Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  3. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  4. Апарати для проведення теплових процесів.
  5. Безпека
  6. Безпека в надзвичайних ситуаціях
  7. Безпека в надзвичайних ситуаціях
  8. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті
  9. Безпека життєдіяльності
  10. Безпека життєдіяльності
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

106. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ.

107. ДСанПіН 5.5.6.009-98. Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах.

108. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 N 528.

109. НПАОП 0.00-1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010 р. N 65.

110. НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. N 15

111. НПАОП 0.00-3.07-09. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості.

112. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

113. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я.

114. ДБН В.2.2-9-2003. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положения.

115. ДБН В.2.5-20-2001. Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение.

116. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. - М.: Изд-во стандартов, 1986.

117. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - М.: Изд-во стандартов, 1986.

118. ГОСТ 12.2.061-81. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

119. ГОСТ 12.2.033-78. Рабочее место при выполнении работы стоя. Общие эргономические требования.

120. ГОСТ 12.2.032-78. Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические требования.

121. ГОСТ 12.4.026-76 с изм. с 01.01.88. Цвета сигнальные и знаки безопасности.

122. НАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

123. НПАОП 0.00-7.07-87. Требования безопасности при работе на высоте.

124. НПАОП 85.11-1.10-84. Правила техники безопасности при эксплуата-ции изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения.

125. ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

126. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

127. ДСТУ 2156-93. ССБП. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.

128. ДСТУ 2735-94. Огородження дорожні та напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху.

129. ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

130. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.

131. НПАОП 0.00-7.06-94. Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.

132. НПАОП 0.00-6.23-92. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

133. НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.

134. НПАОП 52.72-1.09-97. Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав