Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

С10 - ставка податку на прибуток, д. е.;

Читайте также:
  1. E) кiрiстiру-----сурет (вставка----картинка).
  2. А121. Ставка регулярного платежа за пользование недрами
  3. А87. С увеличением дохода ставка налога возрастает. Это
  4. В конкурсах, фестивалях, выставках в 2013/2014 учебном году
  5. В фойе 2-го этажа оформлена выставка художественных работ.
  6. Видовая пара. Вопрос о чистовидовых приставках. Одновидовые глаголы. Способы глагольного действия.
  7. Визначення бази оподаткування
  8. ВСТАВКА 3.
  9. Вставка в документ рисунков, фотографий, формул
  10. Вставка гиперссылки

CONST - постійні загальновиробничі витрати, тис.грн.

Dij - річний прогнозуемий попит на j-ий вигляд послуг (послуги), що реалізовується для i-го класу туристичних послуг, шт.;

Nij - максимальні виробничо-реалізаційні можливості підприємства по j-му вигляду послуг (послуги), для i-го класу туристичних послуг, шт.;

Рij - ціна на j-ий вигляд послуг (послуги), що реалізовується для i-го класу туристичних послуг, грн../шт.,

Qij - - кількість j-ой послуг (послуги), що реалізовується для i-го класу туристичних послуг, шт.;

Vij - змінні витрати на j-ий вигляд послуг (послуги), що реалізовується для i-го класу туристичних послуг, грн../шт.,

i - клас туру:

i=1 - тур по Україні;

i=2 - тури по СНД;

i=3 - тури до Європейських країн;

i=4 - тури до країн Африки та Азії;

i=5 - тури до країн Америки;

i=6 - тури до країн Австралії та Індонезії;

j - вигляд послуг (послуги):

Вирішення системи рівнянь що входять в отриману економіко-математичну модель представлено в таблицях 3,1, 3.2.

Таким образом, результати вирішення отриманої системи рівнянь (3.6-3.48), що входять в математичну модель, дозволяють отримати параметри оптимальної ринкової стратегії ТОВ «Амір» і знайти оптимальні значення основних параметрів його діяльності.

З отриманого рішення виходить, що залишається незадоволеним попит по основних позиціях, таким як продаж турів, освіти за кордоном, лікування за кордоном, хоча виробничо-реалізаційні потреби підприємства дозволяють задовольнити даний попит. Основною причиною цього є низька рентабельність реалізації туристичних послуг, що набувають через посередників, - київські фірми ТОВ «W», ВАТ «Квант-Тур».ОАО «ТурТревел» і ін.

Проте, навіть при придбанні туристичних послуг через посередників при оптимізації асортименту в рамках ринкової стратегії ТОВ «Амір» удасться підвищити свою економічну рентабельність до 186,9%, а рентабельність реалізації до 8%, що є досить низькою величиною.

Виходом з ситуації, яка склалася, є здійснення зовнішньоекономічної співпраці безпосередньо з фірмами виробниками.

Прикладом може служити придбання туристичних послуг у фірм Saint-Gobain- Sekurit, Pilkington.

SAINT-GOBAIN - Транснаціональний концерн з штаб-квартирою в Парижі - об'єднує більше 1000 компаній в 46 країнах світу. Концерн займає лідируючі позиції в Європі і в світі по всіх видах туристичних послуг.

Група компаній Pilkington є одним з найбільших світових представників туриристичної галузі. Компанія Pilkington була заснована в 1826 році у Великобританії. Зараз всього в світі близько 260 представництв цієї фірми.

Щорічний зворот компанії складає близько 4 млрд. Євро. Більше половини продажів Pilkington доводиться на Європу, біля третини на Північну Америку, а останні, в основному, на Південну Америку і Австралію.

По всіх видах турів, що набуває, ефективність імпорту складає від 1,07 до 1,18 д.е., отже ТОВ «Амір» повинне відмовитися від придбання турів у посередників і здійснювати прямі постачання з філій Saint-Gobain- Sekurit (м. Москва), Pilkington (Раменськоє, Московська область).

Зміна витрат на придбання турів також змінить параметри оптимальної ринкової стратегії ТОВ «Амір» і оптимальні значення основних параметрів його діяльності (таблиця. 3.4, 3.5).

Таблица 3.3

Визначення економічної ефективності імпортування турів Saint-Gobain- Sekurit і Pilkington з Росії

Туристичні послуги Беззбиткова зовнішньоторговельна ціна, грн. Мінімально допустима вартісна оцінка імпортної послуги грн. Економії-чеський ефект імпорту від послуг, грн. Економічна ефективність імпорту від послуг, д.е.
тур по Україні 1,07
Тури по СНД 1,12
Тури до Європейських країн 1,11
Тури до країн Африки та Азії 1,18
Тури до країн Америки 1,16
Тури до країн Австралії та Індонезії 1,17

3.1.2 Оптимізація об'єму і структури активів підприємства і джерел фінансування

Досягнення оптимальної ринкової стратегії ТОВ «Амір» вимагає досягнення оптимальної структури його активів і джерел фінансування

Порівняння фактичної і оптимальної структури активів і джерел фінансування (пасивів) у відповідність з рішенням системи рівнянь (3.6-3.48) представлене в таблицях 3.6, 3.7, відповідно.

Таблиця 3.6

Порівняння фактичної і оптимальної структури активів ТОВ «Амір»

Найменування показника Фактичне значення Оптимальне значення Відхилення фактичного значення від оптимального
Нетто-іммобілізованниє активи (1) 27,1 30,4 -3,3
Дебіторська заборгованість 5,1 +5,1
Кредиторська заборгованість 8,7 20,2 -11,5
Інше -6,6 -6,6
Фінансово-експлуатаційні потреби (2) 6,2 14,8 -8,6
Вільні засоби (Св.З) 7,8 2,1 +5,7
Актив (1) + (2) +(Св.З) 41,1 47,3 -6,2

Таблица 3.7

Порівняння фактичної і оптимальної структури джерел фінансування (пасивів) ТОВ «Амір»

Найменування показника Фактичне значення Оптимальне значення Відхилення фактичного значення від оптимального
Власні засоби (1) 41,1 44,4 -3,3
Довгострокові позикові засоби 2,9 -2,9
Короткострокові позикові засоби
Позикові засоби (2)
ПАСИВ =(1) + (2) 41,1 44,4 -6,2

Як випливає з таблиць 3.6 і 3.7, оптимальна вартість активів і пасивів ТОВ «Амір» на 6,2 тис. грн. більше фактичною. Збільшення вартості майна підприємства планується за рахунок інвестування амортизаційних відрахувань і частини прибули в сумі 3,3 тис. грн. в оновлення імобіліізованих активів і залучення 2,9 тис. грн. довгострокових позикових засобів для підтримки необхідного рівня поточної і абсолютної ліквідності підприємства.

В той же час фактична структура активів істотно відрізняється від оптимальної, перш за все, в частині структури фінансово-експлуатаційних потреб.

Так розмір дебіторської заборгованості має бути приведений до нуля, що можливо при введенні для всіх клієнтів фірми оплати по-факту без надання відстрочень платежів, розмір кредиторської заборгованості має бути збільшений з 8,7 до 20,2 тис. грн., що можливо при прискоренні її оборотності і висновку довгострокових контрактів з філіями Saint-Gobain- Sekurit (м. Москва), Pilkington (Раменськоє, Московська область) на щотижневе постачання товарів впродовж періоду не менше року з обумовленим лімітом кредиторської заборгованості.

Засоби, що вивільняються, за рахунок ліквідації дебіторської заборгованості і збільшення кредиторською дозволять ліквідовувати заборгованість по бюджетних платежах, підтримувати мінімально необхідний рівень виробничих запасів на рівні 35,0 тис. грн. і забезпечить необхідний рівень ліквідності для стійкої безперебійної роботи підприємства.

Таким чином, оптимізація основних параметрів стратегії розвитку ТОВ «Амір» дозволить досягти 129,0%-го рівня економічної рентабельності підприємства, 13,5%-го рівня рентабельності продажів і отримати чистий річний прибуток у розмірі 45,7 тис. грн.

Звичайно, такий розмір прибутку свідчить про подолання збиткового характеру підприємства, але в теж час він дуже малий для здійснення розширеного процесу відтворення. Отже, оптимізація ринкової стратегії, структури активів і джерел фінансування підприємства недостатньо для істотного поліпшення результатів діяльності ТОВ «Амір». Досягненню поставлених цілей може сприяти диверсифікація його діяльності.

3.2 Економічна ефективність підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми «Амір»

Економічні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності привели до збільшення обсягу продажу, що позначилось на показниках діяльності компанії. Звітні документи, складеш з урахуванням змін, дають можливість оцінити нові значення цих показників і визначити вилив маркетингових заходів. Треба зазначити, що змінились не всі показники або для оцінки їх зміни нема належної інформації.

1. Оцінка платоспроможності:

- коефіцієнт покриття

Кпокр. ((162,3+100+177,843) / (25,843 + 115)тис.г.о.) = 3,59; тис.г.о.

- коефіцієнт ліквідності

Клікв. =( (162,3 + 100) тис.г.о / (25,843 + 115) тис.г.о.) = 2,23;

відношення суми боргу до власного капіталу

(((94 + 525) тис.г.о. (600 + 254,7)ти.г.о) /.(94 + 525 + 600 + 254,7)тис.г.о. (94 + 525 + 600 + 254,7)тис.г.о.) * 42% : 57,99%;

- коефіцієнт автономії

Кавт. =(600+254,7)тис.г.о./ (1604,543 тис.г.о.) = 0,53;

- коефіцієнт забезпечення платежів щодо обслуговування боргу

Кзабезп.плат. =(396+81,352) тис.г.о./ (115+54) тис.г.о. = 3

2. Оцінка ефективності використання активів:- середній строк дебіторської заборгованості можна вважати таким, що не змінився, тому що додатковий продаж здійснювали з одночасною оплатою; інформації стосовно інших змін щодо дебіторської заборгованості немає;

- оборотність запасів

 

Оборот.запасів. = 483,16 тис.г.о. / 177,843 тис.г.о = 2,72 обороти за рік і 1 місяць;

- за рік це склало б (2,72 * 360) : 390 = 2,5 об;

- середній строк запасів

Середн.стр.запасів = (177,843 тис.г.о. *(360+30)діб) : 483,16 тис.г.о. = 144 діб;

- коефіцієнт витрат діяльності

Квитр.діял. = (483,16+262,3) тис.г.о. : 1192,81 тис.г.о = 0,63;

3. Оцінка рентабельності діяльності компанії:

- Рентабельність продажу

Рпр. = (295,533 тис.г.о. / 1192,81 тис.г.о)* 100% = 24,78%;

- рентабельність власного капіталу

Рвл.кап. = (295,533тис.г.о. / (600+254,7)тис.г.о) * 100% = 34,58%;

- дохід на капіталізацію

Дкап. = ( (295,533 + 54) тис.г.о /(600+254,7+94+525)тис.г.о.) *100% = 23,72%;

- дохід на активи

Дакт. = (295,533 тис.г.о. /1604,543 тис.г.о.) * 100% = 18,42%;

- рентабельність послуг

Рпр-ції = ((342+81,352)тис.г.о / (483,16+262,3)тис.г.о) *100%= 56,79%;

- рентабельність виробничого капіталу

Рви вироб.кап. =((342+15,071)тис.г.о. / (1134,4+177,843)тис.г.о) * 100%=27,21%.

Оцінка впливу заходів фінансово - господарської діяльності компанії

Підвищення якості туристичних послуг вимагає додаткових витрат не тільки інтелектуальної праці, але, як правило, й матеріально-гро­шових коштів. Оскільки підвищення якості туристичних послуг в більшості випадків рівнозначно зростанню обсягу виробництва цих самих послуг, згадані витрати слід розглядати як змінні. Як свідчить світова практика і, насамперед, досвід високо розвинутих країн Заходу, в усіх туристичних сферах сформувалася стійка тенденція до зростання витрат на поліпшення якості туристичних послуг (продукції). Але слід пам’ятати, що висока якість не повинна досягатися будь-якою ціною. Це ж стосується використання інших нецінових факторів підвищення конкурентоспроможності товарів. Додаткові вит­рати, пов’язані з реалізацією комплексу цих факторів, повинні бути економічно доцільними, тобто попит на продукцію, а в окремих випадках і ціна мають зрости на більшу величину, ніж це потрібно для відшкодування з надлишком названих витрат [59].

 

Викладені загальні підходи до забезпечення вищої якості продукції є цілком прийнятними і для туристичних фірм. Тому кожне туристичне підприємстві і, зокрема, в ТОВ «Амір» повинна бути сповна використана сукупність цих та інших чинників підвищення якості туристичного продукту (рис. 3.4).

Важливість кожної з груп чинників для підвищення якості продукції безперечна. Проте, враховуючи специфіку турфірм, для підвищення конкурентоспроможності продукції за якістю особливо важливо дотримуватися вимог технології. Йдеться, насамперед, про виконання туристичними підприємствами, новітніх технологій, виконання поставлених завдань в оптимальні строки та якісно, поширення реклами. Тому туристичним підприємствам необхідно своєчасно здійснювати логістичну та маркетингову роботу, активно вести політику цін [68].

Таким чином, в умовах насиченого ринку управління конкурентоспроможністю повинне стати головним елементом системи оперативного управління туристичного підприемства.

 

 

Рис. 3.4. Основні чинники підвищення якості туристичної продукції

 

 

Висновки до розділу 3

 

В результаті проведених досліджень запропоновані наступні напрями забезпечення конкурентоспроможності ТОВ «Амір»

1. Стратегічна стабільність турфірми на ринку в умовах її конкурентоспроможності і можливості адаптації до змін ринкового середовища. Щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинне мати конкурентні переваги. Для підприємства існують три основні шляхи отримання конкурентних переваг: стати краще самому, послабити конкурентів або змінити ринкове середовище.

2. При розробці ринкової стратегії конкуренції, її обґрунтуванні та забезпечені ефективності реалізації, необхідне дотримання головного критерію оцінки діяльності по вибору стратегії – етичного та повноцінного задоволення потреб, запитів та інтересів споживача. За умови дотримання даного критерію підприємницька діяльність може бути: прибутковою, етичною та такою, що динамічно розвивається.

3. У загальному вигляді, процес формування ринкової стратегії повинен бути таким: визначення, формування стратегічного підрозділу - описати ту сферу підприємства, для якої створюється стратегічний план маркетингу та записати її призначення, а також визначити, які з товарів і ринків підрозділу представляють інтерес; провести маркетинговий стратегічний аналіз - оцінити поточну позицію товарів і ринків; спрогнозувати - визначити майбутню позицію товарів і ринків як основу для встановлення цілей; встановити цілі та стратегії - для підрозділу підприємства на основі зібраної, проаналізованої та узагальненої інформації; сформулювати стратегію - визначити основні напрями розвитку і відповідну лінію поведінки.

Використовуючи запропонований автором алгоритм, підприємства мають можливість самостійно розробляти моделі стратегічного розвитку, які й лежатимуть в основі формування ринкової конкурентної стратегії.

4. Підвищення якості туристичних послуг справляє багатоспрямований вплив на виробництво та імідж підприємства, оскільки воно впливає на зростання продуктивності суспільної праці, темпи та ефективність науково-технічного прогресу, структуру виробництва і функціональний розподіл потужностей; забезпечує краще використання основних фондів, економію праці, зростання ефективності інвестицій; сприяє повнішому задоволенню різноманітного попиту споживачів, підвищенню конкурентоспроможності продукції на рин­ку, формуванню іміджу підприємства як економічно надійного партнера.

5. Механізм маркетингового підходу до вивчення ринку, організаційно-економічному забезпеченню випуску конкурентоспроможної продукції. Застосування маркетингового підходу доцільне для отримання і прогнозу ринку в регіоні з урахуванням формування портфеля замовлень, забезпечення потреби функціонуючих видів ринку на основі організації виробництва конкурентоспроможної продукції та її реалізації.

Як свідчить світова практика, керівництво підприємства, як правило, віддає перевагу одному з підходів. Проте утримання конкурентоспроможності в довгостроковому періоді вимагає дотримання балансу між цими підходами. Інакше підприємство неминуче потрапляє в стратегічну пастку.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав