Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві

Читайте также:
  1. I. Из истории развития методики развития речи
  2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  3. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
  4. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  5. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  6. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  7. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ
  8. Бланк методики
  9. Бланковые, опросные, рисуночные и проективные психодиагностические методики. Сущность и частота встречаемости. Понятие об объективно-манипуляционных методиках
  10. Бюрократичні структури управління.

Важливим етапом у розробці і впровадженні системи організації економічного обґрунтування механізму управління на ПАТ КФТП є визначення їх економічної ефективності. Для розрахунку ефективності застосування системи централізованого обслуговування робочих місць використовуються наступні показники: 1.Скорочення чисельності допоміжних робітників і економія по фонду заробітної плати; 2.Збільшення обсягу виробництва за рахунок усунення втрат робочого часу верстатників і економія на умовно-постійній частині накладних витрат; 3.Підвищення коефіцієнтів використання устаткування за часом і потужністю; 4.Підвищення продуктивності праці основних робітників. Основним критерієм ефективності системи є усунення втрат часу в процесі роботи і скорочення їх при зміні об'єктів праці. Питома вага тривалості фази підвищеної працездатності в загальному фонді робочого дня:

- до введення заходів – 60 %

- після введення заходів – 63 %

Розрахунки виробляються по наступним формулах:

1) Приріст продуктивності праці в результаті нових заходів:

(3.1)

де Р – питома вага тривалості фази підвищеної працездатності в загальному фонді робочого часу до впровадження окремих заходів;

Р – теж саме, після впровадження окремих заходів.

2) Приріст обсягу виробництва по ділянці за рік розраховується за формулою (3.4.2):

(3.2)

де Nрв – річний випуск продукції 5400000 дол. (29700000 грн)

дол.(864300 грн.)

3) Економія по ділянці на умовно-постійних витратах розраховується за формулою (3.4.3):

(3.3)

де Вуп – умовно постійні витрати.

дол. (88670,7 грн.)

4) Економія від кращого використання обладнання розраховується за формулою (3.4.4):

(3.4)

де Ен – економія від нових заходів;

Ф – балансова вартість обладнання.

дол. (634389 грн.)

5) Річний економічний ефект розраховується за формулою (3.4.5):

(3.5)

(83059,7 грн.)

Встановлено, що недоліки в організації обслуговування є причиною приблизно двох третин усіх внутрішньозмінних втрат робочого часу. Ніж повніше і досконаліше система обслуговування, тим більше організовано протікає процес праці й ефективніше використовується робочий час. Найбільш повне рішення задачі доцільності й економічності обґрунтованості прийнятих рішень щодо робочих місць, його своєчасності, відповідає науково обґрунтована система обслуговування робочих місць, що повинна включати не окремі зміни і реорганізації, а комплекс технічних, організаційних і економічних рішень[20;с.115]. Після проведених заходів планується підвищення коефіцієнту тривалості фази підвищеної працездатності в загальному фонді робочого дня на 3 % це дасть змогу отримати приріст продуктивності праці на 1.9 %, приріст обсягу виробництва по дільниці на 864300 грн. за рік, економію умовно постійних витрат на 88670,7 грн., економію від кращого використання обладнання 4389 грн., загальний річний економічний ефект 83059,7 грн. Новий проект дозволить виконати заплановану виробничу програму випуску шпалер 2012-2014 років:

- в 2012 році 82 000 тук на загальну суму 154 млн. грн.;

- в 2013 році 85 000 тук на загальну суму 165 млн. грн.;

- в 2014 році 85 000 тук на загальну суму 165 млн. грн.

При середньому рівні рентабельності 10 % - чистий прибуток становитиме:

- в 2012 році – 15,4 млн. грн.;

- в 2013 році – 16,5 млн. грн.;

- в 2014 році – 16,5 млн. грн.

Відповідно до цих попередніх розрахунків підприємство може організувати нове виробництво за власні кошти. Розрахунок терміну окупності установки для виробництва кашированих (дуплекс) шпалер. Вихідні дані:

1) Вартість проекту – 1 400 000 дол. США, (8 800 000 грн.)

2) Прогнозований річний обсяг виробництва і реалізації кашированих і шпалер дуплекс” – 4 000 000 рул (7 120 тук);

3) Вартість одного рулону (без ПДВ) – 10,25 дол. США, (8,07 грн.)

4) Прибуток – 12 % (на строк просування товару на ринку);

5)Податок на прибуток – 30 %.

Чистий прибуток складе: 4 000 000 х 10,25 х 0,12 х 0,7 = 420 000 (дол. США), або (2 310 000 грн.).

Термін окупності:1 400 000 : 420 000 = 3,5 роки.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав