Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методи розподілу витрат: методи прямого, повторного розподілу, метод системи рівнянь.

Читайте также:
  1. A. гностическим методам
  2. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  3. B. Симпато-адреналової системи
  4. C) Методы стимулирования поведения деятельности
  5. E) мировоззренческая, гносеологическая, методологическая.
  6. GPS-системи
  7. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  8. I. Из истории развития методики развития речи
  9. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  10. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Метод прямого розподілу передбачає, що витрати допоміжних підрозділів розподіляють і списують на витрати лише основних підрозділів, а взаємні послуги допоміжних виробництв до уваги не беруться і не враховуються.

Метод послідовного розподілу передбачає, що витрати кожного допоміжного підрозділу розподіляються послідовно на всі підрозділи (як основні, так і допоміжні), крім тих, витрати яких розподілені раніше (першими). При цьому першими розподіляють витрати того допоміжного підрозділу, який надає найбільше послуг іншим допоміжним підрозділам, а сам одержує мінімальну кількість таких послуг. Підрозділ, витрати якого розподілені першими, не бере участі у розподілі витрат інших підрозділів. Потім так же роблять з рештою допоміжних підрозділів.

Метод врахування взаємних послуг передбачає, що витрати допоміжних виробництв спочатку розподіляють між самими допоміжними виробництвами пропорційно обсягу наданих послуг, виходячи з початкової суми витрат до розподілу, а потім сукупні витрати кожного допоміжного підрозділу списують на основні підрозділи за методом прямого розподілу

Метод одночасного розподілу дещо повторює метод врахування взаємних послуг, але при цьому для розподілу витрат між самими допоміжними підрозділами використовують систему рівнянь.

В Україні ряд підприємств застосовують списання витрат допоміжних виробництв протягом звітного періоду за плановою собівартістю одиниці послуг, а в кінці звітного періоду розподіляють і списують лише калькуляційні різниці, використовуючи для цього метод прямого розподілу.

Дослідження зарубіжної теорії та практики показало, що для одержання

об’єктивної інформації, що відображає реальність рівня витрат, застосовують метод АВС (Activity Based Costing). Підхід до розподілу непрямих витрат з використанням цього методу передбачає облік витрат та інших базових показників діяльності, що дає змогу вважати його, без сумніву, одним із найавторитетніших, і тому доводить доцільність його використання у сільському господарстві.

 

Метод повторного розподілу враховує зустрічні послуги, надані одними допоміжними відділами підприємства іншим. Проте цей метод теж позбавлений недоліків, саме складність у виборі обслуговуючого підрозділи, від якого правильніше починати процедуру розподілу витрат.

Метод системи лінійних рівнянь – метод розподілу зустрічних послуг з урахуванням рішення системи лінійних рівнянь. Він найзручніша при застосуванні.

>Учетной політика підприємство ТОВ «Колос» передбачає розподіл накладні витрати на відсоткове співвідношення обсягу реалізації, тобто. як виступає частка виручки.

База задля розподілення витрат зберігається незмінною протягом тривалого і становить елемент облікової політики підприємства. [21]

Розглянемо по етапна розподіл накладних витрат для підприємства.

Наперовом етапі які утворилися накладні витрати розносяться за рахунками:

на рахунку 20 «Основне виробництво» формуються Витрати виробництво за млині;

на рахунку 23 «Допоміжні виробництва» допоміжні витрати;

на рахунку 26 «>Общехозяйственние витрати» загальногосподарські витрати, які у згодом розподіляються із виторгу виробництво та торгівлю окремо;

на рахунку 44 «Витрати продаж» формуються видатки торгівлю;

З другого краю етапі складається аналіз загальногосподарських витрат і підводиться підсумок (1223,5 тис. крб.).

На третьому необхідно підсумовувати виручку отримані внаслідок роботи млини, торгівлі, і допоміжного виробництва, тобто. знаходимо загальну виручка діяльності всього підприємства (3990,6 тис. крб. + 659,8 тис. крб. + 1319,0 тис. крб.) = 5969,4 тис. крб.

На заключному, четвертому етапі розподіляють отриману суму за рахунками.

Розрахунки виконуються у наступному послідовності:

>Подсчитиваются витрати з випуску продукції відсотках. І тому складається наступна пропорція:

5969, 4 – 100%

3990,6 – X

X = 66, 9%.

Далі від підсумковій суми пообщехозяйственним затратам (1223,5 тис. крб.) перебуває сума витрат, яка вказується за рахунком 20 «Основне виробництво».

1223,5/100% * 66,9% =818,5 тис. крб.

По рахунку 23 «Допоміжні виробництва» допоміжні витрати рівні 135,8 тис. крб.

5969, 4 – 100%

659,8 – X

X = 11, 1%

1223,5/100% * 11,1% =135,8 тис. р.

По рахунку 44 «Витрати продаж» видатки торгівлю – 270,4 тис. крб.

5969, 4 – 100%

1319,0 – X

X = 22, 1%;

1223,5/100% * 22,1% =270,4 тис. крб.

За підсумками таких розрахунків відбувається розподіл накладних витрат на підприємство ТОВ «Колос». Результати розподілу накладних витрат докладно представлені у таблиці 2.

 

Таблиця 2 - Результат розподіл накладних витрат ТОВ «Колос», 2005 р.

Вигляд діяльності Назва рахунки Обсяг послуг діяльності, тис. крб. Витрати
У відсотках Сума, тис. крб.
Млин 20 «Основне виробництво» 3990,6 66,9 818,5
>Вспомогательное виробництво 23 «>Вспомогательное виробництво» 659,8 11,1 135,8
Торгівля 44 «Витрати продаж» 1319,0 21,1 270,4
Разом:   5969,4 1223,5

 

 

Метод прямого розподілу. За цим методом усі витрати підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв відразу відносять на основні виробничі підрозділи без урахування взаємних послуг між підрозділами допоміжного та обслуговуючого виробництв.

Для розглядуваного прикладу результати використання методу прямого розподілу наведено в табл. 3.2.

У дужках наведено розрахунок витрат основних виробничих підрозділів за послуги відповідних підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв. При цьому бази розподілу беруться за обсягами послуг, наданих такими підрозділами лише основним структурним одиницям (70 % і 80 % для розподілу витрат підрозділів Д1 і Д2 відповідно).

Метод прямого розподілу простий і зручний у використанні, але сфера його застосування обмежується випадками, коли взаємні послуги підрозділів допоміжного та обслуговуючого виробництв мають відносно незначний обсяг.

Метод взаємних послуг(повторного розподілу). За такого методу витрати кожного допоміжного та обслуговуючого підрозділу розподіляються поетапно між відповідними основними, допоміжними та обслуговуючими структурними одиницями. Процес розподілу триває, доки величини витрат, віднесених на підрозділи обслуговуючого та допоміжного виробництв, стають настільки малими, що їх подальший перерозподіл недоцільний. Коли такий момент настає, зазначені суми витрат відносять на основні виробничі підрозділи прямо, без розподілу на підрозділи допоміжного та обслуговуючого виробництв, і процес розподілу на цьому закінчується. Для розглядуваного прикладу результати розподілу витрат за методом взаємних послуг наведено в табл. 3.3.

Таблиця 3.2


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.048 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав