Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пояснювальна записка. Розрахунково-пояснювальна записка: 90с., 3 частини, 13 табл., 12 джерел, 5 додатків.

Читайте также:
  1. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  2. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  3. I. Пояснительная записка
  4. I. Пояснительная записка
  5. I. Пояснительная записка
  6. I. Пояснительная записка
  7. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  8. I. Пояснительная записка.
  9. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  10. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Розрахунково-пояснювальна записка: 90с., 3 частини, 13 табл., 12 джерел, 5 додатків.

 

Мета курсової роботи є придбання теоретичних знань щодо основних аспектів розвитку підприємства як господарюючого суб'єкта в умовах ринкової економіки , а саме: складу матеріальних , трудових ресурсів підприємства та показників їх ефективного використання; основних показників діяльності підприємства , а так само закріплення отриманих знань на конкретних прикладах

 

Методи дослідження: формальної та діалектичної логіки, якісного аналізу та синтезу, системного підходу, прогнозування.

 

В курсовій роботі виконано розрахунки коштів на оплату праці, вартості основних виробничих фондів, оборотних коштів, кошторису, калькуляції собівартості одиниці продукції, ціни цієї продукції, фінансових результатів діяльності підприємства, а також основних показників його діяльності.

 

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ, ОСНОВНІ ФОНДИ, ОБОРОТНІ КОШТИ, КОШТОРИС, КАЛЬКУЛЯЦІЯ, ЦІНА, ПРИБУТОК, ПОКАЗНИКИ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, НОРМАТИВИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО, ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА

 

 

Пояснювальна записка

до дипломного проекту

молодшого спеціаліста

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Виконав: студент ___курсу, групи______

спеціальності 5.06010101 «Будівництво та

експлуатація будівель та споруд»

 

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник____________(_______________)

 

Консультанти:

 

З архітектурно – конструктивної

частини проекту ____________(_______________)

 

З розрахунково – конструктивної

частини проекту ____________(_______________)

 

З організації будівництва ____________(_______________)

 

З охорони праці ____________(_______________)

 

З економічної частини проекту ____________(_______________)

Рецензент____________(_______________)

 

Житомир 2013


Зміст пояснювальної записки проекту

Стор

1.Загальна частина...............................................................................

2. Архітектурно – конструктивна частина..........................................

3. Розрахунково – конструктивна частина...........................................

4. Технологія і організація будівництва..........................................….

5. Охорона праці………………………………………………………….

6. Економічна частина проекту.............................................................

 

 

Зміст графічної частини проекту

 

- архітектурно-конструктивної частини - листи креслень ______;

- розрахунково-конструктивної частини - лист креслень ______;

- організація будівництва - листи креслень ______

 

1. Загальна частина.

Зміст.

Стор.

 

1.1. Вступ..........................................................................................................

1.2. Вихідні дані: кліматичні, гідрогеологічні, топографічні умови,

шляхи підвозу будівельних матеріалів і конструкцій, джерела

водопостачання і енергопостачання...................................…………….

1.3. Загальна характеристика будівлі: клас, ступінь вогнестійкості,

ступінь довговічності................................................................................

1.4. Технологічний процес основного виробництва або функціональне

призначення будівлі (для цивільних будівель).......................................

 

 

2. Архітектурно - конструктивна

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав