Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні вказівки. Функція користувача – це група команд, яка оголошена у файл заголовків (або в основній програмі) та описана у модулі (основній програмі)

Читайте также:
  1. Вказівки до виконання контрольної роботи
  2. ВКАЗІВКИ ДО ЛЕКЦІЇ
  3. ВКАЗІВКИ ДО ЛЕКЦІЇ
  4. ВКАЗІВКИ ДО ЛЕКЦІЇ
  5. ВКАЗІВКИ ДО ЛЕКЦІЇ
  6. ВКАЗІВКИ ДО ЛЕКЦІЇ
  7. ВКАЗІВКИ ДО ЛЕКЦІЇ
  8. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  9. Загальні вказівки
  10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Функція користувача – це група команд, яка оголошена у файл заголовків (або в основній програмі) та описана у модулі (основній програмі). До функції можна звертатись (викликати) з будь-якого місця програми необхідну кількість разів.

Оголошення функцій користувача. Функцію користувача можна оголосити наступним чином:

<тип функції><назва функції>(<список формальних параметрів>);

де тип функції – це тип даного, який функція повертає в основну програму. За замовчуванням функція повертає тип int. Функцію, яка не повертає у програму жодного результату, оголошують з типом void. Назву функції надає користувач. У списку формальних параметрів через кому записують змінні, зазначаючи їхня типи.

Оголошення функції користувача. Опис функції складається з заголовка без крапки з комою і тіла функції, записаного у фігурних дужках, а саме:

<тип функції><назва функції>(<список формальних параметрів>);

{

<тіло функції>;

return( <назва змінної>);

}

Результат виконання функції повертається в основну програму (у точку виклику) за допомогою змінної командою return. У тілі функції типу void команду return не зазначають.

Виклик функцій користувача. До функції користувача звертаються з розділу команд основної програми або іншої функції. Виклик функції можна виконувати двояко: або командою виклику, або з виразів.

<назва функції>(<список фактичних параметрів>)

Список фактичних параметрів може містити сталі, змінні, посилання, вказівники, вирази. Списки формальних і фактичних параметрів мають бути узгодженими за типами та кількістю елементів. Якщо у списку формальних параметрів є про ініційовані змінні, то у списку фактичних параметрів ці значення можуть бути відсутніми, їм будуть надані значення за замовчуванням.

 

 

Довідка. Для розв'язування задач про трикутник наведемо формули обчислення деяких величин:

відстань між точками

координати середини відрізка

півпериметр трикутника

площа трикутника

висота трикутника

бісектриса трикутника

радіус описаного кола

радіус вписаного кола

Завдання. Трикутник задано координатами вершин А(0;0), В(і;і-1), С(-і; і+1), де і – номер вашого варіанту. Координати ввести з клавіатури. Виконайте обчислення використовуючи власну функції з параметрами . Результати виведіть на екран. Написати функцію для реалізації поставленої задачі та викликати її в основній програмі.

 

Варіант 1.Обчислити висоту ha та бісектрису Wc.

Варіант 2.Обчислити медіану ma та бісектрису Wb

Варіант 3.Обчислити бісектрису Wa та радіус вписаного кола r.

Варіант 4.Обчислити висоту ha та медіану mb

Варіант 5.Обчислити медіану mbта бісектрису Wc.

Варіант 6.Обчислити бісектрису Wa та радіус описаного кола R.

Варіант 7. Обчислити висоту hb та бісектрису Wa

Варіант 8 Обчислити висоту hb та медіану mc.

Варіант 9 Обчислити висоту ha та радіус вписаного кола r.

Варіант 10. Обчислити медіану hb та бісектрису Wc.

Варіант 11.Обчислити висоту ha та бісектрису Wc.

Варіант 12. Обчислити медіану mc та радіус вписаного кола r.

Варіант 13. Обчислити висоту hb та медіану ma

Варіант 14.Обчислити медіану ma та радіус описаного кола R

Варіант 15.Обчислити медіану ma та бісектрису Wc

Варіант 16.Обчислити висоту hс та бісектрису Wa

Варіант 17.Обчислити медіану mb та радіус вписаного кола r.

Варіант 18.Обчислити висоту hс та медіану ma

Варіант 19.Обчислити медіану mb та бісектрису Wc

Варіант 20.Обчислити медіану mс та радіус описаного кола R

Варіант 21.Обчислити висоту hb та бісектрису Wb

Варіант 22.Обчислити висоту hb та медіану mb

Варіант 23.Обчислити висоту hb та радіус описаного кола R

Варіант 24.Обчислити висоту hа та бісектрису Wb

Варіант 25.Обчислити висоту hа та медіану mc.

Варіант 26.Обчислити висоту hс та медіану Wc.

Варіант 27.Обчислити висоту hb та медіану Wa.

Варіант 28.Обчислити висоту mа та радіус описаного кола R

Варіант 29.Обчислити висоту mc та радіус вписаного кола r.

Варіант 30.Обчислити висоту mb та медіану mc.


 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав