Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Навчання з охорони праці психологів в ЗОШ I- III ступенів

Читайте также:
  1. V. Методи навчання
  2. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  3. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Аналіз загальних показників організації праці
  7. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  8. Аналіз умов праці
  9. Аналіз умов праці на робочому місці
  10. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Постійне робоче місце працівника – кабінет психолога. При оформленні на роботу в ЗОШ всі працівники повинні пройти попередній медичний огляд; при подальшій роботі медичні огляди проводяться періодично (один раз на рік).

З психологом повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний
(при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (один раз на шість місяців). У разі необхідності з психологом проводять позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці.

На виконання ст.13 Закону України «Про охорону праці» система управління охороною праці ЗОШ І-ІІІ ступенів призначена для забезпечення створення на кожному робочому місці умов праці у відповідності з вимогами нормативних актів, а також забезпечення прав працюючих та учнів, гарантованих законодавством про охорону праці.

У відповідності з цілями цього положення система управління охороною праці вирішує наступні основні завдання:

1. навчання працюючих безпеки праці та пропаганда питань охорони праці;

2. забезпечення безпеки виробничого обладнання;

3. забезпечення безпеки навчально-виховних процесів;

4. забезпечення безпеки будівель і споруд;

5. нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

6. забезпечення оптимальних режимів роботи і відпочинку працюючих та учнів;

7. організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих та учнів;

8. санітарно-побутове обслуговування працюючих та учнів;

9. професійний відбір працюючих по окремих спеціальностях.

Структура управління охороною праці:

1. Загально керівництво системою охорони праці на підприємстві покладається на директора школи.

2. Керівництво роботою по контролю за виконанням вимог законодавчих і нормативних актів по охороні праці, надання методичної допомоги вчителям школи, завгоспу школи, іншим працівникам по виконанню цього напрямку роботи покладається на заступника директора школи по навчальній частині або призначаються відповідальні за організацію роботи з охорони праці для проведення правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі праці.

3. З урахуванням специфіки даного закладу опрацьовуються та затверджуються керівниками положення про службу охорони праці навчально-виховних закладів, установ і організацій освіти.

Керівництво роботою по управлінню охороною праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортивному залі персональна відповідальність за створення та забезпечення безпечного виконання робіт, виконання нормативних актів з охорони праці, електро-, газо-, пожежобезпеки, правил поводження з машинами та механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва покладається на вчителів – предметників, завідуючих кабінетами, майстернями, спортзалом.

4. Керівництво роботою по управлінню охороною праці при проведенні робіт молодшим обслуговуючим персоналом покладається на завгоспа школи.

Директор школи:

• створює відповідні служби та призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, розглядає та затверджує їхні посадові інструкції з конкретизацією покладених на них обов'язків;

• за участю профспілкового комітету (уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці) розробляє і реалізовує комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів з охорони праці;

• забезпечує усунення причин, які викликають нещасні випадки, професійні захворювання та виконує профілактичні заходи, визначені комісіями по результатах розслідування цих причин;

• організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці;

• розглядає і затверджує Положення, Інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, які діють в межах підприємства;

• через службу охорони праці, відповідні служби і структурні підрозділи підприємства здійснюють постійний контроль за виконанням робіт у відповідності з вимогами з охорони праці, електро-, газо- і пожежобезпеки;

• організовує пропаганду безпечних методів праці, співробітничає з працівниками в сфері охорони праці;

• скеровує працівників на проходження повторного медичного огляду;

• організовує з медичними закладами проходження медичного огляду учнів школи ;

• видає відповідні накази і розпорядження щодо охорони праці.

Заступник директора з виховної роботи зобов'язаний:

• знати норми і правила охорони праці в навчальних закладах;

• чітко знати всі виробничі і технологічні процеси в школі;

• організовувати і забезпечувати трудову та навчальну діяльність на кожному робочому місці в суворій відповідності з вимогами законодавчих та нормативних актів по охороні праці, норм та правил по електро-, газо- і пожежобезпеці;

• розробляти, погоджувати і затверджувати у встановленому порядку програми інструктажів, інструкції з охорони праці та ін.;

• систематично проводити у встановлені терміни повторний інструктаж з техніки безпеки з його реєстрацією в журналі;

• не рідше одного разу на рік організовувати навчання і подати на здачу заліків по питаннях охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою;

• не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж та не здали заліки по питаннях охорони праці;

• контролювати виконання підлеглими на робочих місцях інструкцій з охорони праці, правил електро-, газо- і пожежобезпеки;

• відсторонювати від роботи осіб, які порушують вимоги інструкцій з охорони праці, ухиляються від проходження обов'язкових медичних оглядів та ін.;

• забезпечувати надання першої медичної допомоги постраждалим при нещасних випадках;

• приймати участь в роботі комісії по розслідуванню нещасних випадків в школі;

• приймати заходи по усуненню виявлених недоліків по питаннях охорони праці;

• перевіряти проведення необхідних інструктажів з учнями класними керівниками і робити відповідний запис в книзі внутрішкільного контролю;

• готувати проекти наказів і розпоряджень по охороні праці.

Один раз на три роки проходить навчання з охорони праці (безпеки
життєдіяльності) з наступною перевіркою знань. При виконанні професійних обов'язків на вчителя можуть діяти такі шкідливі або небезпечні фактори:
висока психофізіологічна напруга;

• висока концентрація уваги;

• небезпека ураження електрострумом;

• небезпека виникнення загорань та пожеж;

• порушення параметрів мікроклімату, передбачених для навчальних приміщень;
довготривалі статичні навантаження.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав