Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Корпоративні договори, що укладаються в процесі функціонування АТ.

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. Азақ-ң әлеу. экол.проблемалары табиғи орта-ң бұзылу процесі.
  3. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  4. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  5. Апарати для проведення теплових процесів.
  6. Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування
  7. БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
  8. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  9. В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.
  10. Вантажопіднімальні крани за характером є рухомими машинами у процесі експлуатації яких виникають небезпечні ситуації.

На сьогодні не врегульовано законодавчо особливості існування та укладення корпоративних договорів. Але, серед договорів, які укладаються товариством у процесі його діяльності, можна виділити такі їх різновиди:

договори, якими опосередковується придбання майбутніми акціонерами в процесі відкритої підписки (хоча в ст. 30, що передбачає порядок проведення останньої, договори не згадуються);

договори про придбання товариством власних акцій (ст. 32, що закріплює відповідне право АТ, також не містить згадки про договори);

договори на суму, що перевищують вказану у статуті товариства та потребують затвердження загальними зборами (п. "і" ч. 5 ст. 41), у зв'язку з чим суму та порядок укладення таких угод рекомендувалося передбачати в статуті АТ і в спеціальному локальному документі — Положенні про договірну роботу в АТ.

Закон ПАТ більш ґрунтовно регулює відносини щодо укладення договорів учасниками акціонерних відносин — засновниками, створеним ними АТ, акціонерами та посадовими особами органів АТ на забезпечення функціонування товариства, приділяючи більш-менш значну увагу договорам/зобов'язанням засновників (ч.3 ст. 9, ст.12), договорам на значну суму (значним правочинам — ст. 70), договорам/правочинам, щодо укладення/вчинення яких є заінтересованість — статті 71-72), договору про злиття товариств та договору про приєднання одного товариства до іншого (ст. 81) та деяким іншим.

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону ПАТ засновниками товариства (якщо їх двоє і більше) може укладатися засновницький договір (не визнається установчим документом товариства), що має відповідати таким вимогам:

щодо змісту: визначає порядок провадження спільної діяльності щодо створення АТ (зокрема, щодо проведення закритого/приватного розміщення його акцій, установчих зборів та забезпечення державної реєстрації АТ), кількість, тип і клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником, номінальну вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форму оплати вартості акцій, строк дії договору;

щодо форми: повна письмова (у формі підписаного сторонами єдиного правового документа); якщо товариство створюється за участю фізичних осіб, їх підписи на засновницькому договорі підлягають нотаріальному засвідченню;

щодо строку дії: до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, що відповідно до ч. 2 ст. 10 є 11-м етапом створення АТ.

 

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав