Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Маркетингове обґрунтування

Читайте также:
  1. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
  2. Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві
  3. Екологічне обґрунтування
  4. Економіко-математичне обґрунтування ефективності надання кредитних послуг.
  5. Економічне обґрунтування
  6. Класична електронна теорія електропровідності металів і її дослідне обґрунтування. Виведення закону Ома в диференціальній формі із електронних представлень
  7. Маркетингове дослідження ринку методом опитування
  8. Методичні підходи до обґрунтування вибору зовнішніх ринків підприємствами
  9. Обґрунтування змісту та розробка педагогічного експерименту

* Бенюх Н. Історія фармації Галичини (XIII – XX ст.). – Львів: Б.в., 1999.

* Болтарович З. Народне лікування українців Карпат XIX – XX ст. – К.: Наукова думка,1980.

* Ганіткевич Я. В. Історія української медицини в датах та іменах. – Л.: Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка, 2004.

* Гиппократ. Этика и общая медицина / Пер. с дневнегреч. В. И. Руднева; Под ред. С. Ю. Трохачева. – СПб.: Азбука, 2001.

* Голяченко О. М., Ганіткевич Я. В. Історія медицини. – Тернопіль: Лілея, 2004.

* Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. – К.: Тріумф, 1997.

* Малая Л. Т., Коваленка В. Н., Каминский А. Г., Воронков Г. С. История медицины: Очерки. – К.: Лыбидь, 2003.

* Ступак Ф Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство. – К.: НМУ, 2002.

* Сорокина Т. С. История медицины: Учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / Т. С. Сорокина. – 4-е изд., стер. – М.: «академия», 2005. - 560 с.

* Шегедин М. Б. Історія медицини та медсестринства Т.: Укрмедкнига, 2003.

 

Маркетингове обґрунтування.

Технічне обґрунтування.

Інституційне обґрунтування.

Екологічне обґрунтування.

Соціальне обґрунтування.

Фінансове обґрунтування.

Економічне обґрунтування.

Маркетингове обґрунтування

 

Традиційно пропозиції інвестиційного проекту оцінюють з технічної, технологічної, економічної, фінансової та інших перспектив його реалізації. При цьому прогнозуванню прибутків від реалізації проектної продукції відводиться першорядна роль.

Метою комерційного (маркетингового) обґрунтування є доведення комерційної спроможності інвестиційного проекту, оцінка можливостей реалізації проектної продукції на обраному ринку та отримання такого доходу, що дозволив би покрити витрати на створення проекту і задовольнити інтереси інвесторів.

Успіх або провал проекту залежить від наявності споживачів. Тому перш за все потрібно вивчити і проаналізувати попит та ринкове середовище з урахуванням такого:

• де продаватимуть проектну продукцію;

• яка місткість рийку і його вплив на ціну;

• яку частку продукції можна споживати на внутрішньому ринку, а яку на зовнішньому;

• які фінансові ресурси потрібні для випуску продукції на ринок і які спеціальні заходи слід передбачити в проекті щодо фінансування маркетингу.

Тому ключовим у цьому питанні є визначення і розроблення стратегії поведінки підприємства (проекту) в цілому за принциповою схемою (рис. 1).

Розробляючи стратегію ринку та здійснюючи аналіз маркетингового комплексу, визначають межі його інвестиційної діяльності, варіанти вироб­ничих програм, необхідні технології, а деколи і вибір місця розташування.

Розроблення стратегії підприємства починається з визначення ознак основної діяльності підприємства, у тому числі його значення для суспільства. Це виконується у простій (довільній) доступній формі з можливим відображенням задоволення потреб споживачів.

Визначення призначення підприємства дозволяє переконати партнерів, співробітників, клієнтів, інвесторів у потребі і соціальній значимості підприємства і його комерційній доцільності (у його бізнесі), а також у можливості його успішного розвитку.

Призначенняпідприємства

 
 


Стратегія підприємства і його маркетингової діяльності

 
 


Стратегія проекту

 
 


Аналіз маркетингового комплексу, окремих товарів і ринку

Ціна Продукція Канали збуту

 

Рис. 1. Принципова схема розробки комерційної стратегії підприємства (проекту)

 

Відповідно до рекомендацій Всесвітнього банку призначення підприємства класифікується так:

• маркетингова стратегія;

• стратегія інформації;

• стратегія діяльності за кордоном;

• організаційна стратегія;

• стратегія ефективності;

• стратегія результатів.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав