Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 3. Складання бюджету руху грошових коштів підприємства від операційної діяльності

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Pucунок 1.1 - Kлacuфiкaцiя грошових коштів
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  5. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  6. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
  7. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  8. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  9. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  10. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бюджет руху грошових коштів підприємства – це плановий документ, який відображає очікувані платежі та надходження грошових коштів за бюджетний період.

Такий бюджет містить прогноз майбутніх грошових потоків і дає змогу визначити періоди, коли очікуються надлишок або нестача коштів.

У практиці господарювання бюджет грошових коштів складають на підставі операційних бюджетів, бюджету капітальних інвестицій та розрахунку руху грошових коштів внаслідок фінансової діяльності.

У курсовій роботі розглядається рух грошових коштів тільки від операційної діяльності.

Під час складання бюджету слід визначити надходження та витрачання грошових коштів, що мали місце протягом звітного періоду. Насамперед, слід скласти розрахунок грошових витрат на виплату заробітного плати (Табл. 3.1) та виплат погашення заборгованості підприємства перед обов’язковими державними фондами страхування (Табл. 3.2). Виплата авансу і заробітної плати за місяць проводяться протягом того ж місяця. Тому, приймається, що заборгованість по оплаті праці на початок наступного періоду відсутня. Одночасно з виплатою авансу та заробітної плати здійснюється перерахування до ПФ єдиного соціального внеску, тобто на початок наступного місяця заборгованість перед ПФ відсутня.

Необхідну інформацію про заборгованість по оплаті праці та перед небюджетними фондами на початок бюджетного періоду отримують з початкового балансу підприємства.

Таблиця 3.1

Розрахунок грошових витрат на виплату заробітної плати:
Показник 1 міс 2міс 3міс усього 4 міс
  Нарахована заробітна плата:          
Пряма ЗП (бюдж.5:р7)
Витрати на заробітну плату у складі:          
2,1 загальновиробничих накладн.витрат (допом.робітн.)
2,2 адміністративних витрат (адм.-упр.перс.)
2,3 комерційних витрат (бюдж.комерц.витрат)
Усього:
  Виплата заробітної плати:          
Заборгованість на початок бюджетного періоду
Заробітна плата за 1 місяць      
Заробітна плата за 2 місяць      
Заробітна плата за 3 місяць      
Усього:

 

Таблиця 3.2

Розрахунок грошових виплат перед обов'язковими фондами соціального страхування:
Показник 1 міс 2міс 3міс усього 4 міс
  Нарахована заборгованість:          
На пряму ЗП (бюдж.5:р9) 17375,9 17002,44 16009,82 50388,16 16196,54
Витрати на погашення заборгованості у складі:          
2,1 загальновиробничих накладн.витрат (допом.робітн.) 1769,04 1769,04 1769,04 5307,12 1769,04
2,2 адміністративних витрат (адм.-упр.перс.) 12530,7 12530,7 12530,7 37592,1 12530,7
2,3 комерційних витрат (бюдж.комерц.витрат) 1965,6 1965,6 1965,6 5896,8 1965,6
Усього: 33641,24 33267,78 32275,16 99184,18 32461,88
  Погашення заборгованості:          
Заборгованість на початок бюджетного року
Усього виплат: 33641,24 33267,78 32275,16 99184,18 32461,88

Бюджет руху грошових коштів від операційної діяльності підприємства наведений в таблиці 3.3:

Таблиця 3.3.

11.БЮДЖЕТ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Показник 1 міс 2міс 3міс усього 4 міс
  Залишок грош.кошт.на п.п 1001559,8 1020638,56 2508198,4 919848,44
  Надходження грошових коштів:          
  від реалізації продукції (граф.руху кошт.від реал.:р9)
Разом:
  Виплати грошових коштів:          
  Придбання матеріалів (граф.випл.за придб.мат.:р14) 1038147,5 1001527,5
  Виплата заробітної плати (грош.витр.на ЗП:р8)
  Нарахування на заробітну плату (грош.витр.на.д.ф.:р5) 33641,24 33267,78 32275,16 99184,18 32461,88
  Орендна плата (∑ орендн.плат)
  Оплата електроенергії (∑ витр.на електроен.) 1920,96 1920,96 1920,96 5762,88 1920,96
  Виплати, пов'яз.з інш.витрат.(бюдж.адм.витр.:р12)
  Податок на прибуток (1міс.бюдж.кварталу)          
  Інші поточні витрати (% за кредит)          
  Придбання обладнання          
  Повернення кредиту          
  Дивіденди          
Разом: 734440,20 1132907,62 3040494,06 857915,8
Залишок грош.кошт.на к.п. (р1-р2) 1001559,8 1020638,56 919848,44 2942046,8 1112886,1
  Залучення кредиту          

 

Якщо у певному періоді за розрахунками не вистачатиме грошових коштів, слід передбачити залучення кредиту на відповідну суму. У такому разі на наступні періоди необхідно передбачити виплату процентів за користування кредитом та повернення основної суми позики у періоді, коли буде достатньо залишків грошових коштів. Сума відсотків за користування кредитом обчислюється виходячи з суми кредиту, річної кредитної ставки, терміну, на який береться кредит.

 


 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав