Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коригування списку рекомендованих до зарахування

Читайте также:
  1. Все литературные источники должны быть пронумерованы арабскими цифрами (сквозная нумерация по всему списку литературы).
  2. Зарахування за співбесідою
  3. Зарахування на звільнені протягом перших днів навчання місця та зберігання робіт вступників
  4. Зарахування поза конкурсом
  5. Наказ про зарахування
  6. Нарахування та строки сплати податку, а також зарахування податку визначено ст. 306 Податкового кодексу.
  7. Оформлення списку використаних джерел
  8. Оформлення списку використаних джерел
  9. Оформлення списку використаних джерел

14.1 Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 13.1. розділу 13 цих Правил.

 

14.2. Приймальна (відбіркова) комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (своєчасно не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії обраного факультету (інституту) НТУУ «КПІ»), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

14.3. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Рішення щодо участі таких вступників у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії обраного факультету (інституту) НТУУ «КПІ».

 

14.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 13.1. розділу 13 цих Правил.

Зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на відповідний напрям підготовки (спеціальність) здійснюється за умови формування групи (зазвичай від 5 осіб).

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Особи, які не уклали вищезазначений договір протягом 10 робочих днів від дня видання наказу про зарахування, відраховуються з університету (для заочної форми навчання цей термін складає 3 дні від дня початку занять).

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

14.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 24 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав