Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОЦІНКА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Читайте также:
  1. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  2. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  3. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків
  4. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  5. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  6. Вартісна оцінка та її сутність.
  7. Вимоги керівних документів щодо організації гуманітар­ної підготовки.
  8. Гетьман Мазепа: Оцінка діяльності
  9. Для підготовки бакалаврів
  10. Економічна оцінка заходів з охорони праці.

Технологічні норми - норми витрат пального на виконання одиниці роботи або на одиницю робочого часу (машино-год) для конкретних умов експлуатації машини. Норми враховують витрату пального на розігрів і пуск машини після технологічних перерв, на технічне обслуговування і ремонт та ін., тобто на технічно і технологічно неминучі втрати пального при роботі машин.

Норми витрат пального розроблені виходячи в нормативів, закладених заводом-виготовлювачем з урахуванням:

- типу, марки машини;

- режиму роботи двигуна;

- умов експлуатації;

- грунтів та особливостей навколишнього середовища;

-особливостей експлуатації при мінусових температурах в умовах України.

Норми витрат пального підвищуються при:

- роботі у важких дорожніх умовах в період сезонного бездоріжжя і підвищених снігових заносів -до 10%;

- експлуатаційному обкатуванні нової машини - до 5 %. Тривалість експлуатаційного обкатування установлюють відповідно до документації заводів - виготовлювачів машин;

- експлуатації машин, які пройшли капітальний ремонт, - до 5 %;

- експлуатації машин із вичерпаним терміном служби - до 5 %;

- роботі машин у холодний час року. при сталій середньодобовій температурі повітря нижче 0°С - до 5 %;

Нормативні витрати пального розраховуються в кг/маш-год. За необхідності перерахування в л/маш-год приймаються коефіцієнти для дизельного пального - 0,825, для бензину - 0,74 (середні показники при температурі плюс 20°С).

 

Індивідуальна норма витрат пального на одиницю робочого часу машини визначається за формулою

(3.1)

де: q - індивідуальна норма витрати пального, кг/маш-год;

qо - питома витрата пального при номінальній потужності двигуна, г/кВт.год

(приймають за даними інструкції з експлуатації двигуна, , або додаток 1.1 ДБН В.2.8-12-2000 С.5. );

Nе - номінальна потужність двигуна будівельної машини, кВт (приймають за даними інструкції з експлуатації будівельної машини. Для переведення потужності, вираженої в кіловатах, в кінські сили, користуються коефіцієнтом 1,36, а кінської сили в кіловати - коефіцієнтом 0,735);

К - інтегральний нормативний коефіцієнт, що враховує середні умови експлуатації машин протягом робочої зміни.

Його значення визначається за формулою:

, (3. 2)

 

- коефіцієнт переходу від змінного робочого часу (машино-годин) до годин напрацювання;

- коефіцієнт, шо враховує зміну питомої витрати пального залежно від ступеня використання потужності двигуна: = 1,025 для всіх машин.(Приймаємо для курсового проекту)

- коефіцієнт, що враховує витрату пального на запуск та прогрівання двигуна, а також щозмінне технічне обслуговування машин на початку зміни.

- 1,03 для всіх машин.

Коефіцієнт переходу від змінного робочого часу до годин напрацювання визначається за фор­мулою

 

(3.3)

 

Де: - коефіцієнт використання двигуна за часом; (Додаток 1).

- коефіцієнт використання потужності двигуна; (Додаток 1).

(Результати розрахунку округлюють до першого десяткового знака в сторону збільшення).

 

Норма витрат пального за зміну: (л/маш-зм.)

 

(3.4)

 

де: - норма витрати пального за годину (л/маш-год.)

- тривалість зміни, год

 

Норма витрат пального за місяць (л):

 

(3.5)

 

де: - норма витрат пального за зміну;

- кількість змін за добу,

- кількість робочих днів за місяць

Розрахунок норм витрат пального для бульдозера Б-100

Вихідні дані:

марка двигуна CUMINS - (дані інструкції з експлуатації бульдозера);

номінальна потужність двигуна Nе = 165 кВт (дані інструкції з експлуатації і технічного обслуговування);

питома витрата пального q = 10,5 кг/маш-год (дані інструкції з експлуатації бульдозера);

коефіцієнт використання двигуна за часом Кдв = 0,75;

коефіцієнт використання потужності двигуна Кдл = 0,60;

коефіцієнт, що враховує зміну витрати пального в залежності від ступеня використання по­тужності двигуна Ктп =1,025;

коефіцієнт, що враховує витрату пального на запуск і регулювання роботи двигуна, а також щозмінне технічне обслуговування машини Ктз = 1,03.

 

Інтегральний нормативний коефіцієнт визначається за формулою:

 

 

Норма витрат дизельного пального на одиницю часу роботи екскаватора дорівнює:

 

 

 

Норма витрат дизельного пального за зміну:

 

 

Норма витрат дизельного пального за місяць:

 

 

 

Таблиця 3.1 Норми витрат пального.

Назва машини Марка двигуна Потужність двигуна, кВт Питома витрата пального, кг/м-год Витрата пального за годину, л/м-год Витрата пального за зміну, л Витрата пального за місяць, л
1) Бульдозер Б100 CUMINS 10,5 12,6
2) Бульдозер Б 10М.0000 Д-180 20,2 24,2
3) Бульдозер ДЗ-42П Д-440-22 6,5 7,8
4) Автогрейдер ГС 18.05 ЯМЗ-236Д4 10,6 12,8
5) Автогрейдер ГС 14.03 DEUTZ BF04M1013 10,6 12,8
6) Автогрейдер ДЗ 98 ЯМЗ-238AMZ 10,6 12,8
7) Скрепер МоАЗ 60071 CUMINS M11-C350 16,9 20,5
8) Скрепер МоАЗ 6014 ЯМЗ-238АМZ 165,4 14,0 17,0
9) Скрепер МоАЗ 60148 ЯМЗ-238АМZ 165,4 16,1 19,5
10) Екскаватор ЕК-220-06 BF6V2012C 8,2 9,9
11) Екскаватор GLG 908C В3.3 5,9 7,1
12) Екскаватор ЕО-4228 ЯМЗ-236-Н 11,6 14,0
13) Екскаватор ЕК-18 1104С-44-ТА 7,9 9,1
14) Автомобіль МАЗ 555102 ЯМЗ-236НЕ2 5,5 6,7
15) Автомобіль КрАЗ 65032 ЯМЗ -238Д 8,5 10,3
Всього        

 

 

ОЦІНКА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

3.1. Індивідуальна оцінка вогневої підготовки того, хто навчається, складається з оцінок за виконання вправи стрільб, знання основ і правил стрільби та матеріальної частини озброєння (виконання нормативів) і визначається:

“відмінно” – якщо оцінка за виконання вправ стрільб “відмінно”, а за знання основ і правил стрільби та матеріальної частини (виконання нормативів) – не нижче “добре”; для офіцерів усі оцінки “відмінно”;

“добре” – якщо оцінка за стрільбу не нижче “добре”, а за знання основ і правил стрільби, матеріальної частини (виконання нормативів) – не нижче “задовільно”; для офіцерів усі оцінки не нижче “добре”;

“задовільно” – якщо всі оцінки не нижче “задовільно” або якщо за виконання вправ стрільб не нижче “добре”, а за знання основ і правил стрільби або матеріальної частини (виконання нормативів) – “незадовільно”.

Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання ВНС (ВКС). Оцінка за знання основ і правил стрільби та матеріальної частини (виконання нормативів) визначається під час проведення занять на навчальних місцях.

У ВВНЗ оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання вправи стрільб, що визначена як залікова, після закінчення семестру, а якщо вправа не виконувалася – за оцінками, отриманими за виконання усіх ВНС і ВКС протягом семестру в нижчевикладеному порядку.

Під час виконання тим, хто навчається, декількох вправ з одного чи різних видів зброї оцінка за виконання вправ стрільб визначається:

“відмінно” – якщо не менше половини оцінок, у тому числі за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, “відмінно”, а інші – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини оцінок, у тому числі за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, не нижче “добре”, а інші – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї оцінки “незадовільно”, але не за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, а інші оцінки – не нижче “задовільно”.

Підсумкова оцінка вогневої підготовки тому, хто навчається, виставляється:

у військових частинах – за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС на підсумкових перевірках (інспекційних заходах);

у навчальних підрозділах – за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС на випускних іспитах.

Основним видом зброї (озброєння), з якого виконуються вправи стрільб, є:

для командирів механізованих відділень (відділень родів військ і спеціальних військ) – автомат Калашникова (далі – автомат), усе озброєння їх БМ (БМП, БТР, броньована розвідувальна дозорна машина (далі – БРДМ);

для командирів танків, навідників, навідників-операторів БМ, навідників кулеметів – усе озброєння їх БМ;

для командирів гранатометних відділень (обслуг гранатометів, переносних ПТРК) – гранатомет (переносний ПТРК);

для офіцерів управлінь оперативних командувань, армійських корпусів, військових частин і підрозділів – автомат;

для командирів військових частин, підрозділів та їх заступників (за винятком заступників з тилу, з озброєння), начальників оперативних відділень, начальників розвідки, начальників відділів (відділень) бойової підготовки – основне озброєння військової частини, підрозділу (танк, БМП, БТР, БРДМ);

курсанти ВВНЗ, навчальних підрозділів – відповідно до програми навчання.

 

3.2. Оцінка з вогневої підготовки екіпажу танка (БМ) виводиться за індивідуальними оцінками членів екіпажу та визначається:

“відмінно” – якщо оцінка командира танка (БМ) та навідника (навідника-оператора) “відмінно”, а інших членів екіпажу – не нижче “добре”;

“добре” – якщо оцінка командира танка (БМ) та навідника (навідника-оператора) “добре”, а інших членів екіпажу – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо оцінка командира танка (БМ) та навідника (навідника-оператора) не нижче “задовільно”.

Оцінка з вогневої підготовки екіпажу танка (БМ) визначається за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС наприкінці етапу підготовки.

 

3.3. Оцінка з вогневої підготовки відділенню, взводу, роті виводиться за двома оцінками: за виконання ВБС або тактичні навчання з бойовою стрільбою (далі – ТН з БС) і за виконання вправ стрільб.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо оцінка за виконання ВБС або ТН з БС “відмінно”, а за виконання вправ стрільб – не нижче “добре”;

“добре” – якщо оцінка за виконання ВБС або ТН з БС не нижче “добре”, а за виконання вправ стрільб – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо обидві оцінки не нижче “задовільно”.

Якщо проводилися тільки бойові стрільби чи ТН з БС або виконувалися тільки вправи стрільб, оцінка з вогневої підготовки зазначеним підрозділам визначається за результатами виконаних вправ стрільб або навчань з бойовою стрільбою.

Оцінка з вогневої підготовки взводу (відділенню) визначається за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС наприкінці етапу підготовки взводу (відділення). Підсумкова оцінка роті визначається за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС на підсумкових перевірках (інспекційних заходах, контрольних заняттях).

Оцінка підрозділу (роті, взводу) за виконання ВБС взводів (відділень) визначається:

“відмінно” – якщо більше половини взводів (відділень) одержали оцінки “відмінно”, а решта взводів (відділень) – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини взводів (відділень) одержали оцінки “добре”, а решта взводів (відділень) – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї третини взводів (відділень) одержали оцінки “незадовільно”, а решта взводів (відділень) – не нижче “задовільно”.

Оцінка роті, батареї (взводу, відділенню) за виконання вправ стрільб у всіх підрозділах виводиться сумарно за оцінками, отриманими кожним, хто навчається, і визначається:

“відмінно” – якщо не менше 90% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% тих, хто навчається, одержали оцінку “відмінно”, а навідники-оператори танків, БМП – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше 80% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% тих, хто навчається, одержали оцінку “добре”, а навідники-оператори танків, БМП – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не менше 70% тих, хто навчається, одержали оцінки не нижче “задовільно”.

Оцінки за виконання вправ стрільб з автоматичних, підствольних, протитанкових гранатометів і переносних ПТРК включаються в суму оцінок за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, а оцінки за виконання вправ стрільб з цієї самої зброї, але встановленої на БМ, – у суму оцінок за виконання вправ стрільб з БМ.

Якщо в одному підрозділі частина тих, хто навчається, виконувала вправу стрільб вдень, а решта – вночі, загальна оцінка виводиться за сумою оцінок, отриманих за стрільбу вдень і вночі.

Результати виконання вправ стрільб з пістолетів в оцінку вогневої підготовки підрозділів і військових частин не включаються, а враховуються окремо під час підбиття підсумків за вогневу підготовку.

 

3.4. Оцінка з вогневої підготовки (за виконання вправ стрільб) батальйону виводиться за оцінками з вогневої підготовки рот, батарей та бойових підрозділів,* що входять до складу батальйону.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини рот (батарей) і бойових підрозділів одержали оцінку “відмінно”, а інші роти (батареї) і бойові підрозділи – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини рот (батарей) і бойових підрозділів одержали оцінку не нижче “добре”, а інші роти (батареї) і бойові підрозділи – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї роти (батареї) і одного бойового підрозділу одержали оцінку “незадовільно”, а інші роти (батареї) – не нижче “задовільно”.

Під час перевірки двох рот (батарей) оцінка “задовільно” виставляється: якщо обидві роти одержали оцінки “задовільно” або одна рота одержала оцінку “незадовільно”, а інша рота не нижче “добре” за умови позитивних оцінок бойових підрозділів.

Якщо з батальйоном проводилося ТН з БС і виконувалися вправи одиночних стрільб, оцінка з вогневої підготовки батальйону виводиться за двома оцінками: за батальйонне ТН з БС і за результатами одиночних стрільб рот (батарей) і бойових підрозділів.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо перша оцінка “відмінно”, а друга – не нижче “добре”;

“добре” – якщо обидві оцінки не нижче “добре”;

“задовільно” – якщо обидві оцінки “задовільно”.

 

3.5. Оцінка з вогневої підготовки бригаді (полку), що входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування, виводиться за оцінками вогневої підготовки батальйонів, дивізіонів, бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення, що входять до складу бригади (полку).

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини батальйонів (дивізіонів), бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення одержали оцінку “відмінно”, а інші батальйони (дивізіони), бойові підрозділи та підрозділи бойового забезпечення – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини батальйонів (дивізіонів), бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення одержали оцінку не нижче “добре”, а інші батальйони (дивізіони), бойові підрозділи та підрозділи бойового
забезпечення – не нижче “задовільно”;

______________

*Мінометних, гранатометних, протитанкових, зенітно-ракетних (зенітно-артилерійських) взводів і управління батальйону.

“задовільно” – якщо не більше одного батальйону (дивізіону) і одного бойового підрозділу або не більше двох бойових підрозділів одержали оцінку “незадовільно”, а інші батальйони (дивізіони) і бойові підрозділи – не нижче “задовільно”.

Під час перевірки двох батальйонів (дивізіонів) оцінка “задовільно” виводиться, якщо обидва батальйони одержали оцінки “задовільно” за умови позитивних оцінок у більше ніж шести підрозділах.

Оцінка зі стрільби і управлінням вогнем для офіцерів артилерійських підрозділів та оцінка з тактико-спеціальної і спеціальної підготовки артилерійських підрозділів визначається відповідно до Курсу підготовки артилерії Збройних Сил України, затвердженого наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 26 березня 2007 року № 166, а оцінка з ракетно-стрілецької підготовки для зенітних (зенітно-ракетних, зенітних ракетно-артилерійських, зенітно-артилерійських) підрозділів – відповідно до Курсу стрільб зенітних ракетних комплексів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, затвердженого наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30 серпня 2005 року № 276, та Курсу стрільб зенітної артилерії та зенітних комплексів ближньої дії військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, затвердженого начальником Головного штабу Збройних Сил України 12 березня 1993 року. Ці оцінки враховуються під час визначення оцінки бойової підготовки військової частини.

Оцінка з вогневої підготовки підрозділів родів військ та спеціальних військ виставляється за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї і враховується під час визначення оцінки з вогневої підготовки військової частини (підрозділу).

Підсумкова оцінка вогневої підготовки військової частини виставляється за результатами підсумкової перевірки (інспекційного заходу).

 

3.6. Оцінка з вогневої підготовки бригаді (полку), що входить до складу Основних сил оборони, виводиться за трьома оцінками: за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, виконання вправ стрільб з танків, стрільбу та управління вогнем артилерії.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо дві оцінки “відмінно”, а третя – не нижче “добре”;

“добре” – якщо дві оцінки не нижче “добре”, а третя – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо всі оцінки не нижче “задовільно” або при одній оцінці “незадовільно” та не менш однієї оцінки “добре”.

Якщо проводилися вправи стрільб лише з двох видів зброї: зі стрілецької зброї та з танків або з танків і артилерії, або зі стрілецької зброї і артилерії – оцінка бригаді (полку) виводиться за двома оцінками.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо одна оцінка “відмінно”, а друга – “добре”;

“добре” – якщо одна оцінка не нижче “добре”, а друга – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо дві оцінки не нижче “задовільно”.

 

3.7.Оцінка навчальному батальйону, роті, взводу, відділенню виводиться сумарно за оцінками, одержаними всіма, хто навчається, та визначається:

“відмінно” – якщо 90% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% – “відмінно”;

“добре” – якщо 80% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% – “відмінно” і “добре”;

“задовільно” – якщо не менше 70% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки.

Оцінка навчальному відділенню, взводу, роті (батареї), батальйону (дивізіону) за виконання вправ стрільб виводиться за двома оцінками: за виконання вправ стрільб курсантів і за виконання вправ стрільб офіцерів, прапорщиків, сержантів навчальних підрозділів.

 

3.8. Оцінка з вогневої підготовки ВВНЗ, ВНП ВНЗ виводиться за оцінками вогневої підготовки батальйонів (курсів) та офіцерів постійного складу.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини батальйонів (дивізіонів, курсів, у тому числі випускних) одержали оцінку “відмінно”, а інші батальйони (дивізіони, курси) та офіцери постійного складу – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини батальйонів (дивізіонів, курсів, у тому числі випускних) одержали оцінки не нижче “добре”, а інші батальйони (дивізіони, курси) та офіцери постійного складу – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше одного батальйону (дивізіону, курсу, крім випускного) одержали оцінку “незадовільно”.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав