Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Читайте также:
  1. II Кинетика
  2. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  3. VII. Химическая кинетика и равновесие
  4. Абайдың эстетикалық көзқарасы
  5. Адам генетикасы
  6. Адресная арифметика.
  7. Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів
  8. Аналіз показників ділової активності
  9. Античная эстетика (VI в. до н.э. – VI в. н.э.).
  10. Апологетика и патристика (III-V вв.)

Схема ртутного барометра

1 – скляна чашка;

2 – скляна вимірювальна трубка;

3 – шкала;

4 – дерев´яна основа;

В – висота ртутного стовпа.

В скляну чашку 1 з ртуттю занурений нижній кінець, попередньо заповнений ртуттю, скляної вимірювальної трубки 2 довжиною близько 1 м, верхній кінець якої запаяний.

Безповітряний простір над ртуттю насичений ртутними парами. Поряд встановлена шкала 3, градуйована у верхній частині в мбарах (1 мбар = 0,75 мм рт.ст. при температурі 0ºС). прилад закріплений на дерев´яній основі 4.

У вимірювальній трубці встановлюється ртутний стовп висотою В, який зрівнює тиск атмосфери на поверхню ртуті в чашці. Якщо атмосферний тиск дорівнює нулю, то ртуть в трубці опуститься до рівня ртуті в чашці.

Циферблат рухомий, нульове значення шкали розміщене на гостряку циферблата.

Діапазон показань: 680-1100 мбар або 810-1100 мбар.

Мембранні барометри мають меншу точність ніж ртутні, і тому на теплових електростанціях практично не використовуються.

ЕТИКА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

ДИСЦИПЛІНА «Етика ділового спілку­вання» ґрунтується на багатьох науках, зокрема на психолоії спілку­вання, етиці, психології управління, науковій організації праці тощо. Її вивчення зумовле­не потребами сьогодення.

Ділова людиначи то підприємець, ме­неджер чи керівникповинна обов'язково вміти чітко і зрозуміло формулювати свою точку зору, аргументувати свою позицію, аналізувати висловлювання партнера, кри­тично оцінювати відповідні пропозиції. Необ­хідною умовою цього є вміння слухати, вести бесіду, створити доброзичливу атмосферу, уміння справити позитивне враження, відпо­відна завчасна підготовка.

У центрі уваги цього курсуособис­тість менеджера, керівника. Не досить во­лодіти знаннями, вміннями, методами спіл­кування, щоб бути хорошим фахівцем. Потрібно мати ще й відповідний рівень внутрішньої культури. Морально-етичні проблеми особистість вирішує залежно від своїх базових життєвих принципів.

Етика ділового спілкуванняце і наука, яка оперує відповідними знаннями, теорія­ми, методами, методологією, і водночас мистецтво, тому що залежить від світо­сприйняття та здібностей особистости. Основним завданням цієї дисципліни є не тільки навчання студентів науці ділового спілкування, а й спонукання їх до мистецт­ва спілкування шляхом активної пізнаваль­ної діяльности, формування відповідної мо­тивації, самовдосконалення, використання різних вправ і завдань. Більш глобальною метою є розкриття краси, гармонії людсь­ких стосунків, зокрема у сфері ділового спіл­кування, спонукання до формування особистісних морально-етичних принципів, які стали б основою всієї трудової діяльности керівника, організатора, менеджера.

Курс орієнтований переважно на прак­тичне оволодіння відповідними навичками, уміннями, а не на високий рівень академічно-теоретичних знань. Подається широкий ді­апазон напрямів розкриття тієї чи іншої теми, які викладач разом зі студентами можуть поглиблювати.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 30 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав