Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ.

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами
  6. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  7. ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННЦТВА
  8. Висновки до 2 розділу
  9. Висновки до другого розділу
  10. Висновки до першого розділу

Витрати на маркетинг становитимуть 39945,00 грн., а саме:

1) в зв’язку з наймом співробітників, нові відділи збільшили витрати на заробітну плату на 21600,00 грн (12 чол. * 1800 грн.);

2) збільшення витрат на стандартизацію документів на 1105,00 грн;

3) збільшення витрат на рекламу на 7140,00 грн;

4) на закупівлю оргтехніки, ремонт і обладнання приміщень для створених відділів на суму 10100,00 грн.

Це дасть можливість налагодити ефективне управління маркетингом, яке передбачає наявність оперативної і достовірної інформації, техніки і технологій управління.

Витрати на маркетинг зростуть практично в 4 рази. І для того, щоб визначити ефективність запропонованих заходів по поліпшенню організації маркетингових служб, розрахуємо їх економічний ефект, а саме: визначимо річний економічний ефект в сфері управління підприємством за рахунок стандартизації форм документів, переобладнання приміщень і робочих місць працівників служб маркетингу.

Річний приріст прибутку, зумовлений стандартизацією форм документів, розраховується по формулі:

 

 

Річний приріст прибутку за рахунок поліпшення оснащення робочих місць і переобладнання приміщень:

 

Річний економічний ефект:

 

 

де, N – чисельність апарата управління маркетингом;

ФЗП – середньорічний фонд заробітної плати;

Л – кількість документів;

tДОК – середній час обробки документів;

ФЧ – ефективний річний фонд часу одного робітника;

tТР – тривалість безперервної роботи управлінців;

tНЧ – загальна тривалість навчання робітників;

a – частка робочого часу на роботу з документами;

DW1 – змінення трудовитрат від стандартизації форм документів;

D tНЧ – зміна часу навчання робітників;

DW2 – зміна продуктивності праці робітників;

Db – зміна текучості кадрів.

Вихідні дані: чисельність апарату управління маркетингом – 12 чоловік, середньомісячна зарплата – 1800 грн. (ФОП – 21600 грн.) За рік через служби маркетингу проходить 3100 документів, середній час обробки одного документа – 2,2г. Ефективний річний фонд одного працівника управління – 1880г. Середня тривалість безперервної роботи управлінських кадрів – 10 років. Загальна тривалість навчання службовця – 1 місяць. Частка робочого часу, що затрачується на роботу з документами – 58%. Після стандартизації форм документів трудовитрати скоротяться на 30%, а тривалість навчання службовця на 0,25 місяців. У слідстві переобладнання приміщень і робочих місць продуктивність труда збільшується на 40%, а текучість кадрів знизиться на 10%.

Враховуючи початкові дані, отримуємо:

1). Річний приріст прибутку при переобладнанні приміщень і робочих місць складе:

 

 

2). Річний приріст прибутку, зумовлений стандартизацією форм документів, розраховується по формулі:

 

 

3). Річний економічний ефект:

 

 

Дані розрахунки показують, що запропоновані заходи щодо перебудови структури управління маркетингом принесуть прибуток в розмірі 84309,88 грн. Що саме по собі говорить про ефективність проекту, його раціональності і прибутковості. Також дані розрахунки показують, що на кожну гривну, що затрачується доводиться 1,11 грн. прибутку, тобто рентабельність проекту становить 111%.

Також змінюється корпоративний дух, атмосфера всередині служб маркетингу. У зв’язку з розширенням штату, підвищенням продуктивність службовці буде виконувати роботу з великим ентузіазмом, з відчуттям того, що ти на своєму місці, що тебе не перевантажують роботою. Це додасть службовцем більше упевненості в своїх силах, здібностях, а також принесе задоволення від роботи, що виконується.

Крім того, наявність чіткого розділення функцій, прав відповідальності принесе службовцем упевненість в своїй роботі, її кордонах.

Таким чином планування заходів покращення стану підприємства та заходів управління та планування маркетингу повинно йти комплексно, оскільки проблеми комерційної діяльності мають наслідки на якість роботи підприємства і можуть дискредитувати імідж самої фірми так і товарів що є в продажу.

 

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ.

3.1.Перелік документів з охорони праці Гощанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів.

3.2.Інструкція з охорони праці для вчителя початкових класів у загальноосвітній школі

3.3. Основні елементи режиму дня молодшого школяра.

Висновки до третього розділу


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав