Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура кредитної системи, необхідність кредиту.

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Система культуры и её структура.
  4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  6. II. Структура правовой нормы.
  7. II. Структура программы
  8. III. Структура регионального центра социального преображения
  9. III. Структура управления
  10. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Кредитна система – це сукупність кредитних відносин та інститутів, що їх реалізують.

Сучасна кредитна система розвинених країн світу має таку структуру:

Þ Центральний банк

Þ Комерційні банки

Þ Небанківські фінансово-кредитні установи (страхові компанії, фонди соціального страхування, кредитні спілки тощо).

Розвиток кредитної системи характеризується концентрацією та універсалізацією банків.

Через кредитну систему відбувається реалізація кредитних відносин.

Кредитні відносини – це відносини, що виникають між кредиторами і позичальниками при здійсненні кредитних операцій.

Суб’єктами кредитних відносин є: держава, фінансово-кредитні інститути, підприємці і населення. Об’єктами кредитних відносин є матеріальні цінності, активи і грошові кошти.

Джерелами кредитних ресурсів держави:

· власні кошти кредитних установ;

· залучені депозити фізичних і юридичних осіб в комерційних банках – основне джерело кредитних ресурсів;

· кошти на поточних рахунках у банках;

· міжбанківські кредити;

· внески юридичних і фізичних осіб у страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки та інші фінансові організації;

· кошти бюджету;

· залучені кошти міжнародних фінансово-кредитних установ та інших держав.

Кредитні відносини між кредитними установами та клієнтами будуються на основі кредитних договорів, в яких визначаються взаємні зобов’язання та юридична відповідальність сторін – кредитора і позичальника.

Кредитні відносини реалізуються через кредитні операції, які поділяються за такими ознаками:

- за забезпеченням: забезпечені заставою, іпотечні, гарантовані банками, незабезпечені.

- залежно від терміну надання позики: короткотермінові – до 1 року; середньотермінові – до 5 років; довготермінові – більше 5 років.

- за методом стягнення: при видачі кредиту; при поверненні позики; рівними частинами в період користування позикою.

Слайд 13. Основними принципами кредитування є:

Ø Цільовий характер. Позики переважно надаються на певні потреби, визначені бізнес-планом і кредитним договором, зокрема на: відтворення оборотного капіталу; відтворення основного капіталу; здійснення комерційних операцій; придбання товарів споживчого характеру.

Ø Терміновість. Кредит обмежується певними термінами використання.

Ø Повернення. У відповідності з кредитним договором позика має бути повернена позичальнику у визначений термін.

Ø Платність. За користування кредитом належить сплачувати банківський процент.

Розрізняють такі форми кредиту:

1. Комерційний кредитмає товарну форму, коли підприємці постачають один одному товари з відстрочкою платежу. При цьому оформляється боргове зобов’язання - вексель.

2. Банківський кредит надається позичальнику у грошовій формі кредитними інститутами.

3. Споживчий кредит надається торгівельними фірмами фізичним особам у вигляді товарів особистого вжитку: меблів, холодильників, автомобілів.

4. Державний кредит надає держава за рахунок своїх ресурсів юридичним і фізичним особам.

5. Міжнародний кредит – це рух позичкового капіталу між країнами, між світовими фінансово-кредитним організаціями і державою.

Через кредитні відносини мобілізуються тимчасово вільні кошти країни і перетворюються у кредитні ресурси, які сприяють розвитку національної економіки.

Функції кредиту: перерозподільча — кредит забезпечує акумуляцію тимчасово вільних грошових ресурсів домогосподарств, підприємницького та державного сектору, перетворюючи їх у позичковий капітал, який завдяки використанню численних форм кредиту перерозподіляється на користь тих суб'єктів, які мають тимчасову потребу використання запозичених грошових засобів. Емісійна функція виявляється у створенні нових платіжних засобів кредитними установами. Економія витрат обігу завдяки тому, що кредит суттєво прискорює швидкість обороту грошових ресурсів і здешевлює обслуговування грошового обігу.

Кредит виступаєважливим засобом державного регулюванняекономіки. Маніпулюючи обсягом кредитних ресурсів шляхом впливу на позичкову ставку процента, норму резервування, операції на відкритому ринку цінних паперів, держава проводить стимулюючу або обмежувальну політику.

Функції Національного банку України законспектувати з Закону України " Про Національний банк України "

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав