Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Регламент праці учнів початкових класів на уроках математики.

Читайте также:
  1. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  2. I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя – организатора ОБЖ
  3. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  4. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Аналіз загальних показників організації праці
  7. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  8. Аналіз тексту на уроках розвитку зв'язного мовлення
  9. Аналіз умов праці
  10. Аналіз умов праці на робочому місці
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

При організації праці і відпочинку школярів необхідно брати до уваги такі 8 основних моментів шкільного життя: тривалість уроку, тривалість навчального дня і навчального тижня, організація самого уроку, розклад уроків, перерви, екзамени, суспільно-корисна праця, канікули.
В більшості країн світу, як і в нашій країні, уроки мають 45 хвилинну тривалість. Така тривалість була визначена спеціальними дослідженнями змін працездатності учнів в процесі навчання. Для дітей початкових класів нормативною величиною тривалості уроків є 35 – 40 хв.
З метою покращення успішності школярів і збереження їхнього здоров’я при організації учбового процесу бажано враховувати біологічний ритм змін працездатності протягом дня: знижують з 45 до 30 хв.; у другій половині дня (при роботі школи в дві зміни) – поступово збільшують – з 30 до 45 хв. 5. Що належить розуміти під правильною побудовою уроку? Роль фізкультхвилинок в збереженні високої працездатності учнів.
Структура уроку – це оптимальне чергування різних видів занять, неоднакових за тривалістю, важкістю і втомливістю. Структура уроку виділяє значний вплив на функціональний стан організму учнів, на їх працездатність. Структура уроку повинна бути досить сучасною, адже різні предмети вимагають різного чергування елементів уроку (видів діяльності) – опитування, виклад нового матеріалу, його закріплення і домашнє завдання.
При організації уроку належить перш за все враховувати динаміку працездатності школярів. В перші 3-5 хв. уроку (фаза впрацьовування) навантаження повинно бути відносно невеликим, в наступні 15-20 хв. (період стійкої працездатності) навантаження збільшується до максимуму. Наприкінці уроку, оптимальний рівень збудливості працюючих нервових центрів КВП досить часто змінюється гальмуванням з розвитком втоми. В цей період відбувається збудження в рухових центрах кори мозку (учні починають рухатись, повертатися, розмовляти тощо). Згодом, якщо не прийняти належних заходів, в корі півкуль розвивається гальмування, виникає сонливість. Тому під кінець уроку, коли у учнів починає розвиватися втома, навантаження знижують. Виходячи із змін працездатності учнів протягом уроку, першу, найбільш продуктивну його частину доцільно використати не для опитування, як це за звичай робиться, а для пояснення нового матеріалу.
Для підтримання високого рівня працездатності учнів протягом всього уроку належить робити фізкультхвилини на кожному уроці в початкових класах, на передостаннім і останнім в середніх і старших класах.
Вправи ХХ повинні активізувати перш за все м’язи, які підтримують позу тіла, м’язи нижніх кінцівок (присідання, згинання і розгинання стоп), м’язи очей (моргання, сильні зажмурювання, колові рухи очима тощо). Ефективним є легкий самомасаж усіма пальцями волосатої частини голови, стимуляція розташованих на потилиці і шиї біологічно активних точок, дихальні вправи (гіпервентиляція в поєднанні з затримкою дихання).
Проводити фізкультхвилинки належить на початку останньої третини уроку; в повних класах – двічі на урок: на 10-15-й і 25-30-й хвилинах.

Отже, можна зробити висновок про те, що чергування праці і відпочинку на уроках математики є дуже важливим компонентом здобуття учнями високих математичних знань. Тому на вчителя покладається надзвичайно великий обов’язок вміти правильно будувати уроки математики, щоб дитина не втомлювалась на уроці, а навпаки отримувала задоволення.

Висновки:

 

1. Закон України про охорону праці. – К., 2002.

2. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикуми з безпеки життєдіяльності в особистісно орієнтованій основі системі підготовки вчителя: Навчально-метод посібник - Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О А , 2006 - 140 с.

3. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-метод посібник . - Кам'янець-Подільський: ВОП Сисин О . В. , 2007 . -140 с.

4. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л. А., Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2009. – 395с.

5. Охорона праці в навчально- виховних закладах(методичні рекомендації). – Тернопіль, 1999. – Ч.1, 2.

6. Охорона праці в школі. – К.: Рад. Школа, 1986. – 324с.

7. Пилипишин С. М., Переймибіда В. М., Пилипишин Г. М. Охорона праці в навчально- виховних закладах: методичні рекомендації. Ч. 2, - Тернопіль: СМП «Астон», 2000. – 208с.

8. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх закладах. – К., 1999.

9. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві ( Постанова КМУ від 25.08.2004р. за № 1112)

10. ДНАОП 0.00 – 4.03 – 01. Положення про Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. – К.: Основа, 2001. - 88с.

11. Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних документів: у 4т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 2006.

12. Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти. - Львів: Ліга прес, 2006.

13. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2010 р., № 969/922/216.

14. Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти України від 05.12.1998 р., № 733.

15. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. / Під загальною редакцією проф. Сачкова Л.С. -Київ: “Фенікс”, 2000.-896 с.

16. Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (станом на 20.06.2006). – К.:Основа, 2006.-160с.

17. НАПБ Б. 01.008-2004- Правила експлуатації вогнегасників.

18. НАПБ Б. 03.001-2004- Типові норми належності вогнегасників.

19. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.-К.: Основа, 1999.-227с.

20. Примірний перелік документів з питань « Охорони праці в галузі ».

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав