Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цивільний захист, завдання та організаційна структура

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  3. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  4. II. Завдання та обов'язки
  5. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  6. II. Система культуры и её структура.
  7. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  8. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  9. II. Структура правовой нормы.
  10. II. Структура программы

Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання і ліквідації їх наслідків та надання допомоги постраждалим [22]. Цивільний захист є одним з основних пріорітетів діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, що провадиться на всій території України у мирний час та в особливий період і поширюється на все її населення [22]. Основними завданнями цивільного захисту є [5]: — збір та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації; — прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій; — здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту; — розробка і виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання норм і стандартів у сфері цивільного захисту; — розробка і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту; — створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям; — розроблення і виконання науково-технічних програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям; — оперативне повідомлення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне та достовірне інформування про обставини, що склалися, та заходи, що вживаються для запобігання надзвичайним ситуаціям та подолання їх наслідків; — організація захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої допомоги потерпілим; — проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення; — забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків; — надання з використанням сил цивільного захисту оперативної допомоги населенню в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій; — навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та організація тренувань; — міжнародна співпраця у сфері цивільного захисту. ЦЗ об’єкта має таку організаційну структуру: 1. Начальник ЦЗ – керівник обєкту. 2. Орган постійного управління – спеціаліст ЦЗ. 3. Координуючий орган – КНС. 4. Орган повсякденного управління – диспетчерська служба. 5. Сили ЦЗ: - ланка (пост, відділення, група, команда) РХС; - аварійно-технічна ланка; - медична ланка; - ланка пожежогасіння; - ланка оповіщення та звязку; - ланка по обслуговуванню сховищ та укриттів; - пункт видачі ЗІЗ; - евакоорган. 6. Усі вищезазначені сили мають матеріальні, технічні, фінансові, медичні ресурси та резерви, засоби оповіщення та зв’язку. 7. ЦЗ об’єкта функціонує в 5-ти режимах: - режим повсякденного функціонування; - режим підвищеної готовності; - режим надзвичайної ситуації; - режим надзвичайного стану; - режим особливого періоду.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав