Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Анализ доходов ПФР за 2010-2012 гг
  4. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  5. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  9. Аналіз виробництва культури
  10. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
Показники 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % (+,-) % п.с.

Продовження таблиці 2.6

ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Власний капітал 76,3 76,0 68,8 47,9 -7,5
2.Забезпечення майбутніх витрат і платежів 43542,3 23,0 46758,9 16,7 13,0 -3229,3 7,4 -10
3.Довгострокові зобов’язання 134,1 0,07 -134,1 -100 -0,07
4.Поточні зобов’язання 1262,3 0,67 20588,7 7,33 56597,2 18,2 55334,9 4383,7 17,53
в т.ч:                  
- кредиторська заборгованість 296,6 0,16 631,1 0,22 984,2 0,32 687,6 231,8 0,16
-заборгованість по оплаті праці 102,8 0,05 96,6 0,03 280,4 0,09 177,6 172,8 0,04
Разом 100,0 100,0 310713,2 100,0 -66293 -5,54 -
ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Власний капітал 42,4 29,7 0,6 -6611 -97,9 -41,8
2.Забезпечення майбутніх витрат і платежів 500,9 3,1 2289,1 12,4 5423,7 24,5 4922,8 982,8 21,4
3.Довгострокові зобов’язання 31,5 22,2 16,6 -1361 -27,1 -14,9
4.Поточні зобов’язання 26,1 48,1 82,8 339,8 56,7
в т.ч:                  
- кредиторська заборгованість 4,2 14,5 15,1 399,1 10,9
-заборгованість по оплаті праці 1,6 0,2 0,5 -131 -52,0 -1,1
Разом 100,0 100,0 100,0 38,7 -
НАСК «Оранта»
1.Власний капітал 64,8 69,5 71,8 4,8 7,0
2.Забезпечення майбутніх витрат і платежів 25,2 21,9 21,3 -60372 20,0 -3,9
3.Довгострокові зобов’язання
4.Поточні зобов’язання 10,1 8,7 6,9 -42860 -35,5 -3,2
в т.ч:                  
- кредиторська заборгованість 0,7 0,3 0,09 -6741 -86,2 -0,61
-заборгованість по оплаті праці 0,3 0,4 0,3 6,8
Разом 100,0 100,0 100,0 -66293 -5,5 -
                       

В результаті проведеного дослідження стану джерел формування майна страхових компаній, які представлені в таблиці 2.6., можна зробити наступні висновки.

На ПрАТ «СГ «ТАС» в 2012 році найбільшу питому вагу займав власний капітал, його частка була рівна 76,3%. Порівняно з 2010 роком, у 2012 році він збільшився на 69273 тис.грн.(47,9%). Збільшення власного капіталу у 2012 році свідчить про надійність ситуації і зменшує фінансовий ризик. За рахунок статутного капіталу компанія формує свої власні (основні та оборотні) кошти.

Частка поточних зобов’язань у 2012 році склала 18,2% і порівняно з 2010 роком вона збільшилась на 55334,9 тис.грн.

У «СК «Дніпро» в складі пасивів підприємства найбільшу питому вагу займає власний капітал, а в 2012 році – поточні зобов’язання. Частка поточних зобов’язань у 2012 році склала 82,8%.

Вагому частку у загальній структурі джерел фінансування, а саме в структурі поточних зобов’язань займає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. У 2012 році, порівняно з 2010р, вона збільшилась на 2666 тис.грн (399,1%). Збільшення кредиторської заборгованості свідчить про погіршення фінансового становища страхової компанії, відсутністю вільних коштів, що зменшує можливість підприємства вчасно розраховуватися з контрагентами.

Щодо пасивів НАСК «Оранта», то найбільшу питому вагу займає власний капітал підприємства. У 2010 році його частка склала 64,8%, в 2011 – 69,5%, в 2012 – 71,8%. Відбулось збільшення власного капіталу на 36939 тис.грн.(4,8%).

У 2012 році відбулось зменшення поточних зобов’язань на 42860 тис.грн.(35,5%). Це є позитивною тенденцією. Заборгованість по оплаті праці збільшилась на 218 тис.грн.(6,8%), порівняно з 2010 роком. Це, в свою чергу, негативно характеризує діяльність страхової компанії, і підриває її ділову репутацію, тому керівництву необхідно докласти більше зусиль, аби зменшити цей показник до мінімуму.

Визначимо динаміку та структуру операційних витрат страхових компаній (табл. 2.7).

Таблиця 2.7
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав