Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІ Універсал та спроби обмеження Тимчасовим Урядом автономії України

Читайте также:
  1. VII. Антропологічний склад народів України
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  5. Адвокатура України у радянський період.
  6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Адміністративно-правовий статус Президента України
  9. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  10. Адміністративно-територіальними одиницями України мали б стати: область (земля), район, місто, селище і село.

Після проголошення І Універсалу між Києвом і Петроградом виникло напруження, яке Тимчасовий уряд спробував врегулювати шляхом переговорів з Центральною Радою. У липні 1917 р. до Києва прибула урядова делегація у складі трьох провідних міністрів – О. Керенського, М. Терещенка та І. Церетелі. Під час нелегких переговорів були вироблені основні засади компромісу. Зміст досягнутої угоди Центральна Рада оформила як ІІ Універсалвід 3 (16) липня 1917 р.:«Ми, Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії, щоб вкупі з усіма народами її прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдності демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик правительства до єднання… Ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономної України до Всеросійського Учредительного зібрання».

Основні положення ІІ Універсалу:

· визнання УЦР вищим органом влади в Україні;

· затвердження складу Генерального Секретаріату Тимчасовим урядом;

· відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів;

· формування українських військових частин під контролем російського командування;

· поповнення УЦР представниками національних меншин.

Текст Другого універсалу викликав серед членів Центральної Ради суперечки і був прийнятий тільки 2 /3 голосів. Досить драматичним виявилося затвердження цього документа в Петрограді. Четверо міністрів Тимчасового уряду і державний секретар на знак протесту подали у відставку. Українська громадськість зустріла Другий універсал зі здивуванням. Частина населення вважала цей крок української влади відходом від революційних завоювань.

Обидві сторони, підписуючи угоду, пішли на компроміс. Влада в Україні опинилася в руках Центральної Ради, проте за неї довелося сплатити переходом з опозиції в союзники Тимчасового уряду, відмовитися від нарощування революційних методів боротьби за відродження української державності. Події липня 1917 р. продемонстрували українському суспільству, що Центральна Рада виявилася не готовою до рішучих дій, до розгортання боротьби за незалежність України.

Компроміс між УЦР та Тимчасовим урядом виявився недовготривалим. Уже 4 серпня 1917 Тимчасовий уряд категорично відкинув Статут Генерального секретаріату, розроблений Центральною Радою і замінив його на Тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату Тимчасового уряду на Україні,у якій зазначалось, що:

· Генеральний секретаріат – це місцевий орган Тимчасового уряду, який затверджувався за поданням Центральної Ради;

· правочинність Генерального секретаріату поширювалася відтепер лише на 5 українських губерній (раніше на 9);

· до складу Генерального секретаріату входить лише 7 міністерств (раніше 14).

Тимчасова інструкція викликала в українському суспільстві негативну реакцію. Проте більшість членів УЦР не наважувалася протистояти Тимчасовому урядові та прийняли інструкцію. Лідери УЦР виправдовувалися тим, що український народ начебто виявився на той час ще не готовим до рішучої революційної боротьби проти політики Тимчасового уряду.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав