Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наростання політичної боротьби в Україні та утворення УНР.

Читайте также:
  1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  2. адміністративних судів в Україні
  3. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  4. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  5. Біологічні принципи боротьби з трансмісійними та природно осередкованими захворювання. Воші
  6. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
  7. В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.
  8. Валютна політика в Україні
  9. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).
  10. Вибір стратегії ціноутворення.

25 жовтня (7 листопада) 1917 р. у Петрограді більшовики здійснили переворот і усунули від влади Тимчасовий уряд. II Всеросійський з’їзд Рад проголосив Росію Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів і затвердив радянський уряд – Раду народних комісарів (РНК) на чолі із В. Леніним.8 листопада УЦР прийняла резолюцію з приводу повстання більшовиків у Петроград, де засудила переворот як злочин: «Визнаючи, що влада як у державі, так і в кожнім окремім краю, повинна перейти до рук усієї революційної демократії, уважаючи недопустимим перехід усієї влади виключно до рук Рад Робітничих і Солдатських депутатів, які являються тільки частиною зорганізованої революційної демократії, Українська Центральна Рада через це висловлюється проти повстання в Петрограді».

Пізно ввечері 6 (19) листопада відбулося засідання Малої Ради. М. Грушевський наголосив, що після більшовицького перевороту в Росії стала поширюватися громадянська війна, яка загрожує охопити й Україну. Він запропонував негайно проголосити утворення Української національної держави.

7 (20) листопада 1917 р. УЦР прийняла Третій універсал, де проголошувалась Українська Народна Республіка (УНР) як автономна державна одиниця Російської республіки, що не підпорядковується більшовицькій владі. Із Третього універсалу: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо, щоб Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів».

Основні положення ІІІ Універсалу:

· проголошення УНР у складі федеративної Росії;

· УЦР – вищий законодавчий, а Генеральний Секретаріат – виконавчий органи УНР до скликання Установчих зборів України;

· включення до УНР земель, де більшість населення складали українці: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму);

· скасовано власність на поміщицькі, удільні, монастирські землі, які мають бути передані народу;

· земля – власність трудового народу і має перейти до нього без викупу;

· проголошувався 8-годинний робочий день, запроваджувався державний контроль над виробництвом.

· Україна виступає за негайне укладення миру між воюючими сторонами.

· проголошення демократичних свобод

· упорядкування судової системи

· визнання права національних меншин на національно-територіальну автономію

III Універсал накреслив широку програму майбутніх перетворень в Україні. За словами Н. Полонської-Василенко, «це була повна перебудова України на нових засадах, з новими законами та економікою». Основним наслідком прийняття стало закладення основ демократичного устрою Української держави. Існувала і величезна суперечність: з одного боку УНР залишалася складовою частини Росії, а з іншого – УЦР не визнавала Раднарком легітною владою в Росії.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав