Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Організаційна структура та основні напрями діяльності у Надвірнянській райдержадміністрації

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Основні засоби
  4. II. Система культуры и её структура.
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  6. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  7. II. Структура правовой нормы.
  8. II. Структура программы
  9. III. Структура регионального центра социального преображения
  10. III. Структура управления
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Надвірнянська районна державна адміністрація постійно працює на реалізацію державної політики, яка спрямована на економічний та культурно-духовний розвиток краю, прагне конструктивних змін та реформ, активно працює для того, щоб розширити інвестиційну діяльність в районі, виступає за економічне та культурно-духовне оновлення району.

Сьогодні Надвірнянщина – важливий промисловий район Івано-Франківської області. Економіка регіону представлена широким спектром галузей: нафтогазовидобувна, нафтопереробна, лісопереробна промисловість, зелений туризм та ін. На даний час у Надвірній розміщуються такі великі промислові підприємства як: НГВУ "Надвірнанафтогаз", управління бурових робіт, ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ВАТ "Надвірнянський лісокомбінат", СП "Інтерплит", молокозавод, Надвірнянський та Делятинський держлісгосп.

Основними завданнями Надвірнянської районної державної адміністрації є:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних, обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовка та виконання районного бюджету;

5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм;

6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Надвірнянської районною радою повноважень.

Структура Надвірнянської районної державної адміністрації:

 

1. Апарат районної державної адміністрації, який складається із одинадцяти підрозділів (див. рис. 2.1).

 

Апарат Надвірнянської районної державної адміністрації

↓ ↓ ↓

Відділ організаційно-кадрової роботи   Сектор з питань внутрішньої політики   Загальний відділ

│ │ │

Відділ фінансово-господарського забезпечення   Сектор юридичного заабезпечення   Державний реєстратор

│ │ │

Сектор контролю   Відділ роботи із зверненнями громадян   Управління, відділи і служби

│ │ │

Організаційний відділ   Сектор мобілізаційної роботи

 

Рис. 2.1 – Структура Надвірнянської районної державної адміністрації

 

2. Управління агропромислового розвитку

 

3. Управління праці та соціального захисту населення

 

4. Фінансове управління

 

5. Управління економіки

 

6. Відділ у справах молоді та спорту

 

7. Відділ освіти

 

8. Відділ культури і туризму

9. Відділ з питань надзвичайних ситуацій

10. Служба у справах неповнолітніх

 

11. Архівний відділ

 

Розрізняють такі основні повноваження Надвірнянської райдержадміністрації:

1. Підготовка програми вивчення соціально-політичних процесів та громадсько - політичних настроїв основних верств населення району.

2. Аналіз процесів політичної активності та практичної діяльності основних політичних сил району, визначення тенденцій і перспектив розвитку політичної сфери суспільства в районі.

3. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та вироблення пропозицій щодо формування та реалізації основних напрямків внутрішньої політики в районі.

4. Підготовка пропозицій з вдосконаленню взаємодії райдержадміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями та участь в організації цих пропозицій.

5. Аналіз стану політичної активності та практичної діяльності політичних партій та інших об’єднань громадян, характеру суспільно-політичної ситуації в районі, визначення тенденцій та перспектив розвитку політичного життя.

6. Аналіз політичних та соціально-економічних пропозицій, розроблених політичними партіями для їх врахування під час підготовки проектів регіональних програм.

7. Всебічна підтримка об’єднань громадян у реалізації доброчинних та гуманітарних проектів.

8. Участь у масово-політичних заходах, які проводяться політичними партіями та громадськими організаціями (за згодою) та контроль за дотриманням Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян” та інших нормативних актів стосовно об’єднань громадян.

9. Аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації в інформаційному просторі району.

10. Підготовка матеріалів для ЗМІ з метою роз’яснення конституційних прав громадян та задоволення їхніх інформаційних потреб.

11. Підготовка матеріалів з питань внутрішньої політики для доповідей голові районної державної адміністрації.

12. Розгляд у встановленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу.

13. Надання організаційно-методичної, експертно-аналітичної та іншої допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі.

На даний час всі ці повноваження є важливими, але більш детальну характеристику подано у підготовці матеріалів з питань внутрішньої політики для доповідей голові районної державної адміністрації, також надання організаційно-методичної допомоги (див. Додаток Г), підготовці основних напрямків райдержадміністрації (див. Додаток Д), оскільки у них відображено інформаційно-аналітичну роботу, тобто аналіз великої кількості інформації у згорнутому та опрацьованому форматі.

Надвірнянська РДА керується Конституцією України, законами України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також Положенням про фінансове управління. Він є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Герба України і своїм найменуванням.

Основні напрями діяльності структурних підрозділів Надвірнянської райдержадміністрації:

1) Відділ організаційно-кадрової роботи: здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби в управліннях та відділах райдержадміністрації, надає практичну і методичну допомоги виконавчим комітетам сільських рад у здійсненні делегованих їм повноважень органами державної виконавчої влади, здійснює організаційне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, тематичних і ділових зустрічей, інших заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації;

2) Відділ ведення Державного реєстру виборців вносить відомості громадян України

що мають право голосу і проживають або перебувають на території району, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

3) Відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи проводить організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, перевіряє відповідні законодавству проекти рішень, розпоряджень, інших документів правового характеру, захищає громадян від корупції та боротьби з нею, розробляє заходи щодо мобілізаційної підготовки, переведення райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого, а також сталого їх функціонування в цих умовах;

4) Відділ фінансово-господарського забезпечення проводить ведення бухгалтерського обліку та звітності, розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату та відділів і управлінь, складає кошторис витрат на утримання підвідомчих структур та організація їх фінансування;

5) Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації аналізує суспільно-політичні процеси у районі, сприяє органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку їх зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями, проводить моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі, аналізує діяльність районних організацій політичних партій та громадських об’єднань, висвітлює питання реалізації державної внутрішньої політики у пресі, по телебаченню та радіо.

6) Сектор контролю здійснює контроль за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення та за строками проходження документів;

7) Управління праці та соціального захисту населення забезпечує зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, здійснює контроль за призначенням і виплатою пенсій, призначає та виплачує соціальні допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

8) Управління агропромислового розвитку бере участь у реалізації державної аграрної політики на селі, проведення аналізу тенденцій та прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій, створює належні умови для організації виробництва і збору сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агро продовольчого ринку;

9) Фінансове управління забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на відповідній території, складає розрахунки до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації, розроблює пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

10) Відділ освіти створює умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснює управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, зміцнює матеріальні бази навчальних закладів, аналізує стан освіти в районі;

11) Відділ культури і туризму здійснює реалізацію державної політики в галузі культури і туризму, розробляє проекти цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури, сприяє відродженню і розвитку культури українського народу, культури національних меншин;

12) Відділ економіки формує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку району, забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

13) Архівний відділ проводить реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району, здійснює контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

14) Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту проводить реалізацію на території району державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, сприяє діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, організовує проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

15) Служба у справах дітей здійснює реалізацію державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми, формує громадську думку щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх, веде облік неповнолітніх, які перебувають під опікою (піклуванням), здійснює контроль за умовами утримання, навчання, виховання дітей, над якими встановлено опіку (піклування), виконання опікуном (піклувальником) своїх обов’язків, веде роз’яснювальну роботу серед опікунів (піклувальників) щодо соціально-правового захисту підопічних, бере участь у судових засіданнях при розгляді суперечок, пов’язаних із вихованням неповнолітніх, а також щодо усиновлення, зміни прізвища, позбавлення батьківських прав тощо.

16) Відділ з питань надзвичайних ситуацій здійснює реалізацію державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідація їх наслідків, надання допомоги постраждалому населенню, розробляє заходи щодо підвищення готовності сил цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;

17) Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

Мною було пройдено переддипломну практику в Надвірнянській райдержадміністрації у загальному відділі.

Даний відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації. Утворюється головою районної державної адміністрації і йому підпорядковується. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, розпорядженнями районної державної адміністрації, актами органів місцевого самоврядування та даним Положенням.

Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади
розпорядженням голови райдержадміністрації у встановленому порядку. Головний спеціаліст відділу, оператор комп'ютерного набору відділу призначаються та звільнюються з посади розпорядженням голови райдержадміністрації у встановленому порядку. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Робота відділу ведеться згідно плану, який складається на основі плану роботи райдержадміністрації, доручень керівництва, функцій відділу. Виконання обов'язків начальника відділу під час його відсутності покладається на головного спеціаліста відділу. Відділ підзвітний у своїй роботі заступнику голови Надвірнянської райдержадміністрації. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

На нашу думку, було виявлено такі основні завдання загального відділу:

- аналіз та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

- сприяння органам виконавчої влади у розвитку їх зв’язків з політичними партіями громадськими організаціями та засобами масової інформації;

- інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в районі.

Також даний відділ для досягнення позитивного результату роботи залучає

спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян та інших вчених, які вміло розглядають дані питання, одержують в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від відділу статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань,

використовують електронні системи зв’язку і комунікації, що є в районній державній адміністрації. Також загальний відділ здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності керівництва та апарату районної державної адміністрації, надає методичну і практичну допомоги з питань діловодства відділам апарату, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських рад.

Працівники загального відділу повинні знати форми та методи роботи із засобами масової інформації, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, державну мову на рівні ділового спілкування та застосування. Кваліфікаційними вимогами до працівників відділу є вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Діяльність категорій професіоналів, які займаються у загальному відділі потребує уваги пере­дусім до освіти інформаційного профілю, яка нині представлена спеціаль­ностями «Книгознавство бібліотекознавство, бібліографознавство», «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Міжнародна інформація», поміж яких функціональна спеціалізація підготовки фахівців інформацій­ного профілю для сфери державного управління сьогодні здійснюється тільки у межах спеціальності «Документознавство та інформаційна дія­льність».

Протягом 2011-2012 рр. було проведено правовиховні тренінги у ЗОШ м. Надвірна із питань гендерної політики та ролі жінки у суспільстві,в дошкільному закладі району “Сонечко” в с. Фитків організовано зустріч з батьками, на якій обговорювались положення Сімейного кодексу України тапроведено зустріч з молоддю на тему: „Права та обов’язки дружини і чоловіка в сім’ї”.

Можна зробити висновок, що Надвірнянська РДА є головним керівничим органом нашого населення в Надвірні. Ми вважаємо, що адміністрація допомагає всім людям, які звертаються за допомогою до них з різних питань.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав