Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Читайте также:
  1. C) Влияние факторов Возраст и Пол на Статус.
  2. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
  3. XI. Местный статус
  4. А) Статус судьи Конституционного Суда РФ
  5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  6. Административно правовой статус государственных служащих
  7. Административно правовой статус граждан Российской федерации
  8. Административно-правовой статус государственного служащего.
  9. Административно-правовой статус граждан.
  10. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Адміністративно-правові відносини громадян з іншими суб’єктами адміністративного права можуть виникати:
на основі реалізації громадянами належних їм прав у сфері публічного адміністрування;   у зв’язку з виконанням покладених на громадян обов’язків у сфері публічного адміністрування;   при захисті прав, свобод і законних інтересів громадян;   при порушенні (невиконанні) громадянами правових обов’язків.

   
 
 
 

 

 


Права й обов’язки громадян у сфері публічного адміністрування поділяються також на загальні й спеціальні.
Загальні права й обов'язки громадян поширюються на всі галузі й сфери публічного адміністрування. Загальними правами громадян, наприклад, є: право на участь у публічному адмі­ніструванні й право на оскарження дій державних органів і посадових осіб, що порушують права й свободи громадян. Спеціальні права й обов'язки — це права й обов’язки грома­дян у тій або іншій сфері, галузі або групі галузей публічного адміністрування. Наприклад, у сфері економіки кожен грома­дянин має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької й іншої, не забороненої законом економічної діяльності. Не допускається економічна діяльність, що призводить до монополізації та недобросовісної конкуренції.

 

         
 
 
   
 
   

 


 

 

 


 


Обов'язки іноземців та осіб без громадянства:
Іноземці та особи без громадянства зобов’язані поважати та дотримуватись Конституції і законів України, шанувати тради­ції та звичаї народу України.   Іноземці та особи без громадянства обкладаються податками і зборами відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.  

 

Обмеження для іноземців та осіб без громадянства:  
Не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Не можуть брати участь у референдумах. Набувати статусу державного службовця. Бути членами політичних партій. Перебувати на військовій службі. На іноземців та осіб без громадянства не поширюється загальний військовий обов’язок. Не можуть мати доступу до інформації, яка містить ознаки державної таємниці.

 

Відповідальність іноземців та осіб без громадянства
до вказаних осіб можуть застосовуватись такі заходи державного примусу:
1. Скорочення терміну тимчасового перебування в Україні у разі: — порушення ними законодавства України; — якщо у них відсутні підстави для подальшого перебування в Україні; — якщо вони не мають достатнього фінансового забезпечення для подальшого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або можливості отримати достатнє фінансове забезпечення законним способом на території України; — якщо їх діяльність на території України може негативно впливати на відносини України з іншою державою; — якщо під час їх перебування виникли підстави для заборони в’їзду відповідно до законодавства України; — якщо іноземець та особа без громадянства, який прибув для навчання або працевлаштування, не з’явилися у визначений строк до відповідного навчального закладу або місця роботи і якщо причини неприбуття не визнані поважними державним органом, уповноваженим приймати рішення про видворення. 2. Видворення за межі України. Іноземець та особа без громадянства мають бути видворені за межі України у разі якщо: — вони вчинили злочин, — після відбуття призначеного покарання; — вони добровільно не виконали рішення про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні у визначений у цьому рішенні строк; — їх перебування в Україні становить загрозу національній безпеці або громадському порядку; — під час перебування виникли підстави для заборони в’їзду відповідно до законодавства України; — вони хоча б раз не виконали вимогу щодня з’являтися для реєстрації до органу, який прийняв рішення про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні, у зв’язку з причи­нами, не визнаними поважними.  

 

Статус біженця не надасться особі:
яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства і людяності, як їх визначено у міжнародному праві; яка вчинила тяжкий злочин неполітичного характеру за межами України до прибуття в Україну з метою набуття статусу біженця, якщо таке діяння віднесено КК України до тяжких злочинів; яка винна у вчиненні дій, що суперечать меті та принципам Організації Об’єднаних Націй; щодо якої встановлено, що умови, передбачені для надання статусу біженця, відсутні;   яка до прибуття в Україну була визнана біженцем або отримала притулок в іншій країні; яка до прибуття в Україну з наміром набути статусу біженця перебувала в третій безпечній країні.
Статус біженця втрачається, якщо особа:
добровільно знову скористалася захистом країни громадянської належності (підданства); набула громадянство України або добровільно набула громадянство, яке мала раніше, або набула громадянство іншої держави і користується її захистом; добровільно повернулася до країни, яку вона залишила чи за межами якої перебувала внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань; будучи особою без громадянства, може повернутися в країну свого попереднього постійного проживання, оскільки обставини, за яких було надано статус біженця, більше не існують; отримала притулок чи дозвіл на постійне проживання в іншій країні; не може більше відмовлятися від користування захистом країни своєї громадянської належності, оскільки обставини, на підставі яких особі було надано статус біженця, більше не існують.

правову допомогу;  
права у шлюбних та сімейних відносинах;
на соціальний захист (одержання грошової допомоги, пенсії, субсидії та інших видів соціального забезпечення).
звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;
володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів;
Особа, якій надано статус біженця, має рівні з громадянами України права на:
господарську діяльність, яка не заборонена законом
освіту;
свободу світогляду і віросповідання;
відпочинок;
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування;
працю;
пересування, вільний вибір місця проживання; вільне залишення території України, за винятком обмежень, які вста­новлюються законом;  

 

Обов’язки особи, якій надано статус біженця в Україні:
повідомляти протягом 10 робочих днів орган міграційної служби за місцем проживання про зміни прізвища, складу сім’ї, сімейного стану, місця проживання, набуття громадянства України або іншої держави, надання притулку або дозволу на постійне проживання в іншій державі;   у разі зміни місця проживання і переїзду до адміністративно-територіальної одиниці України, на яку поширюється компетенція іншого органу міграційної служби, знятися з обліку і стати на облік у відповідному органі міграційної служби за новим місцем проживання проходити щорічну перереєстрацію у строки, встановлені органом міграційної служби за місцем проживання.  

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав