Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.

Читайте также:
  1. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  2. Визнання суб’єктів міжнародного права.
  3. До способу взаємодії суб’єктів навчального процесу
  4. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
  5. Інвестиційний кредит. Позики під боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.
  6. Класифікація суб’єктів, які контролюють ОРД
  7. Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.
  8. Оцінювання фінансового стану і фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.
  9. Підприємництво як сучасна форма господарювання.

Узгодженими діями визнаються укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність чи бездіяльність) суб’єктів господарювання. Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, метою чи наслідком якого є координація конкурентної поведінки. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:

- встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

- обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;

- розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;

- спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів;

- усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів господарювання, покупців, продавців;

- застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб’єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;

- укладення угод за умови прийняття іншими суб’єктами господарювання додаткових зобов’язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;

- суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправданих на те причин.

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Разом з тим вказані положення не застосовуються:

· до будь-яких добровільних узгоджених дій малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності таких підприємців;

· до узгоджених дій щодо постачання чи використання товарів, якщо учасник цих дій стосовно іншого учасника встановлює обмеження на використання поставлених ним товарів чи товарів інших постачальників, на формування умов договору про продаж поставленого товару іншим суб’єктам господарювання чи споживачам, та деяких інших дій згідно із Законом за умови, що такі дії не призводять до суттєвого обмеження конкуренції, до економічно необгрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів;

· до угод про передачу прав або про використання об’єкта права інтелектуальної власності в частині обмежень, що не виходять за межі законних прав суб’єкта права інтелектуальної власності (обмеження щодо обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності, виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва).

Узгоджені дії, передбачені Законом, якщо вони суттєво не обмежують конкуренцію на всьому ринку чи в значній його частині, можуть бути дозволені в установленому порядку відповідними органами Антимонопольного комітету України.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав