Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адміністративно-правовий статус центральних органів виконав­чої влади. Міністерствоє центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом

Читайте также:
  1. C) Влияние факторов Возраст и Пол на Статус.
  2. Cтруктура податкових органів
  3. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
  4. XI. Местный статус
  5. А) Статус судьи Конституционного Суда РФ
  6. Административно правовой статус государственных служащих
  7. Административно правовой статус граждан Российской федерации
  8. Административно-правовой статус государственного служащего.
  9. Административно-правовой статус граждан.
  10. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Міністерствоє центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Президентом України сферах (на­приклад, Міністерство аграрної політики та продовольства Ук­раїни, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України тощо), проведення якої покладено на Кабінет Міністрів України.  

 


Основними завданнями міністерстваяк органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є:
забезпечення нормативно-правового регулювання; визначення пріоритетних напрямів розвитку; інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики; узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президент України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

 

Агентства, служби, інспекції — це центральні органи вико­навчої влади, які утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики (надання адміністративних послуг, здійснення державного нагляду та контролю, управління об’єктами державної власності, внесення пропозицій щодо забез­печення формування державної політики на розгляд міністрів) та діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів.

Служба — це центральний орган виконавчої влади, більшість функцій якого становлять функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам.   Агентство — це центральний орган виконавчої влади, біль­шість функцій якого становлять функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.   Інспекція — це центральний орган виконавчої влади, біль­шість функцій якого становлять контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого само­врядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства.  

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав