою?

Людина може знайти щастя через самопізнання. Для цього потрібно «жити за натурою», не спотворювати природне, задовольнятися малим. Найвищим усвідомленням цього є «вдячність» як певний ціннісний рівень людського буття, що поширюється на Бога, батьків, благодійників. Смислова послідовність така: вдячність – благочестивість – самозадоволення. Завдання виховання – зберегти здоров'я та навчити вдячності.

Які дві натури, за Г.Сковородою, визначають будь-яке існування?

Вирізняються дві «натури» – «видима» (предметна образність символу) і «невидима» (смисл, розшифрування «сенсу символу»). Біблія як третій світ є справжнім, реальним Словом Божим і втіленням Бога. Сама Біблія стає істотою божого порядку. Сковорода вказує, що Біблія є Бог.

Чому саме „сродна праця” є самореалізацією особистості за Г.Сковородою?

Сродна» або «споріднена» праця є однією з найважливіших передумов досягнення людиною щастя, реалізації дійсно людського способу життєдіяльності, самоствердження особистості. Праця за покликанням, яка відповідає пізнаній внутрішній природі, потребам і вродженим схильностям людини, є найвищою насолодою і справжнім щастям.

У чому полягає „філософії серця”?

Серце» може виражати, знаходити та розуміти такі душевні стани, які за своєю ніжністю, духовністю та життєдайністю недоступні абстрактному знанню розуму; поняття й абстрактне знання розуму відкривається чи дає себе відчувати не в голові, а в «серці»; в цю глибину воно мусить проникнути, щоб стати діяльною силою та рушієм нашого духовного життя. Іншими словами, закон душевної діяльності не дається силою розуму, а притаманний людині як даний, незмінний, Богом установлений порядок морально-духовного життя людини та людства.

У чому недоліки матеріалізму на думку П.Юркевича?

Головна помилка матеріалізму, на його думку, полягає в тому, що матеріалізм виводить складне з простого, усю складність душевної діяльності хоче пояснити механістично. При поясненні явищ матеріалізм забуває про спостерігача, на якого впливають явища, забуває про дух, який проявляється у формах, йому одному властивих.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав