Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття степеневої середньої

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  3. Адміністративні стягнення: поняття та види
  4. Буття як поняття та категорія. Проблема буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття.
  5. Види тлумачення норм права: поняття, мета
  6. Визначення поняття
  7. Визначення поняття економічна безпека та його суть
  8. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  9. Відмінності між поняттями „виключення” і „ви­хід” учасника з ТзОВ
  10. Відпустки:поняття та види.

Стаття 16. Кваліфікаційні критерії

1. Замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

2. Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

3. Визначені замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).

4. Документи, що не передбачені законодавством для учасників або учасників попередньої кваліфікації – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційної пропозиції та не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника).

5. Усі пропозиції конкурсних торгів або кваліфікаційні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою цієї статті, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРУ РОЗПОДІЛУ

 

Аналіз результатів спостереження та зведення у статистиці передбачає розрахунок такого узагальнюючого показника, який би характеризував усю сукупність явищ. Таку функцію виконують середні величини. Залежно від мети дослідження, характеру сукупності та виду варіюючих ознак у статистиці використовують різні види середніх величин. їх поділяють на центральні (степеневі) та порядкові (структурні). Першу групу середніх розглянемо у цій темі, другу — у наступній.

Поняття степеневої середньої

Основою для розрахунку центральних середніх величин, до яких належать середня гармонійна, геометрична, арифметична, квадратична,є формула степеневої середньої:

для незгрупованих даних

 

для згрупованих даних

де x — середня величина; k — порядок середньої; N — обсяг одиниць сукупності ряду розподілу; п — кількість груп; хi — значення ознаки, яку усереднюють (варіант у ряді розподілу); fi — кількість повторювань кожного значення усереднюваної ознаки (частота у ряді розподілу).

Види і характеристики степеневих середніх подано в табл. 1.

Cередні для згрупованих даних ще називають зваженими, оскільки для розрахунку такої середньої частоти і частки (а в деяких випадках і значення інших варіантів) виступають у ролі ваг.

 

 

Таблиця 1


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав