Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Системний підхід

Читайте также:
  1. Витратний підхід до оцінки об'єктів права інтелектуальної власності
  2. Відтворювальний підхід та підвищення конкурентоздатності підприємства
  3. І.1. Міждисциплінарний підхід до поняття виховання та практик покарання як соціального контролю в сім’ї
  4. ІІІ. Особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу.
  5. Інформаційний підхід до вивчення інтелекту в медицинi.
  6. Кількісний підхід до аналізу корисності
  7. Комунікативний підхід у використанні відео матеріалу на уроках німецької мови
  8. Порядковий підхід до аналізу корисності
  9. Процесний підхід до управління безпекою криптографічних систем

 

Системний підхід дозволяє проаналізувати підприємство з позиції його зовнішнього оточення, а також поряд із цим розглянути і його внутрішню структуру.

Система – це сукупність елементів, зв'язаних один з одним певними залежностями, об'єднання яких утворює єдину цілісність.

Основні принципи системного підходу:

1) цілісність, тобто властивості системи не можуть розглядатися як сума властивостей її елементів, тільки як їхній взаємний вплив усередині системи, що формує індивідуальні властивості системи;

2) структурність системи, тобто аналіз системи здійснюється на основі визначення її структури;

3) взаємозалежність системи та середовища, під впливом якого вона формує свої властивості і взаємодіє з ним;

4) ієрархічність системи визначається метою аналізу, тобто кожна складова системи може розглядатись в одному випадку - як система, а досліджувана система як один з елементів більш глобальної системи, а в іншому випадку - навпаки;

5) багатоваріантність опису системи, тобто аналізована система може бути представлена безліччю різних моделей (математична, статистична, алгоритмічна).

 

 

При системному підході об’єкт чи система розглядається за принципом „чорний ящик ” (рис. 3.1).

 

 
 


Зовнішнє середовище

 

"Вхід" "Вихід"

           
   
   
 

 

 


 

Зворотній зв'язок

 

 

Рис. 3.1. Основні елементи принципу "чорний ящик" при аналізі зовнішніх зв’язків системи

 

 

На основі маркетингових досліджень формуються параметри виходу системи (товару чи послуги), тобто визначається що виготовляти, з якими показниками якості, з якими витратами, за якою ціною тощо.

Потім визначаються параметри входу, тобто зазначаються вид і параметри необхідних для протікання процесу в системі матеріальних та інформаційнихресурсів.

Параметри входу та процес в системі формуються під впливом зовнішнього середовища, тобто політичного, економічного, технічного, соціального середовища.

Одним з головних компонентів системи, що відповідає за постійне її вдосконалення та розвиток є зворотній зв’язок.

Зворотній зв'язок є інформаційним каналом від споживачів продукту, який є компонентом "виходу" системи, до його виробника. На основі існування зворотного зв’язку коригуються параметри входу і процесу у системі (інформація від споживачів товарів).

 

 

Застосовуючи системний підхід можливо також дослідити внутрішню структуру об’єкту або процесів, що в ньому протікають.

Застосовуючи системний підхід можливо відтворити структуру підприємства, будь-якого його підрозділу, визначити взаємозалежність їх елементів, визначити їх приналежність до рівнів структури (рис. 3.2).

 

 

№ рівня (k) 0 рівень (k=0)     1 рівень   2 рівень    
№ елементу

n=1

 
 

 

 


n=1 n=2

       
   

 

 


Рис. 3.2. Схема структури підприємства

Також застосовуючи системний підхід можливо відобразити структуру будь-якого показника, наприклад структуру „ дерева ” показника ефективності товару (рис. 3.3).

 

  0 рівень показника     1 рівень   2 рівень   3 рівень
n=1

 
 

 


1 n=1 2 n=2

 

               
   
1.5
   
2.5
 

 

 


 

2.1.4
2.1.3
2.1.2
2.1.1
1.3.3
1.3.2
1.3.1

 

 

Рис. 3.3. Структура показника ефективності товару

 

де 0 рівень – показник ефективності товару;

1 рівень: елемент 1 – сумарний корисний ефект товару (Кс);

елемент 2 – сумарні витрати на протязі ЖЦТ (Вс);

2 рівень: елементи 1.1 – 1.5 – узагальнюючі показники якості товару

(наприклад: довговічність, міцність, морозостійкість тощо);

елементи 2.1 – 2.5 – витрати по кожній із стадій ЖЦТ;

3 рівень: елементи 1.3.1 – 1.3.3 – часткові показники якості товару;

2.1.1 – 2.1.4 – елементи витрат.

 

 

Побудова структури показників представляє трудомісткий процес, але саме це дозволяє значно підвищити якість системи управління досліджуваним об’єктом.

Системний підхід – головний науковий підхід на основі якого здійснюється побудова, функціонування і розвиток будь-яких систем та об’єктів.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав