Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні заходи захисту населення і території об’єкту

Читайте также:
  1. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  2. II. Основні засоби
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення
  6. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  7. Агротехнічний метод захисту рослин
  8. Антиінфляційні заходи держави
  9. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  10. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.

З метою ефективної реалізації завдань цивільного захисту, зменшення матеріальних витрат та недопущення шкоди об’єктам, матеріальним і культурним цінностям та довкіллю в разі виникнення надзвичайних ситуацій, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм сили і засоби, підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, добровільні рятувальні формування здійснюють оповіщення та інформування, спостереження і лабораторний контроль, укриття у захисних спорудах, евакуацію, інженерний, медичний, психологічний, біологічний, екологічний, радіаційний та хімічний захист [45]. Оповіщення та інформування здійснюється з використанням загальнодержавних, територіальних і локальних автоматизованих систем центрального оповіщення у вигляді безперервного звучання сирен, гудків тощо. Цей сигнал означає «Увага, Всім!». За цим сигналом ЗМІ передають повідомлення такого змісту: - що трапилося; - які заходи вживаються; - порядок дій населення. Порядок оповіщення на об’єкті покладено на спеціаліста ЦЗ [45]. Спостереження і лабораторний контроль включає створення мереж контролю, організацію збирання, опрацювання та передачі інформації про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами та інфекційними мікроорганізмами. Укриття у захисних спорудах. Для забезпечення укриття населення створюється фонд захисних споруд: - сховища; - ПРУ; - прості укриття. Місце знаходження захисних споруд позначено на схемі. Здійснення заходів з евакуації населення. Евакуація може бути часткова або повна. Рішення на проведення евакуації приймає: - на державному рівні – КМУ; - на регіональному рівні – обласна ДА; - на об’єктовому рівні – керівник об’єкту. Для проведення евакуації створюються завчасно евакооргани, визначаються місця евакуації (зони, безпечні для проживання), маршрути евакуації та способи їх проведення. Маршрути евакуації вказані на схемі. Інженерний захист території включає урахування генеральних планів забудови НП (об’єкту), здійснення контролю за раціональним розміщенням ПНО, будівництво протизсувних, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, будівництво споруд, будинків, інженерних мереж та транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки і надійності [45]. Медичний захист здійснюється для запобігання або зменшення ступеня ураження населення, своєчасного надання допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідеміологічного благополуччя в НС. На об’єкті накопичені медичні засоби захисту: ППМ, АІМЗ, ІПП-9, ІДП(с). Забезпечення МЗС на об’єкті складає 75%. Біологічний захист включає: - виявлення осередку біологічного зараження; - прогнозування масштабів розвитку наслідків БЗ; - використання колективних та індивідуальних засобів захисту; - введення режимів карантину та обсервації; - знезаражування осередку БЗ; - профілактичні заходи; - дотримання протиепідемічного режиму суб’єктами господарювання. Екологічний захист включає здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на захист родовищ (газових, нафтових, вугільних, торф’яних) від пожеж, затоплень і обвалів; ліквідацію лісових пожеж та буреломів, сніголамів, вітровалів, тощо. Радіаційний та хімічний захист включає виявлення вогнищ (осередків) радіаційного та хімічного забруднення та проведення його оцінки, організацію і здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення та запровадження типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами Р та Х захисту, організацію та проведення спеціальної та санітарної обробки [45]. На об’єкті накопичені та підтримуються в постійній готовності: 1. ЗІЗ (респіратори, протигази, спеціальні костюми). Забезпечення ЗІЗ складає 60%. 2. Прилади радіаційної (ДП-5В), хімічної (ВПХР) розвідки та дозиметричного контролю (ІД-1). 3. Розроблені типові режими радіаційного захисту населення. 4. Засоби для проведення спеціальної обробки одягу, майна і транспортних засобів, а також, санітарної обробки населення. 5. Існує методика оцінки радіаційної та хімічної обстановки.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав