Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  4. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Аналіз загальних показників організації праці
  7. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  8. Аналіз умов праці
  9. Аналіз умов праці на робочому місці
  10. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників

ВСТУП

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів та способів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Метою розробки розділу «Охорона праці» є:

- формування знань про правові та організаційні питання охорони праці; про державне управління охороною праці; фізіологію та психологію праці, про гігієну праці та санітарію а також безпеку процесів праці в навчальних закладах;

- розвиток вмінь по використанню законодавчих та нормативної бази України для навчання працівників з питань охорони праці, по визначенню критеріїв втоми і перевтоми і запобіганню їх наслідків;

- формування навичок проведення сеансу психофізіологічного розвантаження, моделювання небезпеки, які ведуть до надзвичайних ситуацій та заходи зниження їх наслідків.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу Гощанської загальноосвітньої школи як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р. № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у Гощанській загальноосвітній школі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у заступника директора з НВР, який відповідає за охорону праці в школі, та на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики (№1, №2), біології, хімії, шкільних майстернях, спортивному залі).

Керівник навчального закладу забезпечує роботу всієї системи охорони праці у закладі. На основі Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. № 563 (далі — Положення № 563) адміністрація навчального закладу розробляє і затверджує локальні розпорядчі документи, якими врегульовано створення безпечних умов навчання і виховання учнів початкової школи на уроках.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів в Гощанській загальноосвітній школі проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Школа має 6 первинних засоби пожежогасіння. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу Гощанської загальноосвітньої школи постійно знаходиться на контролі у адміністрації школи.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав