Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНШИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Читайте также:
  1. C) Влияние факторов Возраст и Пол на Статус.
  2. Cтруктура податкових органів
  3. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
  4. XI. Местный статус
  5. А) Статус судьи Конституционного Суда РФ
  6. Административно правовой статус государственных служащих
  7. Административно правовой статус граждан Российской федерации
  8. Административно-правовой статус государственного служащего.
  9. Административно-правовой статус граждан.
  10. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Контрольні повноваження:
заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності; здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів; здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів; заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

 

 

Організаційні повноваження:
— прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
— сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території;
— організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
— координація на відповідній території діяльності спеціально уповноважених органів публічної адміністрації з охорони природи;
— координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
— створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності;
— забезпечення на відповідній території в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України;
— сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
— здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України;
— сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.

 

Забезпечувальні повноваження:
у сфері захисту прав і свобод людини:
забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства; забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення; забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання; вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства; вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством; здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк тощо;
у сфері забезпечення законності, громадської, національної безпеки та оборони:
організація та контроль прикордонної і прибережної торгівлі; сприяння адміністрації Державної прикордонної служби України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні; внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень; розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесених законом до їх відання; утворення адміністративних комісій та комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх пильності; вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування; вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом та ін..

 

Дозвільно-реєстраційні повноваження:
розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів; видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій тощо.

 

Кадрові повноваження:
призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представ­ників іноземних держав;  
призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України, припиняє його повноваження та приймає рішення про його відставку;
призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних орга­нів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адмі­ністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;  
призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;
призначає половину складу Ради Національного банку України;
призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Вер­ховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;  
утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства та інші центральні органи вико­навчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;  
призначає на посади та звільняє з посад вище коман­дування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;  
присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;  
очолює Раду національної безпеки і оборони України;  
призначає третину складу Конституційного Суду України.

 

 

Контрольні повноваження:  
скасовує акти Кабінету Міністрів України; скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених Конституцією; призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції відповідно до ст. 156 Конституції, оголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Президент України є:

¾ Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;

¾ Головою Ради національної безпеки і оборони України.

 

Для забезпечення належної діяльності Президента України створюється ціла мережа допоміжних органів, які сприяють реалізації покладених на Президента України повноважень, а саме:
спеціалізований орган, який займається забезпеченням реалізації президентських повноважень — Адміністрація Президента; консультативно-дорадчі органи при Президентові України (Комітет з економічних реформ, Громадська гуманітарна рада); інші допоміжні органи та установи, які забезпечують діяльність Президента України (Комісія при Президентові України з питань громадянства, Комісія при Президентові України з питань помилування, Національний інститут стратегічних досліджень).

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав